• Úvod

Společnost pro rozvoj silniční dopravy

SFDI podepsal smlouvu s dodavatelem e-shopu elektronické dálniční známky

14. ledna 2020

 

Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky. Ta začne v České republice platit od ledna příštího roku. Vybrána byla společnost Asseco Central Europe, a.s. Zároveň běží lhůta pro podání námitek v soutěži na zajištění provozu prodejních míst elektronických dálničních známek.

„Společnost Asseco Central Europe, a.s. pro nás zajistí komplexní systém elektronické dálniční známky. Díky němu uživatelé pohodlně prostřednictvím počítače či chytrého mobilního telefonu provedou úhradu, případně ověří, že mají platnou elektronickou dálniční známku. Mezi další služby, které bude vybraný dodavatel zajišťovat, patří také podpora v podobě call centra pro pomoc zákazníkům při nákupu v e-shopu nebo mobilní aplikaci,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica.

Společnost Asseco Central Europe, a. s., zajistí dodávku systému elektronické dálniční známky a jeho následný čtyřletý provoz, který začne spuštěním systému od 1. ledna 2021. Fakticky to znamená spolupráci s dodavatelem na období příštích pěti let. Hodnota této zakázky za celé období nepřesáhne 401 mil. Kč bez DPH. 

Dodavatel sítě prodejních míst pro elektronické dálniční známky

Dodavatel, který bude zajišťovat prodej elektronických dálničních známek prostřednictvím sítě prodejních míst, byl vybrán na základě nejvýhodnější cenové nabídky. V tuto chvíli běží 15denní lhůta pro podání námitek, poté bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.

______________________________________________________________________

 

Vývojáři dopravních aplikací získají kvalitní data pro svoji práci

13. prosince 2019

 

Více jak 150 tisíc vozidel na českých silnicích se podílí na fungování nového systému pro získávání aktuálních garantovaných informací o stupních hustoty provozu v ČR. Získané informace ze zcela nového zdroje mohou zdarma využít např. dopravní inženýři a vývojáři aplikací usnadňujících dopravu, navigaci, správu vozových parků firem či zákaznický servis. Jedinečný projekt Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozběhl v testovacím provozu a probíhá jeho kalibrace.

„Lidé se díky využití těchto informací ve svých aplikacích například dozví jak je plynulá doprava na modernizované D1 či o délce kolony a době zpoždění v ní nebo na hlavních průjezdech měst,“ představuje tuto unikátní službu veřejnosti ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pětiletý projekt  je založen na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění plošného zdroje dopravních informací z plovoucích vozidel (tzv. FCD, Floating Car Data). Anonymizované informace ve strojově čitelném formátu jsou pravidelně aktualizovány a publikovány v minutových intervalech, lze je bezplatně získávat prostřednictvím Národního dopravního informačního centra (NDIC) ŘSD. 

Cílem je využít informace ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy i jejímu kvalitnějšímu organizování a ovlivňování, neboť je lze využít pro řízení silničního provozu či ovlivňování toku vozidel. Konkrétně jde o použití při hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací či dopadu uzavírek, pro výpočet ekonomických ztrát z kolon, analýzy chování účastníků provozu při různých dopravních opatřeních vč. analýzy dopadu na životní prostředí či sledování dopadu nových staveb a dopravních řešení (např. vybudování nového obchvatu) apod.

Přístup k již zpracovaným datům je nyní možný za rovných podmínek pro všechny odběratele ve veřejném i soukromém sektoru, např. města, kraje, ŘSD, Ministerstvo dopravy, složky integrovaného záchranného systému, akademickou obec, soukromé poskytovatele služeb, výrobce vozidel, ICT průmysl a rozvíjející se sektor sdílené ekonomiky, projekty jako je WAZE či Google Maps. Projekt tak nabízí prostor i pro rozvoj spolupráce s komerčními subjekty. 

