• Úvod

Společnost pro rozvoj silniční dopravy

Řidiči nebudou muset platit za rozestavěný úsek D3 u Veselí nad Lužnicí

24. února 2017

V rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Veselí nad Lužnicí a Bošilcem nebudou řidičí potřebovat dálniční známku. Úsek zůstane bez poplatku do té doby, než bude sloužit plnohodnotně jako dálnice. Ministr dopravy Dan Ťok se na tom dnes dohodl se starostou Veselí nad Lužnicí Ladislavem Sýkorou.

Výjimka ze zpoplatnění pro osobní automobily začne platit zhruba do měsíce, poté co ministerstvo dopravy přijme potřebné opatření pro úpravu provozu.

„Stavba D3 u Veselí nad Lužnicí byla mezi zpoplatněné úseky zařazena z formálních důvodů. Vůči řidičům ale není férové, aby platili za silnici, která má dva pruhy a ještě nebyla dokončena jako plnohodnotná dálnice. Argumentům pana starosty a zastupců regionu proto rozumím a nechal jsem toto rozhodnutí prověřit. Našli jsme způsob, jak úsek od poplatku osvobodit," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi Veselí nad Lužnicí a Bošilcem se staví nový úsek dálnice D3. Ředitelství silnic a dálnic tuto stavbu v lednu zprovoznilo v režimu předčasného užívání, tím pádem se podle vyhlášky zařadila mezi zpoplatněnou dálniční síť. Řidičům je ale zatím k dispozici pouze ve dvou pruzích, s dopravním omezením.

„Není logické, aby řidiči platili za dálnici, která ještě ani nebyla dostavěna a nemá čtyři pruhy. Motoristé, kteří se dálnici kvůli poplatku vyhýbají, navíc jezdí přes město, kde nám stoupla intenzita dopravy. Panu ministrovi proto děkuji, že k věci přistoupil se zdravým rozumem a našli jsme řešení," řekl Sýkora.

„V této věci se na nás obracela řada lidí, s tím, že zpoplatňovat staveniště přece nedává smysl. Jde o krátký úsek dálnice, ale pro dopravu ve Veselí je důležitý. Jsem proto rád, že ministr hlasy z regionu nenechal být a věcí se zabýval," dodal senátor Jaroslav Větrovský.

Osvobození od dálniční známky bude na stavbě dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí platit do doby, než začne sloužit v plném čtyřpruhovém profilu. Dálnice v tomto úseku bude kompletně zprovozněna letos na podzim. „Důvodem pro výjimku ze zpoplatnění je právě to, že dálnice je teprve ve stavbě a nebyla ještě dokončena. Jiný případ by byl, kdyby už řidičům normálně sloužila, nebo se na ni prováděla pouze oprava," vysvětlil ministr Ťok.

 

______________________________________________________________________

 

Ustaven Spolek pro výstavbu D35 a D43

1. února 2017

Na základě skutečnosti, že byl ustaven SPOLEK PRO VÝSTAVBU D35 A D43, z. s. se sídlem v Pardubicích, došlo dne 1. února 2017 k setkání předsedy tohoto Spolku pana Ing. Martina Kolovratníka, poslance PS PČR a předsedy Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. pana Ing. Bořivoje Kačeny a mpř. Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. pana Ing. Pavla Čiháka za účelem budoucí vzájemné spolupráce a zastřešení činnosti tohoto Spolku z pohledu jednotného přístupu občanských iniciativ k daným potřebám.

Nově vzniklý Spolek pro výstavbu D35 a D43 je dobrovolná nevládní organizace zabývající se řešením dopravní politiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Oloumouckého a Jihomoravského kraje v návaznosti na začlenění české dopravní sítě v rámci potřeb celistvosti do dopravní sítě Evropské Unie.

Hlavními cíly činnosti je:

 • aktivní řešení dopravní problematiky na území všech čtyř výše uvedených krajů
 • každodenní lobbing pro urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic
 • zprostředkování jednání orgánů státní správy s orgány krajů a s orgány samospráv obcí a měst, zlepšení celkové komunikace mezi všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby
 • intenzivní působení na politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní cíle Spolku a Společnosti vycházejí ze společných potřeb plnění, bylo dosaženo shody o vzájemné součinnosti mezi těmito občanskými iniciativami. Spolek pro výstavbu D35 a D43 tímto dnem patří mezi další občanské iniciativy zastřešované Společností pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s.

 

_____________________________________________________________________

 

Vláda jmenovala novým státním tajemníkem Ministerstva dopravy Martina Vavřinu

30. ledna 2017

Novým státním tajemníkem ministerstva dopravy se stane Martin Vavřina. Vláda o tom rozhodla na základě výběrového řízení a předloženého návrhu ministra dopravy. Funkční období nového státního tajemníka je pětileté, na služební místo bude jmenován k 1. únoru letošního roku.

Martin Vavřina nastupuje do nové funkce z pozice ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy. Na ministerstvu Vavřina působí 14 let, za tu dobu vystřídal pozice odborného referenta, vedoucího oddělení agend Evropské unie, zastupoval ředitele odboru a vedoucího oddělení dopravní legislativy až po dosavadní pozici ředitele odboru legislativy.

Vavřina vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oboru právo, hovoří plynně německy a anglicky.

„Martin Vavřina má pro pozici státního tajemníka nejlepší předpoklady z vybíraných pěti uchazečů. Před sebou má za úkol pokračovat v personální a odborné stabilizaci Ministerstva dopravy, nabírání nových pracovníků a zajištění bezproblémového chodu úřadu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Státním tajemníkem Ministerstva dopravy byl doposud Tomáš Čoček,
který nadále bude zastávat funkci prvního náměstka ministra.

 

_____________________________________________________________________

 


CÍLEM SOUTĚŽE je

 • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
 • Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

KATEGORIE SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2016:

A:     DOPRAVNÍ STAVBY

          A 1) SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ

                      A 1. 1) stavby nad 150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 2) ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ
                      A 1. 1) stavby nad  150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 3) VODNÍ
          A 4) OSTATNÍ
(stavby letecké, cyklostezky, stavby pro pěší, lanovky, stavby a zařízení pro dopravní obsluhu)
 

B:           DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

          B 1)       SYSTÉMY a SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
          B 2)       TECHNOLOGIE POTŘEBNÉ PRO VZNIK DOPRAVNÍCH STAVEB
          B 3)       INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
(elektromobily, kolejová vozidla, CNG, hybridy, LPG, vozidla na bázi vodíku, elektrokola, lanovky aj)

POROTA - HODNOTÍCÍ KOMISE

Stavby, technologie a inovace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže. Členství v porotě je čestné. V případě, že některá z kategorií bude obeslána méně než 5 přihláškami, má porota právo přesunout tyto přihlášky do nejbližší příbuzné kategorie soutěže a titul v kategorii nevyhlásit. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • VÝZNAM STAVBY PRO BEZPEČNOST V DOPRAVĚ
 • ORIGINALITA ŘEŠENÍ
 • EFEKTIVITA STAVBY A SNÍŽENÍ DOPRAVNĚ - ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
 • ZAČLENĚNÍ STAVBY DO KRAJINY A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 • PROVEDENÍ STAVBY Z HLEDISKA UŽIVATELE A UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU

 

PŘIHLÁŠKA A VÍCE INFOMACÍ

http://www.top-expo.cz/cds-2016/

kontakt: souteze@top-expo.cz , marketing@top-expo.cz

 

_____________________________________________________________________

Dne 12. ledna proběhl seminář v PS PČR

Prezentaci naleznete zde.

_____________________________________________________________________

 

 

Rok 2017 v dopravě: Nové úseky dálnic, příprava dalších staveb a rekonstrukce nádraží

6. ledna 2017

Ministerstvo dopravy si vytyčilo priority pro rok 2017. Letos se budou především stavět nové úseky dálnic a silnic I. třídy, modernizovat dálnice D1, chystat nové stavby pro další roky, rekonstruovat nádraží, čerpat evropské fondy a pokračovat v kampaních pro bezpečnost silničního provozu.