Využití v podobě vizualizace on-line rychlosti dopravního proudu je rovněž dostupná na webovém portále nove.dopravniinfo.cz. Prezentace dat na portále se postupně vylepšuje o nové funkcionality, jako je výpočet zdržení na definovaném úseku, výpočet dojezdové doby, atp. 

NDIC samotné získalo zcela nový spolehlivý a garantovaný zdroj dopravních informací, který umožňuje v reálném čase sledovat stav dopravního proudu na všech dopravně významných  komunikacích. Může také sledovat dopad událostí, jako jsou například nehody, uzavírky, modernizace dálnice na plynulost dopravy a rychle vyhledávat a identifikovat problémová místa s výrazným snížením rychlosti. 

„Věříme, že díky využívání plovoucích aut dojde ke zrychlení a zpřesnění informace putující směrem k veřejnosti ale i dopravním systémům ŘSD či odběratelům na datovém rozhraní,“ říká Radek Mátl, ředitel ŘSD. 

Systémem jsou pokryty dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané úseky silnic III. třídy a hlavní průjezdní tahy velkých měst, celkem téměř 30 tisíc úseků. Vývojáři a následně i koncoví uživatelé dopravních informací získávají oproti komunitním systémům větší množství informací, které jsou autorizované, například o uzavírkách nebo nehodách. Spojením všech těchto informací, tak lze znát nejenom následek, ale i příčinu vzniklé situace. Systém je zcela pod kontrolou státu (data i algoritmus), ten  tak může datové výstupy garantovat.

„Projekt se nyní nachází ve fázi takzvané kalibrace. Cílem je nastavit systém tak, aby jeho výstupy odpovídaly realitě jak ve městech, tak i mimo ně. Tohoto plánujeme mimo jiné dosáhnout také zapojením odborné veřejnosti do diskuse na půdě Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace s účastí Fakulty dopravní ČVUT,“ říká garant projektu Filip Týc z ŘSD. 

Praktické využití informací z plovoucích aut

 1. Organizace dopravy jednotlivce z místa A do místa B; plánovač pro weby nabízející ubytování; pro poskytovatele flotilových řešení. Základna, na které lze postavit business – služba veřejnosti. 
 2. Mimo dat poskytující obraz dopravy v reálném čase je tu i možnost pracovat s historickými daty, což je nesmírně důležitý zdroj dat pro dopravní inženýry a pro různé analýzy dopravních toků, vyhodnocování a plánování. 
 3. S ohledem na fakt, že plovoucí vozidla generují vysoké objemy dat, hovoříme o tzv. „big datech“ v dopravě. Příkladem využití big dat v dopravě je možnost předvídat / modelovat vývoj dopravy v horizontu desítek minut dopředu. Toto umožní především efektivněji řídit dopravu na již úrovni širšího okolí velkých aglomerací například Praha, Brno, Plzeň, Ostrava. 

Zprovozněním systému NDIC naplňuje strategický cíl Akčního plánu inteligentních dopravních systémů v ČR zpracovaného Ministerstvem dopravy a schváleného vládou ČR. 

Spolufinancování projektu „Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravního proudu“ bylo realizováno z Operačního programu Doprava 2014-2020 v rámci Specifického cíle 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu.

 

______________________________________________________________________

 

Poslední papírové dálniční známky jsou v prodeji, nově budou od poplatku osvobozena ekologická auta

10. prosince 2019

 

V neděli 1. prosince byl zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2020, které mají naposledy podobu tištěných známek. Od 1. 1. 2021 je nahradí systém elektronické dálniční známky, kterou bude možné si pořídit přes e-shop. Nově za dálniční kupon nebudou muset od 1. 1. 2020 platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Ani pro rok 2020 se cena dálničního kuponu nemění.

Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit opět nejpozději 1. ledna 2020. Ceny kupónů pro rok 2020 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2020 má platnost od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Novinkou od 1. ledna 2020 je, že osvobozena od dálničního poplatku budou vozidla s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 50 g/km). To umožnila novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

„Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let doporučujeme motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů na poslední lednové dny, kdy je největší poptávka po těchto známkách, a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2020 co nejdříve,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních známek na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány.

Přípravy na zavedení elektronické dálniční známky jsou přitom v plném proudu. Ta začne v České republice platit od 1. 1. 2021. Státní fond dopravní infrastruktury, který má přípravy za rezort dopravy na starosti, už začátkem listopadu vyhlásil soutěž na dodavatele, který zajistí výběr časového poplatku na obchodních místech a provoz těchto míst.

„Nový systém elektronických dálničních známek přinese řidičům vyšší komfort. Známku si pořídí kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo také v síti obchodních míst. Pro stát znamená elektronická dálniční známka roční úsporu až 100 milionů Kč za tisk, distribuci či znehodnocení známek. Řidičům navíc odpadne nepohodlné lepení a strhávání papírové dálniční známky z čelního skla auta. “ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ministerstvo dopravy plánuje, že prodej nových elektronických dálničních známek začne v průběhu prosince 2020.

 

______________________________________________________________________

 

Modernizované úseky D1 jsou bez omezení, v neděli zmizí dočasná svodidla také na mostě u Hvězdonic 

27. listopadu 2019

  

Modernizované úseky brněnské D1 jsou opět plně průjezdné. Poslední dopravní omezení mezi 190. a 194. kilometrem silničáři odstranili na začátku tohoto týdne. S dočasnými svodidly musí řidiči počítat už jen na mostě u Hvězdonic na 27. kilometru dálnice, k jejich demontáži dojde nejpozději v neděli 1. prosince. 

Práce na modernizaci brněnské dálnice budou pokračovat opět na jaře. Opravovat se bude šest úseků, silničáři zároveň zahájí práce na posledním úseku Devět křížů - Ostrovačice. Celkem tedy bude v modernizaci sedm úseků v délce 71 kilometrů“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

V současné době je zprovozněno 90 kilometrů modernizované D1. V průběhu příštího roku se řidičům otevřou další tři zmodernizované úseky. Bude se jednat o úsek 7 Soutice - Loket, úsek 12 Humpolec – Větrný Jeníkov a úsek 19 V. Meziříčí západ – V. Meziříčí východ. Aktuální informace o modernizaci D1 jsou k dispozici na www.novaD1.cz

Momentálně je v realizaci 260,3 km staveb. Z toho je dálnic 138,1 km a modernizace D1 činí 60,7 km. Silnic I. třídy se staví 61,5 km. Do konce roku budou zprovozněny dva úseky dálniční sítě – D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou v délce 14,3 km a dálnice D3 v úseku Ševětín - Borek v délce 10,7 km. V příštím roce se zprovozní 21,3 km dálnic, z toho nejdelší úsek bude mít dálnice D48 mezi Rybím a Rychalticemi v délce 11,5 km a budou dokončeny tři úseky modernizace D1 v délce 29,5 km. Podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě. 

 

______________________________________________________________________

 

INFORMACE O JEDNÁNÍ  VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ  DOPRAVY  V ČESKÉ REPUBLICE

26. listopadu 2019

 

Na základě řádného oznámení se dne 26.listopadu 2019  uskutečnilo jednání Valné hromady  Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR. Valná hromada projednala  jak zhodnocení činnosti , tak výsledky hospodaření  za uplynulé období, které schválila i Dozorčí rada Společnosti. Volebním aktem došlo ke zvolení jak nového Představenstva , tak nové Dozorčí rady.

Zvolené Představenstvo (abecedně) :  Braha Pavel, Burian Jiří Ing., Čihák Pavel Ing., Hájek Libor Ing., Kačena Bořivoj Ing., Laušman Petr Ing., Neuwirth Josef Ing.,  Nouza Jiří Ing., Schling Jaromír Ing.