„Letos otevřeme skoro 40 kilometrů nových a hlavně bezpečných dálnic pro řidiče. Bude to například část dálnice D3 u Českých Budějovic, plnohodnotné propojení Prahy a Hradce Králové na D11 nebo na D4 problematické stoupání za Příbramí a nové tři úseky na modernizované D1,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Kromě dálnic budou letos dokončeny i klíčové stavby v regionech jako je například Obchvat Třince na silnici I/11, na Vysočině pak na silnici I/34 úsek Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, v Libereckém kraji to bude silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou, Červenohorské sedlo – Jih na silnici I/44 nebo úsek I/37 Pardubice – Trojice. Pokračovat bude také intenzivně modernizace nejvytíženější dálnice D1, v průběhu roku bude v jeden okamžik rozestavěno až devět úseků.

Na přípravy nových staveb šlo přes 2 miliardy

Aby se v dalších pěti letech mohly otevírat nové dálnice, je potřeba je mít dostatečně připravené. „V dřívějších letech se příprava podceňovala, my jsme dali loni rekordních 2,1 miliardy korun, abychom nachystali nové projekty. Zároveň jsme je všechny vyčerpali z 99 procent,“ říká ministr Ťok a dodává, že tyto aktivity nyní veřejnost nevidí, ale ocení je za několik let, kdy bude zásoba staveb připravených k realizaci.

Po úspěšném převodu nádraží z majetku Českých drah do vlastnictví státu ve druhé polovině roku 2016 správce železnice zahájil opravy na 161 nádražních budovách za celkem 102 milionů korun. Na rok 2017 počítáme s částkou kolem 470 mil. Kč na opravy a 123 mil. Kč na rekonstrukce nádraží. Dalších cca 120 mil. chceme získat na přípravu staveb (projekty) na roky příští. „Co nejdříve se zahájí např. oprava nádraží Náchod, Turnov, Přerov, Lipník nad Bečvou, Břeclav, Kuřim, Sokolov, Hradec Králové,“ dodává ministr.

Ministerstvo dopravy bude také v letošním roce plně čerpat evropské prostředky na dopravu. V současné době je z Operačního programu doprava II již vyčerpáno 15,5 miliardy korun. Pokud se podaří stejně úspěšně vyčerpat i 25 miliard evropských prostředků, které jsou v OPD II připraveny na rok 2017, bude mít letos ČR vyčerpánu zhruba jednu třetinu celého operačního programu pro leta 2014 – 2020.

Další snižování počtu obětí dopravních nehod

Předběžné statistiky hovoří o tom, že v roce 2016 zemřelo na silnicích nejméně lidí od roku 1961, kdy policie statistiky nehodovosti zavedla. Řidiči, ale nejen oni, se chovají odpovědněji. Celkově se více zajímáme o vlastní bezpečnost.

„Hlavní podíl na pozitivní zprávě mají samotní řidiči a chci jim za to velmi poděkovat. Věříme, že ke snížení nehodovosti a úmrtí na silnicích přispěla i kampaň týkající se viditelnosti chodců a diskuse o zpřísnění postihů za nejzávažnější životy ohrožující přestupky. Uděláme vše, aby tento trend v roce 2017 pokračoval,“ dodává Ťok.

Pět hlavních priorit Ministerstva dopravy pro rok 2017

1. Nové moderní a bezpečné dálnice a silnice

Letos bude otevřeno 37,8 kilometrů nových úseků dálnic. Pokračuje výstavba dalších desítek kilometrů silnic I. třídy.

 • D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné = 8,9 km 
 • D11 Osičky – Hradec Králové (konečně spojí plnohodnotně Prahu a Hradce) = 3,7 km 
 • D4 Skalka (uleví řidičům v problematickém stoupání za Příbramí) = 4,8 km
 • D1 modernizace – dokončení tří úseků – 6, 18, 22 (20,4 km)

Dokončení staveb na silnicích I. tříd, např.:

 • I/3 Mirošovice – Benešov (změna uspořádání na 2+1)
 • I/11 Obchvat Třince
 • I/14 Kunratice – Jablonec n. Nisou
 • I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov
 • I/35 Valašské Meziříčí – Lešná
 • I/35 Zubří, přestavba křižovatky
 • I/37 Pardubice – Trojice
 • I/44 Červenohorské sedlo – Jih 


2. Příprava nových staveb pro další roky

Ministerstvo dopravy má rekordní peníze na přípravu staveb, pro další roky nachystá pokračování výstavby páteřní dálniční sítě!

Do přípravy staveb šel největší objem peněz od roku 2010, tedy 2,1 miliardy Kč. Letos chce ministerstvo postupně zahajovat kromě modernizace D1 i všechny prioritní stavby, kde byl dojednán zrychlený režim nového posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

 • D35 – tedy alternativa pro D1 od Hradce Králové směrem na Olomouc
 • D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří
 • D49 mezi Hulínem a Fryštákem
 • obchvat Frýdku-Místku na D48
 • obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6
 • obchvat Otrokovic na D55
 • D1 v úseku Říkovice – Přerov
 • D3 obchvat Českých Budějovic


Další nové stavby zahájíme na silnicích 1. třídy:

 • Přeložka silnice I/3 v Olbramovicích
 • I/42 Velký městský okruh, Žabovřeská I, I. etapa 


3. Rekonstrukce zanedbaných nádraží

Stát převzal nádraží a začal je opravovat, resort dopravy pokračuje v rekonstrukcích desítek nádraží!

Ve druhé polovině roku 2016 správce železnice zahájil opravy na 161 nádražních budovách za celkem 102 milionů korun. Na rok 2017 počítáme s částkou kolem 470 mil. Kč na opravy a 123 mil. Kč na rekonstrukce nádraží. Dalších cca 120 mil. chceme získat na přípravu staveb (projekty) na roky příští.

Co nejdříve se zahájí např. oprava nádraží Náchod, Turnov, Přerov, Lipník nad Bečvou, Břeclav, Kuřim, Sokolov, Hradec Králové.

4. Plné využívání evropských peněz na dopravu

Resort má nejlepší čerpání peněz z evropských fondů na silniční a železniční stavby, bude v tom pokračovat!

V současné době je vyčerpáno 15,5 mld. Kč z Operačního programu doprava II. OPD vyhlásil ze všech programů nejvyšší objem výzev, celkem 25 výzev v objemu 130,6 miliardy korun. Pokud se podaří stejně úspěšně vyčerpat i 25 miliard evropských prostředků, které jsou v OPD II připraveny na rok 2017, bude mít letos ČR vyčerpánu zhruba jednu třetinu celého operačního programu pro léta 2014 – 2020.

5. Přispívání k dalšímu snižování počtu obětí nehod

Řidiči, ale i chodci a cyklisté jsou odpovědnější a patří jim za to dík, loni zemřelo na silnicích nejméně lidí od roku 1961!

Za loňský rok je nejméně obětí dopravních nehod v historii České republiky. Řidiči, ale nejen oni, se chovají odpovědněji. Celkově se více zajímáme o vlastní bezpečnost. Hlavní podíl na pozitivní zprávě mají samotní řidiči a chceme jim za to velmi poděkovat.

Přispěla i kampaň týkající se viditelnosti chodců a diskuse o zpřísnění postihů za nejzávažnější životy ohrožující přestupky. Ministerstvo dopravy bude i v roce 2017 dbát na to, aby pokles počtu obětí nehod.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Doprava letos využila už 13 miliard korun z EU, patří
k nejlepším programům

20. prosince 2016

Ministerstvo dopravy v letošním roce využilo již téměř 13 miliard korun na realizaci projektů pro Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2). Zároveň je doprava jedním ze dvou nejúspěšnějších operačních programů, co se týče administrace evropských prostředků.