Zvolená Dozorčí rada (abecedně) :  Jenčíková Jarmila Ing, Oberfalzer Jiří, Tříška Jan Ing.

Valná hromada kladně projednala Plán  práce Společnosti pro léta 2019 - 2021 Závěrem jednání proběhla volba  předsedy představenstva, volba 1. a 2. místopředsedy a tajemníka s tímto výsledkem :

Předseda představenstva pan Ing. Bořivoj Kačena

1. místopředseda představenstva pan Ing. Jaromír Schling

2. místopředseda představenstva  pan Ing. Pavel Čihák

Tajemník pan Pavel Braha 

Rovněž tak proběhla i volba předsedy a místopředsedy Dozorčí rady s tímto výsledkem:

předseda Dozorčí rady pan Jiří Oberfalzer

Místopředsedkyně Dozorčí rady paní Ing. Jarmila Jenčíková


Valná hromada jednomyslně přijala usnesení, které vychází z přijatého plánu práce do roku 2021 včetně plnění dlouhodobých cílů Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice 

 

______________________________________________________________________

 

ŘSD převzalo nový mýtný systém, již příští rok díky němu získá stát z mýtného o 2,5 miliardy korun více

25. listopadu 2019

 

Společnost CzechToll předala k 22. listopadu 2019 do majetku státu nový systém elektronického mýtného. Společnost zároveň splnila všechny podmínky, aby byl nový mýtný systém k 1. prosinci 2019 spuštěn. Výnosy z výběru mýtného se po odečtení nákladů na provoz systému zvýší v roce 2020 podle odhadů nového provozovatele o 2,5 miliardy korun: 900 milionů korun představují provozní úspory, 1,6 miliardy korun by měl provozovatel vybrat na mýtném na nově zpoplatněných 860 kilometrech silnic I. třídy.

„Díky rozsáhlým provozním úsporám získává Česká republika jeden z nejefektivnějších mýtných systémů na světě, jehož nákladovost se bude pohybovat kolem pěti procent z vybraného mýtného. Provozní náklady starého mikrovlnného systému byly těsně pod hranicí patnácti procent,“ uvedl Václav Nestrašil, ředitel úseku provozovatele elektronického mýta Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celkové náklady na vybudování nového satelitního mýtného systému dosáhly 2,3 mld. Kč včetně DPH. Podle smluvních podmínek uhradí ŘSD ČR tuto částku postupně ve splátkách v průběhu příštích tří let. 

Investice do vybudování nového mýtného systému se českému státu vrátí na provozních úsporách a zvýšeném výběru mýtného na silnicích I. tříd ještě během roku 2020.

Součástí dodávky nového systému elektronického mýtného je mimo jiné 600 tisíc palubních jednotek pro satelitní sledování vozidel, 60 kontrolních bran (49 bran existujících bran z původního systému osazených novou technologií a 11 nově vybudovaných kontrolních bran na silnicích I. třídy), 40 hlídkových vozidel pro mobilní kontrolu výběru mýtného, centrální systém kontroly úhrady mýtného, kompletní technické vybavení více než 200 obchodních míst, dvě rozsáhlá datová centra – jedno hlavní a jedno záložní, dohledová pracoviště pro pracovníky ŘSD ČR, nový zákaznický portál a samoobsluhu včetně mobilní aplikace pro úhradu mýtného, další podstatné komponenty a kompletní softwarové propojení všech těchto komponent, které tvoří ucelený a funkční systém elektronického mýtného.

 

______________________________________________________________________

 

Během listopadu a prosince skončí desetiletá platnost řidičského průkazu ještě 144 tisícům motoristů

 

V prvních deseti měsících letošního roku si o výměnu končícího řidičského průkazu požádalo téměř 290 tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Pro nový doklad si tak přišlo 67 % řidičů z celkových 433 tisíc. Řidičů, kterým letos průkaz propadl, a dosud si jej nevyměnili, je celkem 102 303

Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením  platnosti dokladu. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun.

V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

>Mezi nejvytíženější kraje patří Hlavní město Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. O konci platnosti dokladu se můžou řidiči nechat informovat prostřednictvím Portálu občana.

 

______________________________________________________________________

Připravme se na zimní provoz

Praha, 30. října 2019

 

Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:

Je mezi 1. listopadem a 31. březnem

a zároveň

na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

 

Řidiči musí dále počítat i se značkou „Zimní výbava“. Obce mají možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka „Zimní výbava“ bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky za všech okolností.

 

 

Pokud klesne teplota pod 7 °C, ztrácejí letní pneumatiky potřebnou pružnost a tím dochází k prodloužení brzdné dráhy, snížení přilnavosti a tím zhoršení bezpečnosti. Zimní pneumatika se kvůli odlišné stavbě i materiálu lépe přizpůsobuje nízkým teplotám.


 

 

Jak poznat zimní pneumatiku
Dle české legislativy stačí mít pneu s označením M+S, M.S. M/S nebo MS. Pokud si ale chcete být jisti, že vaše pneumatika zvládne dobře jízdu za všech zimních podmínek, vyžadujte pneumatiku s alpským symbolem – tedy sněhovou vločkou uvnitř trojité hory.
 
 
Zákon požaduje minimální hloubku dezénu u osobních vozidel 4 mm, u nákladních 6 mm. Obecným doporučením je pravidlo 4x4x4: tedy čtyři stejné zimní pneumatiky, maximálně čtyři roky staré, s hloubkou dezénu minimálně čtyři milimetry. Záleží ale na opotřebení konkrétní pneumatiky.  Pokud jde o trvanlivost, stará může být pneumatika například až 6 let, ale počítá se od doby vyjetí, ne dle DOT kódu. Důležité je kontrolovat vhodný rozměr dle technického průkazu, tlak v pneu, stav pneu a hloubku dezénu po celé šíři kontaktní plochy s vozovkou. 
 
Doporučené vybavení vozidla a ve vozidle v zimním období:
 • zimní pneumatiky se vzorkem hlubokým alespoň 4 mm;
 • celoobvodové řetězy "padnoucí" právě vašim pneumatikám;
 • chladicí kapalina nemrznoucí alespoň do -25 °C;
 • nemrznoucí kapalina v ostřikovačích;
 • zapalovací svíčky, které nemají za sebou více, než je doporučeno;
 • doplněný a plně dobitý akumulátor s čistými kontakty;
 • překontrolovaná elektrická instalace;
 • škrabka na led;
 • smetáček a lopata na sníh;
 • pomocné startovací kabely;
 • rozmrazovač na zámky (samozřejmě v kapse, ne zavřený uvnitř ve voze);
 • rozmrazovač na skla a stírače přimrzlé k oknu (nikdy je neodtrhávejte násilím);
 • gumové podlážky, které mohou posloužit i pro nouzový rozjezd;
 • gumová těsnění dveří a kapoty preventivně natřené například jelením lojem, glycerinovým nebo silikonovým olejem - půjdou pak snadněji otevírat.

Jízda v zimních podmínkách

Prioritou je vždy bezpečnost. Jízda klade vysoké nároky jak na vaše vozidlo, tak na vaše jízdní schopnosti.

Jezděte vždy jen na zimních pneumatikách. Mají lepší přilnavost, brzdné vlastnosti a jízdní stabilitu na povrchu pokrytém ledem, sněhem nebo sněhovou břečkou. Zaručíte lepší ovladatelnost a stabilitu vozidla.

Myslete na limity své i všech ostatních. Přizpůsobte svou rychlost daným jízdním podmínkám a udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Vyhýbejte se situacím, kdy je třeba na kluzkém povrchu prudce zabrzdit. Udržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních vozidel odpovídající délce vaší brzdné dráhy. Vyhněte se prudkému brzdění a vysokým rychlostem, nedělejte trhavé pohyby, zrychlování by mělo být plynulé. Abyste snížili riziko smyku při jízdě do kopce, zařaďte vyšší rychlostní stupeň, než byste řadili při jízdě v suchém počasí. 