„Ministerstvo dopravy splnilo svůj úkol a podle všech ukazatelů se mu letos daří úspěšně využívat evropské prostředky. Zároveň máme historicky nejlepší čerpání celého rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V rámci OPD2 ministerstvo vyžádalo za rok 2016 k refundaci v rámci souhrnných žádostí 3,55 miliardy korun, což ho řadí mezi dva nejúspěšnější operační programy v rámci programového období 2014-2020.

V praxi to znamená, že tyto výdaje musely projít velmi komplikovaným administrativním procesem, od schválení projektu, přes realizaci výdajů po jejich komplexní kontrolu. Žádosti za takto prověřené projekty následně proplácí Ministerstvo financí z prostředků EU již přímo na účty Ministerstva dopravy.

Dalším ukazatelem úspěšného čerpání jsou již realizované platby evropských prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které již dosahují 13 mld. Kč. Celkový objem evropských zdrojů v SFDI je pro letošek 14,3 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že další platby ještě do konce roku doběhnou, blíží se doprava vyčerpání všech evropských peněz v letošním rozpočtu SFDI.

Mezi nejvýznamnější běžící projekty, které jsou letos financovány z prostředků OPD, patří výstavba nových úseků dálnice D3, modernizace D1, stavba D1 v úseku Přerov – Lipník, obchvat Třince na silnici I/11 či stavba úseku Ostrava Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava na stejné komunikaci. Řada dalších důležitých projektů je letos z evropských peněz financována na železnici. Jde například o modernizace trati Rokycany - Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Olomouc či přestavbu železničního uzlu Plzeň.

Operační program Doprava 1 se úspěšně uzavírá, MD ho stoprocentně vyčerpalo

Schválením všech velkých projektů z předchozího operačního programu zároveň Evropská komise potvrdila, že veškerá alokace programu ve výši zhruba 5,8 mld. EUR byla úspěšně dočerpána. Operační program Doprava (OPD) je tak jedním z pouhých dvou sektorových programů, které v programovém období 2007-2013 nepřišly o žádné finanční prostředky.

Během prosince schválila Evropská komise šest zbývajících velkých projektů z OPD. V pěti případech se jedná o tzv. fázované projekty, přičemž II. fáze těchto projektů se bude realizovat v rámci OPD2. Jedná se například o úsek D35 mezi Opatovicemi, Časy a Ostrovem nebo optimalizaci tratě mezi Bystřicí nad Olší a Českým Těšínem.

Dohromady čítá příspěvek z OPD na těchto šest staveb více než 250 milionů EUR. Schválení ze strany Evropské komise však neznamená dodatečné čerpání finančních prostředků. Ty již byly vynaloženy do konce roku 2015. Jde o potvrzení, že formálně byl celý proces v pořádku a ČR evropské prostředky na tyto stavby získá.

 

_____________________________________________________________________

 

Poslanec Klaška: Peníze na opravy krajských silnic budou i v příštím roce

12. 12. 2016

Finance pro opravy krajských silnic (silnice II. a III. třídy) až do výše 3,5 mld prosadil do státního rozpočtu na rok 2017 jihomoravský poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL).

"Prosperita našich firem se točí na kolech silniční dopravy a dobrá silnice zkracuje cestu k úspěchu. Řada firem je přímo závislá na exportu svých výrobků po krajských silnicích. Navrhnul jsem Sněmovně doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu, aby vláda převedla nevyčerpané státní peníze na dálnice a silnice I. tř. z r. 2016 na opravy krajských silnic v r. 2017. A pokud jich bude málo, aby je až do výše 3,5 mld. Kč doplnila z rozpočtu 2017. A sněmovna můj návrh sto čtyřiceti osmi hlasy přijala"

, představil svůj úspěch místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Jaroslav Klaška. Už v uplynulých dvou letech poslanec úspěšně lobboval za finance pro krajské silnice. Tehdy stát uvolnil 4,4 a 3 miliardy Kč. Stinnou stránkou četných opravy byla ale jejich nedostatečná koordinace. A to ve chvíli, kdy došlo k opravě jedné ze silnic, současně její objízdné trasy a nešťastně i kolejí náhradní železniční dopravy.

"Svolal jsem v jihomoravském kraji dvě koordinační schůzky a dalších dvou jsem se zúčastnil na Kraji. Požadoval jsem lepší komunikaci mezi jednotlivými aktéry oprav, aby nedocházelo ke kolonám a zbytečným nehodám. Podle délky kolon letošního roku z toho ale mám rozporuplný pocit. Slovy klasika: Snažili jsme se, ale dopadlo to jako vždycky“, upřesňuje místopředseda podvýboru pro dopravu Klaška.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Změny v registru vozidel provedete na jakémkoliv úřadě, novelu zákona schválili poslanci

30. listopadu 2016

V budoucnu již nebude nutné při provádění změn v registru vozidel chodit na úřad v místě bydliště či sídla firmy, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost. Vyplývá to z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou připravilo ministerstvo dopravy a dnes ji schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.

Novelu čeká ještě projednání v Senátu, následně ji posoudí prezident. Pokud legislativní kolečko úspěšně dokončí, mohla by začít platit v první polovině příštího roku. „Chceme, aby byl pro motoristy kontakt s úřady co nejjednodušší. Registr vozidel tak bude moci řidič navštívit v místě, které mu nejvíce vyhovuje,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi úkony v centrálním registru vozidel patří nejen změna vlastníka registrovaného vozidla, odhlášení či vyřazení vozidla v případě jeho likvidace, ale například i žádost o výpis údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení vozidla při změně vlastníka bude možné rovněž provést v jednom kroku, na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Jedná se o další vstřícný krok Ministerstva dopravy, navazující na změnu, která platí od ledna loňského roku. Ta přinesla majitelům vozidel ulehčení v tom, že již není nutné, aby při převodu vozu na nového majitele chodil prodávající i kupující na registr vozidel zvlášť, ale stačí jediná návštěva. To zároveň zabránilo takzvaným polopřevodům, při kterých původní majitel auto odhlásil, ale nový je na sebe nepřevedl.

 

_____________________________________________________________________

 

Řidiči od ledna nebudou potřebovat dálniční známku na dalších 100 kilometrů dálnic

30. listopadu 2016

Od prvního ledna příštího roku budou moci řidiči na dalších 11 úsecích dálnic v celkové délce 100 km jezdit bez dálniční známky. Jedná se o obchvaty velkých měst, které Ministerstvo dopravy nově od 1.1.2017 vyjme ze zpoplatnění. Bude se jednat například o vjezdy do Prahy a část pražského okruhu, dálnici kolem Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce, Prostějova nebo kolem Berouna. Ministerstvo tak chce ulevit dopravní situaci v jednotlivých městech a zabránit tomu, aby se řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze město po silnicích nižších tříd.

Ministerstvo dopravy tímto krokem naváže na své rozhodnutí z roku 2016, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 45 km úseků, kde se dálnice kříží se silnicí první třídy. Tento krok se velmi osvědčil, pozitivně jej hodnotí nejen starostové dotčených měst, kterým se ulevilo, ale i samotné Ministerstvo dopravy, prodeje dálničních kupónů totiž neustále rostou, nedošlo tímto krokem tedy k žádným ekonomickým ztrátám. „Jsem rád, že jsme mohli řidičům opět vyjít vstříc. Budeme dále analyzovat i ostatní části dálniční sítě, kde by bylo možné vyjmout úseky a kde to občanům pomůže,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Nejpozději k 1. prosinci bude zároveň zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2017 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2017. Ceny kupónů pro rok 2017 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2017 má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč. U nových dálničních kupónů byla opět zvýšena jejich ochrana proti padělání a došlo i k mírné inovaci jejich designu. Roční kupón má tvar kruhu zelené barvy, měsíční bude ve tvaru čtverce oranžové barvy a desetidenní bude ve tvaru trojúhelníku fialové barvy.