Před průjezdem zatáčkou, dokud máte rovnou trajektorii, zpomalte. Aby se vaše vozidlo v zatáčce nedostalo do smyku, a vy jste nad ním neztratili kontrolu, řiďte plynule, bez trhavých pohybů. Udržujte nízkou a konstantní rychlost.

Pokud přední kola ztratí přilnavost s vozovkou, kontrolu nad vozidlem opět získáte snížením rychlosti. Sundejte nohu z pedálu plynu. I při opatrné jízdě se může stát, že pneumatiky ztratí přilnavost. Smyk můžete na silnici dostat v jakékoliv situaci: při zrychlování, při brzdění nebo při průjezdu zatáčkou. Vyvarujte se prudkého sešlapování brzdového pedálu a rychlých pohybů volantem. 

 

Pár tipů:

Pokud se vám při rozjezdu protáčejí kola, zkuste se rozjet na druhý či třetí rychlostí stupeň. Spojku pouštějte zvolna a plyn přidávejte citlivě.

Když potřebujete předjet pomalejší nebo stojící vozidlo a mezi pruhy je namrzlý pás, přejíždějte jej bez plynu a s vyšlápnutou spojkou (u vozidel s manuální převodovkou).

Při jízdě do zasněženého kopce se snažte jet na co nejvyšší rychlostí stupeň, jaký motor ještě zvládne. Díky tomu se na kola přenáší méně točivého momentu a pak tolik neprokluzují. Pozor na zhasnutí motoru, pokud zastavíte, většinou uklouzaný kopec bez řetězů či pohonu 4x4 nevyjedete.

Při jízdě z kopce naopak využívejte brzdění motorem (podřazujte dříve) a občas jemným přibrzděním snižujte rychlost vozidla.

Na sněhu se vozidlo s odlišným typem pohonu chová jinak a je proto dobré si to na bezpečném místě důkladně vyzkoušet. Můžeme využít opuštěnou plochu, velké parkoviště bez aut apod., vždy však bude lepší absolvovat některou ze škol bezpečné jízdy.

Zimní pneu v zahraničí:

Francie 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek bez určení období.
Pokuta 135 Eur.

Itálie 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek v období od 1. listopadu do 15. dubna, ale v oblasti Val d´Aosta (území ohraničené Mount Blanc, Matterhorn, Alpi Graie) jsou povinné po celou dobu od 15. října do 15. dubna.
Pokuta 85 až 338 Eur.

Slovensko 
Zimní pneumatiky jsou povinné pro osobní vozidla dle klimatických podmínek, přesné datum tam není stanoveno.
Pokuta 60 Eur.

Rakousko 
Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna dle klimatických podmínek.
Pokuta v nezávažných případech 60 Eur, ale pokud zablokujete komunikaci až 5000 Eur.

Polsko 
Zimní pneumatiky jsou jen doporučené.

Německo 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek.
Vozidlo musí být v zimním období připraveno na zimu, tedy musíte mít zimní směs v nádobce ostřikovačů. Alpský symbol platí jen pro nové pneumatiky v Německu (pro staré je přechodné období do 2024).
Pokuta 80 Eur.