V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů na konec ledna, ale zakoupili si jej co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce. Zároveň by se řidiči měli vyhýbat nákupům kupónů mimo legitimní prodejní místa a za cenu jinou než je uvedena výše. Aktuální seznam prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Jednotlivá prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

I v roce 2017 bude nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

 

Kompletní přehled úseků nově vyjmutých z časového zpoplatnění

 

  Dálnice Exity km Obchvat
1 D0 16 - 28 12 Praha od D7 po ulici K Barrandovu
2 D1 258 - 260 2 Kroměříž
3 D5 14 - 22 8 Beroun, Králův Dvůr
4 D5 67 - 89 22 Plzeň
5 D6 1 - 7 7 Praha
6 D7 2 - 3 1 Praha
7 D8 65 - 85 20 Ústí nad Labem (peáž I/13)
8 D10 0 - 14 14 Brandýs nad Labem, vjezd do Prahy
9 D11 1 - 8 8 Praha
10 D35 264 - 276 12 Olomouc, po silnici I/55
11 D46 21 - 26 5 Prostějov
Celkem

99

 

 

TISKOVÁ INFORMACE

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016

14. listopadu 2016

 

Nastartování výstavby nových dálnic a silnic!

V investicích v roce 2015 zahájeno necelých 50 km staveb na dálnicích, letos přes 70 km a příští rok je ambice 140 kilometrů dálnic rozestavět. V minulosti nebyly připravené projekty a výstavba byla tím pozastavena, takže nových úseků dálnic se otevírá málo.

Letos se staví

 • D3 čtyři stavby mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi v délce 27 km
 • D1 Přerov-Lipník
 • D7 Postoloprty-Bitozeves
 • D11 Osičky-Hradec Králové
 • D48 Rybí – Rychaltice 

V příštím roce se zahájí

 • D1 Říkovice-Přerov
 • D3 Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín
 • D6 obchvaty Lubenec a Řevničov, Nové Strašecí - Řevničov
 • D11 Hradec Králové – Smiřice, Smiřice – Jaroměř
 • D35 Opatovice nad Labem – Časy, Časy – Ostrov
 • D48 Frýdek Místek – obchvat
 • D55 obchvat Otrokovic
 • D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 

   
 • Čerpání SFDI je nejúspěšnější za poslední roky, k říjnu 2016 vyčerpáno 50,6 mld. Kč, cca 65,5% rozpočtu = jasná zpráva, že až účetně rok doběhne, využijeme na stavbách všechny prostředky, opravdu se pracuje, nejsou to jen peníze na papíře. 
   
 • V roce 2015 byl historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených z rozpočtu SFDI do dopravní infrastruktury – 91,5 mld. Kč, cca 97% schváleného rozpočtu.
   
 • Ministerstvo dopravy stoprocentně dočerpalo evropské finance z OPD1 (bez ztráty prostředků se to podařilo z resortních operačních programů jen MD a MPO), úspěšně je dojednán OPD2, včetně auditu Evropské komise, který je potřebný k řízení programu. 
   
 • Dálniční obchvaty měst budou vyjmuty ze zpoplatnění. Od 1.1.2017 půjde o 100 km dálniční sítě: vjezdy do Prahy, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Beroun, Plzeň, Ústí nad Labem. Motoristům ulehčí dopravy ve městech/aglomeracích, ulehčí se dopravě v okolních obcích.
   
 • Modernizace dálnice D1: hotovo šest úseků, v realizaci čtyři, další čtyři ve výběrovém řízení. Pro zvýšení bezpečnosti v modernizovaných úsecích bude nasazeno úsekové měření rychlosti. Pilotní projekt měření snížil riskantní chování řidičů.
   
 • Mimořádné financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 a 2016 z rozpočtu SFDI 7,4 mld. Kč. V příštím roce, pokud bude dostatek prostředků, bude pomoc krajům v opravách silnic pokračovat.
   
 • 1 500 nádražních budov je převedeno z Českých drah do majetku státu (SŽDC), nádraží se budou postupně opravovat.

 • Rozumné otevírání trhu na železnici zlepšuje kvalitu služeb. České dráhy jsou přesto klíčové pro veřejnou službu, některé tratě jako je například Plzeň – Most ale mohou provozovat soukromí dopravci.
   
 • Registrace vozidla bude možná na jakémkoliv úřadě v republice. To výrazně usnadní občanům administrativy se změnou vlastníka nebo jakýmikoliv dalšími změnami v registru.

 • Podařilo se odvrátit žaloby EU za chybějící napojení českých registrů s těmi evropskými. Centrálního registru vozidel je napojen na evropský registr RESPER, stejně tak Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě je napojen na evropské registry.
   
 • Současné vedení Ministerstva dopravy zabezpečilo chod mýtného systému i po roce 2016, tím zachránilo výběru 10 miliard korun. Zároveň vytvořilo podmínky pro transparentní přesoutěžení provozovatele mýtného systému pro období po roce 2019. Napravilo tak špatné rozhodnutí, smlouvy a dodatky z let 2005 – 2007.
   
 • Stabilizoval se provoz klíčových dopravně správních agend (centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, centralizovaný informační systém STK) a eliminovaly se výpadky, které měly zásadní dopad na veřejnost.

 • EIA: spolupráce při nalezeni cesty pro umožnění realizace 9 prioritních záměrů se starou EIA (legislativní návrh novely zákona č. 256/2016 Sb. a navazující nařízení vlády). Byl zároveň stanoven další jednoznačný postup pro stavby, kde proces EIA bude muset byt opakován.
   
 • Dokončení významných silničních tahových studii umožňující pokračovat po ověření ekonomické efektivity v přípravě důležitých staveb a jejich schválení centrální komisí (D3, D7, D4, D35, D49, D55,D52). 
   
 • V rámci výkupů pozemků byl zaveden novelou zákona fixní osminásobek, což stabilizovalo situaci a výkupy rozhýbalo (zákon 49/2016 Sb.).

 • Byla schválena studie proveditelnosti důležitých železničních projektů TEN-T na Centrální komisi MD: např. Brno – Přerov, Kolín – Nymburk – Děčín, Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, železniční uzel Česká Třebová, železniční uzel Pardubice; průběžně v letech 2015 a 2016.
   
 • Příprava a uzavření Dohody o rozvoji a další koncepci železničního spojení Praha – Vídeň; přínosem je další zkrácení jízdní doby na 3h 45 min do roku 2024.

 • Znovuzprovoznění železničního hraničního přechodu Aš – Selb v prosinci 2015.

 • Česko-saská spolupráce na přípravě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany – zpracování společných studií spolufinancovaných z evropských fondů. Bylo založeno Evropského sdružení územní spolupráce (ESUS) na základě dohody ministrů ČR a Saska v dubnu 2016.
   
 • Příprava zadávacího řízení a výběr zpracovatele na studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

 • Sjednání smlouvy o veřejných službách na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc, za využití prostředků na vozidla IntePanter z OPD,

 • sjednání krátkodobé smlouvy o veřejných službách na lince R14 Pardubice – Liberec,

 • prosazení nového provozního konceptu vlaků na lince Ex6 Praha – České Budějovice – Linz,

 • projednávání smlouvy o veřejných službách na lince R16 Plzeň – Most s novým dopravcem GW Train Regio.

 • Vytváření legislativního prostředí v oblasti vnitrozemské plavby, novelizace vybraných vyhlášek z oblasti vnitrozemské plavby podle potřeb praxe.
 • Sbližování pravidel pro členy posádek ve vnitrozemské plavbě mezi ČR a Rýnskou oblastí – přínosem je zkvalitnění přístupu českých rejdařů na evropský trh, účinné od prosince 2015.
   
 • Zlepšování podmínek pro železniční nákladní dopravu, vytvoření Expertního týmu pro železniční nákladní dopravu jako platformy pro komunikaci se sektorem železniční nákladní dopravy,
   
 • Dva roky se neměnil ministr dopravy, stejně tak zůstává stabilní vedení ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic a vedení dalších podřízených organizací. Už nyní se Dan Ťok dostává do pětice nejdéle sloužících ministrů dopravy od vzniku České republiky.

 

________________________________________________________________________

 

 

Na dopravní projekty půjde příští rok více než 80 miliard korun, zahájí se klíčové dálniční stavby 

24. října 2016

Více než 80 miliard korun bude v příštím roce směřovat na dopravní projekty. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok, který dnes schválila vláda. Z národních zdrojů je vyčleněno na dopravní projekty 52 miliard, dalších 30 miliard bude zajištěno z prostředků EU. Příští rok tak budou připraveny finance na klíčové dálniční stavby a řadu dalších investic do dopravní infrastruktury. Po vyhodnocení rozpočtové situace na začátku příštího roku bude ministerstvo hledat i prostředky na mimořádnou podporu krajských silnic. 

„Už třetí rok za sebou dáváme do dopravní infrastruktury rekordní finanční prostředky, abychom rozhýbali výstavbu, která v minulosti postupovala pomalu, nebo úplně stála. Letos jsme i s modernizací D1 zahájili zhruba sedmdesát kilometrů nových dálnic a příští rok to bude až 140 km. Ředitelství silnic a dálnic i Správa železniční dopravní cesty letos čerpají prostředky velmi úspěšně, takže rozhodně nejde jen o peníze na papíře. Zahajujeme stavby, které za několik let začnou lidem sloužit,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.  

Mezi stavbami, se kterými rozpočet SFDI počítá v příštím roce, jsou například nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice – Přerov. Peníze jsou připraveny také pro výstavbu D11 z Hradce Králové do Smiřic a v úseku Smiřice - Jaroměř, pro dálnici D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D48 a úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Intenzivně bude pokračovat také modernizace D1, a to až v osmi úsecích, tak aby začala renovovaná D1 sloužit řidičům co nejdříve. Celkově začne resort dopravy stavět v příštím roce zhruba 140 km dálnic. Pokračovat budou stavbaři například na D3 v úsecích mezi Bošilcem a Borkem, na D7 v úseku Postoloprty-Bitozeves, na D11 či na D48. 

Na železnici jsou připraveny peníze například na pokračování modernizace trati Rokycany – Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Ostrava-Vítkovice, stanice Olomouc či rekonstrukci zastřešení haly pražského Hlavního nádraží. Mezi nově zahajované projekty na železnici bude patřit například optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice či rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany. 

Kraje dostaly v uplynulých dvou letech mimořádný příspěvek z resortu dopravy ve výši 4,5 miliardy v loňském roce a 3 miliardy pro tento rok, na opravu a údržbu silnic, které mají ve své správě. „Tyto příspěvky byly historicky nejvyšší finanční podporou státu pro krajské silnice. Jak jsem slíbil, budeme se snažit krajům se zanedbanými komunikacemi pomáhat i nadále. Nejprve ale musíme znát bilanci letošního rozpočtu SFDI. Finance na mimořádnou podporu krajům budeme hledat na začátku roku a návrh vládě předložíme do 15. února,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Resort dopravy je připraven do 15. února  předložit vládě návrh na zajištění financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v roce 2017. 

„ Do konce září ŘSD vypsalo výběrová řízení na 20 staveb dálnic a silnic v předpokládané hodnotě 64 miliard korun, včetně DPH ,“ doplnil ministr Ťok. Zakázky doplnily 16 výběrových řízení na silniční stavby v celkové hodnotě 15 miliard korun, u nichž už soutěže běží. Na všechny významné silniční stavby tedy budou vypsány tendry na zhotovitele a v příštím roce se postupně začnou realizovat. 

________________________________________________________________________


Výstavba dálnic se zrychluje, stát vypisuje tendry za 64 miliard korun

29. září 2016

V roce 2017 začne resort dopravy stavět dalších 140 km dálnic. Ředitelství silnic a dálnic vypíše ještě do konce září výběrová řízení na zhotovitele u celkem 20 staveb za 64 miliard korun. Informoval o tom ministr dopravy Dan Ťok na společném brífinku s ministrem financí Andrejem Babišem.

Zatímco v loňském roce bylo zahájeno zhruba 50 km staveb na dálnicích, letos se rozběhla výstavba více než 70 km a příští rok  je v plánu zahájení dalších 140 kilometrů dálnic. Resort tím dohání dluh zanedbané dálniční sítě, který zanechaly vlády z minulých let. Právě to byl také důvod rozsáhlých oprav, bez jejichž realizace by bylo nutné na řadě míst omezovat rychlost nebo uzavírat mosty.

„Rozjeli jsme výstavbu a nejpozději za pět let budou politici stříhat pásky na nových úsecích. Nejde ale pouze o sliby na papíře nebo na mapách, ale o konkrétní kroky, které děláme. Důkazem je zlepšená efektivita výstavby, loni historicky nejlepší rok ve výstavbě a opravách, letos ještě rychlejší realizace staveb. Letos čerpáme už 60 % rozpočtu, loni stejnou dobou 42 %, dříve i třeba jen kolem čtvrtiny rozpočtu,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy podpořené Ministerstvem financí uvolnilo Ředitelství silnic a dálnic veškeré potřebné prostředky na přípravu staveb. Díky tomuto opatření se zásadním způsobem podařilo zrychlit v minulých letech zpomalenou přípravu. „Do konce září ŘSD vypíše výběrová řízení na 20 staveb dálnic a silnic v předpokládané hodnotě 64 miliard korun, včetně DPH,“ doplnil ministr Ťok. Zakázky tak doplní 16 výběrových řízení na silniční stavby v celkové hodnotě 15 miliard korun, u nichž už soutěže běží.

Na všechny významné stavby tedy budou vypsány tendry na zhotovitele a v příštím roce se postupně začnou realizovat. Jenom za poslední dva roky bylo formou otevřených výběrových řízení vysoutěženo 75 velkých projektových dokumentací, bez kterých by příprava staveb nemohla dále pokračovat. „Letos máme v rozpočtu na dopravní infrastrukturu 76 miliard, příští rok je pak celkem i s evropskými penězi 82 miliard (30 mld. z prostředků EU, 52 z národních zdrojů). Do oprav dáváme 12 miliard korun na dálnice a silnice I. tříd, příští rok investujeme kolem 10 miliard korun,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo dopravy pak už druhým rokem pomáhalo krajům s opravami silnic II. a III. tříd, v roce 2015 kraje na opravy těchto silnic dostaly 4,5 miliardy a letos 3 miliardy. Což jsou mimořádné peníze, které ministerstvo v rozpočtu ušetřilo díky zlepšení čerpání evropských prostředků namísto národních. „Stav krajských silnic nás trápí. Jako první jsme proto krajům za poslední dva roky mimořádně přispěli 7,5 miliardy korun ze státních peněz. Nemohou ale automaticky natahovat ruku ke státní kase. Kraje chtěly silnice do svojí správy a dostaly na to trvale prostředky z daní, o své silnice se mají starat a my jim nemůžeme trvale lepit jejich díry v rozpočtu. Když v rozpočtu na státní silnice a železnice ušetříme, rádi pomůžeme, ale nemohou se na naše prostředky kraje spoléhat, to je neodpovědné,“ uzavřel ministr financí Babiš. 

________________________________________________________________________

 

Bez poplatku bude dalších 111 kilometrů dálnic, vybrané obchvaty měst a křížení se silnicemi prvních tříd

Vyjmuté úseky ze zpoplatnění 2017

________________________________________________________________________


Vláda dala zelenou přes sto kilometrům nových dálnic, příští rok začne jejich výstavba

24. srpna 2016

Přes sto kilometrů nových dálničních úseků nebude muset opakovat kompletní proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Stanovisko EIA pro ně může být vydáno ve zvláštním zrychleném režimu. Vyplývá to z vládou dnes schváleného seznamu osmi silničních projektů a jedné železniční stavby. Příští rok tak může například začít výstavba nových úseků D35, obchvatů Řevničova a Lubence na D6, obchvat Frýdku Místku na D48, úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem, výstavba dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic či modernizace trati Sudoměřice – Votice.

„Pro všechny připravené prioritní stavby máme peníze a příští rok chceme zahájit jejich výstavbu. Spolu s dalšími projekty je to více než sto kilometrů nových dálnic. Zachránili jsme stavby, které budou brzy připravené k výstavbě a které mají přímý vliv na občany po celé republice,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V rozpočtu SFDI je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno celkem 52 miliard korun z národních zdrojů, původní návrh rozpočtu počítal se 47 miliardami. Kromě národních prostředků rozpočet SFDI zahrnuje i evropské zdroje, celkem tedy bude v rozpočtu SFDI pro příští rok zhruba 80 miliard korun," říká ministr dopravy.

„Ministerstvo dopravy letos investuje rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opravuje úseky v délce přes 200 kilometrů. Tři miliardy pak investujeme na opravy krajských silnic II. a III. tříd, které si to po letech zaslouží,“ dodává ministr dopravy.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto bude možné je letos či příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic.

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 12 kilometrového chybějícího úseku D8 z Prahy do Drážďan, který by měl být zprovozněn před letošními Vánoci.

Seznam prioritních dopravních záměrů, pro něž může být stanovisko EIA vydáno ve zrychleném režimu

 • D3 Obchvat Českých Budějovic
  (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín) 
   
 • D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
  (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
 • D48 Frýdek Místek, obchvat

 • D35 Opatovice - Ostrov
  (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)
   
 • D49 Hulín – Fryšták

 • D55 Otrokovice, obchvat JV část

 • D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

 • D1 0136 Říkovice – Přerov

 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice 

 

________________________________________________________________________

 

 

Ministr Ťok vyjednal pět miliard navíc na výstavbu nových kilometrů dálnic

16. srpna 2016

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury bude posílen o celkem 5 miliard korun určených na výstavbu v příštím roce. Dohodl se na tom dnes ministr dopravy Dan Ťok s ministrem financí Andrejem Babišem. Díky tomu bude možné příští rok zahájit více než desítku dálničních staveb a další projekty na silnici a železnici.

Pro všechny připravené stavby ŘSD a SŽDC peníze budou. Je to jednak deset prioritních staveb, pro které nemusíme opakovat posudek vlivu na životní prostředí EIA, a také další silnice, které jsou potřeba. Zkrátka, všechno, co máme naplánováno, postavíme,“ dodal ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi prioritními stavbami je například D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D 48, úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem, výstavba dálnic D11 z Hradce Králové do Smiřic a úsek Smiřice - Jaroměř, nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice – Přerov. Pokračovat bude také modernizace D1 ve všech naplánovaných úsecích.

Ministerstvo dopravy je připraveno příští rok budovat dálnice v celkové délce 141 kilometrů. Na základě toho jsme se domluvili, že navýšíme rozpočet o dvě miliardy pro příští rok a z letošních uspořených peněz půjdou do rozpočtu SFDI další tři miliardy korun,“ řekl po jednání ministr financí Andrej Babiš.

V rozpočtu SFDI je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno celkem 52 miliard korun z národních zdrojů, původní návrh rozpočtu počítal se 47 miliardami. Kromě národních prostředků rozpočet SFDI zahrnuje i evropské zdroje, celkem tedy bude v rozpočtu SFDI pro příští rok zhruba 80 miliard korun.

Kromě nově zahajovaných staveb bude v příštím roce pokračovat také výstavba řady úseků dálnic a silnic prvních tříd, které už jsou v realizaci. Ministerstvu dopravy se tak daří rozhýbat výstavbu na páteřní dálniční síti, která v minulých letech postupovala velmi pomalu.

Podrobný přehled silničních a dálničních staveb s finanční alokací z rozpočtu SFDI, které se plánují zahájit v příštím roce, naleznete zde.

 

________________________________________________________________________


Oznámení o valné hromadě Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s.

 

________________________________________________________________________

 

Evropská komise dala zelenou prioritním dopravním projektům, mohou se začít stavět 

29. června 2016 

Několikaměsíční vyjednávání Ministerstva dopravy, životního prostředí a zástupců Úřadu vlády skončilo úspěšně. Evropská komise potvrdila seznam deseti prioritních dopravních staveb, mezi které patří například obchvat Českých Budějovic, pokračování královehradecké dálnice D11 nebo obchvat Frýdku-Místku. 

„Rozhodnutí Evropské komise po několikaměsíčním vyjednávání si vážíme. Zachránili jsme stavby, které máme připravené k výstavbě a které mají přímý vliv na občany po celé republice. Můžeme tak pokračovat ve výstavbě další více než 120 kilometrů našich silnic a zapojit do nich dál evropské peníze,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. 

 

Výstavba silnic, modernizace a opravy pokračují 

Ministerstvo dopravy má letos rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opraví přes 200 kilometrů úseků. Tři miliardy pak dostávají kraje na opravu silnic II. a III. tříd.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto je možné je letos nebo příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic. 

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 16,5 kilometru úseku D8 z Prahy do Drážďan, který bude zprovozněn před letošními Vánoci. 

 

Vládní seznam prioritních staveb (124,4 km silnic): 

 • D3 Obchvat Českých Budějovic
  • D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (7,2 km)
  • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (12,6 km) 
 • D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice  
  • D6 Lubenec obchvat (8,2 km)
  • D6 Řevničov, obchvat (4,2 km)
  • D6 Nové Strašecí – Řevničov (5,6 km)
 • D48 Frýdek Místek – obchvat (8,6 km)
 • D35 - Opatovice - Ostrov
  • D35 Opatovice nad Labem – Časy (12,8 km)
  • D35 Časy – Ostrov (13 km)
 • D49 Hulín – Fryšták (17,3 km)
 • D55  Otrokovice obchvat JV (3,1 km)
 • D11 Hradec Králové – Smiřice (15,2 km)
 • I/11 Ostrava, prodloužená Rudná (6,5 km)
 • D1 Říkovice - Přerov (10,1 km)
 • Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice 

 

________________________________________________________________________

 

Systémová potřeba státní podpory pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů

Dne 26. května 2016 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy námi organizovaný již 2. odborný seminář „Systémová potřeba státní podpory pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů“.

Hlavním cílem semináře bylo upozornit orgány státu na potřebu nalezení systémového řešení každoroční finanční pomoci pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů na základě identifikace a zkušeností jak Asociace krajů, tak některých KSÚS ((Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Severomoravský kraj).  Vzhledem k propracovanosti průkaznosti této potřeby bylo dohodnuto, že podklady ze semináře budou dostupné prostřednictvím našich webových stránek. Cílem plnohodnotné informovanosti je zvýraznění společného postupu záměru tak, aby každoroční potřeba byla charakterizována vždy již jako specifický dotační titul na straně SFDI při tvorbě státního rozpočtu každého roku.

Realizace oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji

Nové postupy a technologie pro opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd v Plzeňském kraji

________________________________________________________________________

 

11. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví

Volný vstup ke stažení: zde

________________________________________________________________________

 

Vláda schválila záchranný plán Ministerstva dopravy v procesu EIA

11. května 2016 

Vláda dnes schválila plán ministerstva dopravy, který minimalizuje dopady na skupinu dopravních staveb, kterých by se mohlo dotknout opakování procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Ministerstvo dopravy zároveň navrhlo postup, který zajišťuje že se případné opakování posudků EIA nepromítne do úspěšného čerpání evropských zdrojů z Operačního programu Doprava.

Schválený plán počítá s postupem, podle nějž se při opakování procesu EIA bude vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace a nebude se tedy začínat od nuly. Tím dojde k minimalizaci dopadů případného opakování EIA na dotčené stavby, pokud by jednání na nejvyšší úrovni, která stále pokračují, nevedly k dohodě s Evropskou komisí. Posouzení vlivu na životní prostředí bude probíhat paralelně s dalšími kroky v přípravě stavby – výkupy, příprava dokumentace pro stavební povolení, archeologické průzkumy, případně výběr zhotovitele (s možností vypovědět smlouvu bez sankcí v případě nezískání stavebního povolení) atd. Příprava staveb tedy nebude během procesu EIA „zmražena“.

Součástí schváleného materiálu je i postup Ministerstva dopravy, kterým zajistí plné využití finančních prostředků z Operačního programu doprava (OPD) tak, aby kvůli možnému opakování posudků EIA nebylo v dalších letech ohroženo vyčerpání evropských zdrojů. V minulém programovém období se díky aktivitě ministerstva a jeho investorských organizací podařilo vyčerpat prakticky sto procent tohoto operačního programu.

Ministerstvo životního prostředí zároveň připraví novelu zákona, která umožní stavět 11 vybraných klíčových dopravních staveb bez opakování procesu EIA. 

„Odsunutí výstavby těchto dopravních staveb by mělo přímý dopad na lidi, kteří v daném regionu žijí a trpí tím, že nám stále chybí důležitě části silniční infrastruktury. Tyto stavby jsou ale klíčové i pro Evropu, protože jsou součástí evropské dopravní sítě, nejde tedy jen o zájem České republiky,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. 

Vládní seznam prioritních staveb je k dispozici v dřívější tiskové zprávě k tomuto tématu. 

 

________________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vládní seznam prioritních staveb obsahuje obchvat Českých Budějovic nebo Pražský okruh

4. května 2016

Mezi prioritní dopravní stavby, o kterých zástupci Úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy vyjednávají v Bruselu, patří například stavba obchvatu Českých Budějovic, dostavba další části Pražského okruhu, pokračování královehradecké dálnice D11 nebo obchvat Frýdku Místku.

„Odsunutí výstavby těchto dopravních staveb by mělo přímý dopad na lidi, kteří v daném regionu žijí a trpí tím, že nám stále chybí důležitě části silniční infrastruktury. Tyto stavby jsou ale klíčové i pro Evropu, protože jsou součástí evropské dopravní sítě, nejde tedy jen o zájem České republiky,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Vládní delegace se na posledním jednání v Bruselu shodla, že je cílem najít společné řešení, které by umožnilo zrychlenou proceduru pro vybrané projekty, u kterých by nemuselo dojít k opakování celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Nicméně je třeba zajistit soulad s platnou legislativou a s principem rovného zacházení s členskými státy.

Velmi si vážíme přístupu zástupců Evropské komise. Konzultujeme s nimi varianty řešení, abychom mohli začít stavět okamžitě vybrané stavby, které jsou součásti evropské páteřní sítě TEN-T a u nichž již bylo zahájeno územní řízení,“ dodává ministr dopravy.

Vláda by se zároveň mohla již příští středu zabývat návrhem na přesný postup, jak vybrané stavby urychlit. Ministerstvo dopravy už před časem připravilo záchranný plán, který minimalizuje dopad opakování EIA na dopravní stavby.

Výstavba silnic, modernizace a opravy pokračují

Ministerstvo dopravy má letos rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opraví přes 200 kilometrů úseků. Tři miliardy pak dostávají kraje na opravu silnic II. a III. tříd.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto bude možné je letos či příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic.

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 16,5 kilometru chybějícího úseku D8 z Prahy do Drážďan, který by měl být zprovozněn před letošními Vánoci.

 

Vládní seznam prioritních staveb:

·        D3 Obchvat Českých Budějovic

Ø  D3 0310/I Úsilné Hodějovice

Ø  D3 0310/II Hodějovice Třebonín

·        D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice 

Ø  D6 Lubenec obchvat

Ø  D6 Řevničov, obchvat

Ø  D6 Nové Strašecí Řevničov

·        D48 Frýdek Místek - obchvat

·        D35 - Opatovice - Ostrov

Ø  D35 Opatovice nad Labem - Časy

Ø  D35 Časy - Ostrov

·        D49 Hulín - Fryšták

·        D55  Otrokovice obchvat JV

·        D11 Hradec Králové - Smiřice

·        I/11 Ostrava, prodloužená Rudná

·        D1 Říkovice - Přerov

·        D0 SOKP 511 D1 – Běchovice

 

·        Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice 

 

________________________________________________________________________

 

Dne 7. dubna 2016 se uskutečnil na Ministerstvu dopravy již delší dobu plánovaný odborný seminář k problematice pilotního  projektu PPP dálnice D4 na území České republiky.
Seminář řídil předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice pan Ing. Bořivoj Kačena přičemž odborný výklad zajistili následující  lektoři: Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Martin Janeček, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Zdeňek Kuťák a Tomáš Janeba).

Prezentace ke stažení

Odborný výklad vycházel jak z historických zkušeností a to především v západní Evropě, tak i z usnesení naší vlády   ze dne 13.1.2016 a následných postupových kroků, včetně předpokládaného platebního mechanizmu. Předpokládaná doba účinnosti projektu je stanovena na dobu 30-ti let přičemž cena za realizaci je odhadována na 7 mld. Kč a cena za dostupnost za každý rok se předpokládá ve výši 900 mil. Kč.

Díky účasti zástupců dotčených obcí a měst proběhla velmi pragmatická diskuse. Při ukončení diskuse byl přijat společný návrh účastníků směřující k plné podpoře realizace tohoto projektu PPP na dálnici D4. Účastníci jednání proto  zmocnili Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, aby v zastoupení nevládních organizací podporujících rozvoj dopravní infrastruktury informovala předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku o plné podpoře tohoto projektu s cílem urychlit jeho řešení.

 

________________________________________________________________________

 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2016

_____________________________________________________________________

 

Společné tiskové prohlášení MD a MŽP k jednání s Evropskou komisí k tématu posuzování vlivů na životní prostředí

Čeští zástupci ministerstva životního prostředí, dopravy a dalších dotčených resortů dnes v Bruselu navrhli Evropské komisi způsob, jak zajistit soulad již vydaných stanovisek EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) s právními  předpisy.

Návrh spočívá v tom, že se tato stanoviska znovu ověří a zároveň se veškerá dokumentace související s EIA zveřejní a bude možné se k ní vyjádřit v rámci územního či stavebního řízení. Jednotný mechanismus pro ověřování projektů, kterým bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona 244/1992, bude zajištěn úpravou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Evropská komise návrh české delegace vzala za základ pro další jednání o kompromisním řešení, jehož detaily se budou na pracovní úrovni řešit během února.

„Česká republika je připravena udělat maximum pro ověření dopadů staveb na životní prostředí, nechce ale opakovat celý formální proces EIA, což by mělo zásadní dopad na klíčové dopravní stavby, včetně staveb na evropské páteřní síti,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Evropská komise řeší platnost stanovisek EIA poté, co minulé české vlády ignorovaly evropskou legislativu a vzhledem k tomu, že má tyto převážně dopravní stavby financovat z evropských fondů. Soulad s evropským právem byl zajištěn až v roce 2015 současnou vládou.

"Velmi oceňuji dnešní přístup Evropské komise, která se znatelně snaží nám pomoci najít řešení, které bude právně vyhovující vzhledem k EU legislativě a zároveň neochromí výstavbu v České republice. Součástí řešení by měla být úprava zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kam by byl vložen jednotný mechanismus pro ověřování projektů s historickým stanoviskem. S Evropskou komisí si postupně vyměníme písemné připomínky k úpravě zákona i ke zmiňovaným projektům a do konce února proběhne další jednání," komentuje dnešní setkání ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Dnešního jednání s Evropskou komisí se zúčastnili náměstci ministra životního prostředí a ministra dopravy spolu se zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství a úřadu vlády. Tématem bylo posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA) u projektů, jimž bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., které ještě nemají stavební povolení či u nich probíhají další povolovací řízení

 

Kraje v letošním roce dostanou na financování silnic 3 miliardy korun

Praha 14. ledna

Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2015 schválený rozpočet ve výši 94,4 mld. Kč. Tuto částku se podařilo vyčerpat v rekordní výši 91,5 mld. Kč, tedy téměř 97 %. Jedná se o historicky nejvyšší objem finančních prostředků, které byly z rozpočtu SFDI vynaloženy na dopravní infrastrukturu v daném roce. Díky úsporám Ministerstvo dopravy může částkou 3 miliardy korun i v letošním roce pomoct krajům s údržbou a opravami silnic II. a III. tříd.

V rámci Operačního programu Doprava bylo využito cca 37 mld. Kč a je zřejmé, že se s největší pravděpodobností se začátkem roku 2016 podaří dočerpat celou alokaci Operačního programu. Nemalou zásluhu na dočerpání evropských peněz má i kvalitní řízení finančních toků zprostředkujícího subjektu, kterým je SFDI. V průběhu roku 2016 reagovalo operativně Ministerstvo dopravy v roli Řídícího orgánu OPD ve spolupráci se SFDI na aktuální situaci úpravami programu a přesunem části financí ze silnic na železnici, kde se podařilo nalézt vhodné projekty nad rámec předpokládaného balíku investičních projektů.

„Rok 2015 se stal z pohledu čerpání schváleného rozpočtu SFDI rekordně úspěšný, a to jak v čerpání finančních zdrojů evropských, tak národních. Jsem rád, že ušetřenými prostředky můžeme opět pomoc krajům s financováním silnic. Chtěl bych, aby se i na těchto silnicích ještě zvýšil komfort řidičů a aby se žádná z nich, jak se lidově říká, už nedala nazývat tankodromem. Také se společně s kraji budeme snažit, aby opravy byly více koordinované a nedocházelo k jejich souběhu, jako v některých případech v loňském roce,“ řekl ministr Dan Ťok.

 

 

Příjemcem, který v roce 2015 vyčerpal z rozpočtu SFDI nejvyšší částku, se s celkovými 50,2 mld. Kč stala Správa železniční dopravní cesty. Do silnic bylo prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic investováno celkem 34,2 mld. Kč a na vodní infrastrukturu bylo Ředitelstvím vodních cest vyčerpáno celkem více než 400 mil. Kč. Dalších 4,4 mld. Kč pak bylo prostřednictvím Krajů a jejich příspěvkových organizací (Správy a údržby silnic) investováno do dopravní infrastruktury jednotlivých krajů, tedy do silnic II. a III. tříd. Zbývajících 2,3 mld. Kč bylo využito např. na financování dopravní infrastruktury v hlavním městě Praha, na příspěvkové programy vyhlašované SFDI zaměřené na bezpečnost, výstavbu cyklostezek a nové technologie, výdajů spojených s výrobou a distribucí dálničních kupónů a další menší investice.

V České republice se v roce 2015 celkem 117 km dálnic a silnic I. tříd stavělo, modernizovalo nebo opravovalo. Zahájila se stavba 70 km zcela nových úseků, pokračovalo se ve výstavbě téměř 30 km silnic a opravovalo nebo modernizovalo se dalších 20 km dálnic. Práce se týkaly především D8 (otevření pomyslné brány do Německa na trase Praha – Drážďany), D3 (napojení na Rakousko), D11 (Královéhradecký kraj) a D1 (především modernizace). „Modernizovat, opravovat nebo stavět chceme letos rekordních 200 km silnic. Rozpočet SFDI pro letošek české a evropské zdroje jsou dohromady 65,7 mld. Kč,“ uzavřel ministr Dan Ťok. 

 

 

Ministerstvo dopravy vychází vstříc občanům, na Pražském okruhu vzniknou další protihlukové stěny

3. prosince 2015 

Zpětné vyhodnocení vlivu změn na životní prostředí se dotklo třiadvaceti významných projektů navržených na spolufinancování z Operačního programu Doprava 2007 – 2013. Změny některých projektů mezi procesem EIA a realizací stavby by totiž mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Důsledkem toho u několika staveb dochází ke kompenzačním opatřením. Nejvýznamnější se týká Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Jesenicí (stavba 512), kde Ministerstvo dopravy snížilo maximální povolenou rychlost a chystá vybudování protihlukových stěn.

K překračování hlukových limitů na Pražském okruhu dochází především v Dobřejovicích, kde Ředitelství silnic a dálnic již začalo s přípravami výstavby dodatečných protihlukových opatření. „Občanům žijícím v této lokalitě jsme vyšli vstříc. Už teď jsme proměnným dopravním značením snížili maximální rychlost v těchto místech pro osobní automobily na 100 km/h a v nejbližších dnech dopravními značkami snížíme rychlost na 70 km/h také pro kamiony. Počítáme s tím, že výstavbu všech nezbytných protihlukových opatření na tomto úseku Pražského okruhu ukončíme nejpozději do konce června 2016,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Celkově vyhodnocení vlivu změn na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí provádělo u 23 projektů, které dosud Evropské unie neproplatila. Snížení rychlostního limitu na Pražském okruhu by mělo přispět právě k profinancování této stavby z prostředků Operačního programu Doprava 2007 – 2013. „Řidiče prosím o trpělivost a dodržování maximální povolené rychlosti. Věřím, že snížení rychlosti okamžitě přispěje k dodržení hlukových limitů a s profinancováním této stavby nebude problém,“ doplnil ministr Ťok.  

Kontakt

Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Web: www.rozvojsilnic.cz
E-mail:info@rozvojsilnic.cz

Vedení společnosti:


Představenstvo:

Ing. Bořivoj Kačena 
předseda představenstva
 
Ing. Gustav Slamečka, MBA
1. místopředseda představenstva

Ing. Pavel Čihák 
2. místopředseda představenstva

Pavel Braha 
tajemník představenstva

Ing. Jiří Burian
člen představenstva
 
Mgr. Pavel Eybert 
člen představenstva

Ing. Libor Hájek
člen představenstva

Ing. Martin Höfler
člen představenstva

Ing. Petr Laušman
člen představenstva
 

Dozorčí rada:

Božena Sekaninová, předsedkyně
Ing. Jarmila Jenčíková, místopředsedkyně
Mgr. Miroslav Osladil, člen

 
Kontakty na spolupracující Společnosti a Spolky v dané oblasti:
Sdružení pro výstavbu D3 a R4
předseda: Mgr. Pavel Eybert
www.dalniced3.cz
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
předseda: Ing. Pavel Čihák
www.okruhprahy.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43
předseda: Ing. František Sivera
www.sdruzeni-r43.cz
Sdružení pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35
předseda: Jan Birke
e-mail: birkej@psp.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52
předseda: Ing. Zdeněk Škromach
e-mail: senator@skromach.cz
Společnost dodavatelů pro zkvalitnění silniční sítě ve Středočeském kraji
předseda: Ing. Vladimír Dráb
e-mail: starosta@braskov.cz
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
předseda: Libor Lukáš
www.infrastrukturamorava.cz
Spolek pro výstavbu D35 a D43, z. s.
předseda: Ing. Martin Kolovratník
www.d35spolek.cz