 

Tomáš Neřold

vedoucí Samostatného oddělení BESIP

+420 225 131 526 | +420 602 632 176

tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz

______________________________________________________________________

P O Z V Á N K A 

na jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s., které se uskuteční dne 26. listopadu 2019 v zasedací místnosti F v 5. patře v prostorách  Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1 

 

14. října 2019

 

Představenstvo SPRSD na základě rozhodnutí ze dne 22. 11. 2018 svolává řádnou Valnou hromadu na den 26. listopadu 2019 od 15.00 hod. do prostor Svazu českých a moravských výrobních družstev s tímto programem:

1)      Uvítání a zahájení jednání

2)      Volba zapisovatele

3)      Zhodnocení činnosti za uplynulé období

4)      Zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období

5)      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za uplynulé období

6)      Schválení volební komise pro volbu představenstva a dozorčí rady SPRSD
a pro schválení volebního řádu

7)      Volba členů představenstva a dozorčí rady SPRSD

8)      Projednání a schválení plánu práce na léta 2020 – 2022

9)      Přijetí usnesení z jednání a ukončení jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že při nedostatečném počtu přítomných pro jednání řádné Valné hromady by došlo ke zrušení tohoto jednání, bude na základě dokladovaného počtu přítomných ihned vyhlášeno konání náhradní Valné hromady týkající se skutečného počtu přítomných se stejným programem navrženým pro jednání řádné Valné hromady.

Předpokládaná doba trvání akce je od 15.00 do 17.30 hod

Vzhledem k důležitosti jednání prosím o laskavé sdělení o Vaší účasti prostřednictvím e-mailu: brahap@seznam.cz nejpozději do 20. listopadu 2019.

  

S pozdravem

Ing. Bořivoj Kačena
předseda představenstva SPRSD

______________________________________________________________________

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podepsaný dodatek odblokoval pokračování dostavby dálnice D11

 

12. února 2019

 

Ředitelství silnic a dálnic podepsalo se sdružením firem pod vedením společnosti EUROVIA CS dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE“.

Dodatek smlouvy obsahuje zejména ujednání ohledně dalšího postupu ve věci realizace stavby i poté, co zhotovitel i objednatel na konci ledna 2019 od smlouvy na stavbu patnáctikilometrového úseku dálnice odstoupily. 

Zhotovitel se v uvedeném dodatku zavazuje k dokončení stavby pokračování dálnice D11 dle původního termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit nad rámec sjednané ceny částku, která mu částečně kompenzuje nárůst cen od doby, kdy byla stavba vysoutěžena, a to vždy v závislosti na skutečně realizovaných pracích. 

Nejedná se přitom o paušální částku, ale částečnou kompenzaci doby, po níž nebylo možné z důvodu pozdního vydání stavebních povolení stavět. V dodatku smlouvy je konkrétně uvedeno 148 milionů korun jako výše zmíněné kompenzace. Uvedená částka byla ověřena znaleckým posudkem a citovaný postup je zcela v souladu se smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Uvedené dohody bylo dosaženo po trojstranném jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci konsorcia stavebních firem EUROVIA-Metrostav-Swietelski.

Nad rámec uvedeného se zhotovitel předmětným dodatkem také zavázal k akceleraci realizace stavby tak, aby byla dokončena v květnu 2022, tedy ještě měsíc před původně ve smlouvě sjednaným termínem. Náklady na urychlení stavby ponese sám zhotovitel.

Celý dodatek smlouvy je dostupný v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8181407

 

Jakub Stadler, tiskový mluvčí, ředitel Odboru komunikace Ministerstva dopravy

Iveta Štočková, tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu EUROVIA CS

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, vedoucí tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic

 

______________________________________________________________________


Od 1. ledna 2019 má Svaz podnikatelů ve stavebnictví nového prezidenta. Stal se jím Jiří Nouza, který nahradil Václava Matyáše, který na konci roku 2018 ukončil své dlouhodobé působení v této funkci, kterou zastával od roku 2004.

Václav Matyáš zůstává nadále členem představenstva svazu v pozici poradce nového prezidenta, kde se bude podílet na zajištění kontinuity aktivit Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

31. ledna 2019

 

______________________________________________________________________

 

MPŘ - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

 

25. ledna 2019

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Ministerstva životného prostředí v sekci Připravovaná legislativa, je k připomínkám zveřejněná vyhláška

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Případné připomínky k tomuto návrhu vyhlášky  zasílejte na elektronickou adresu eva.mazancova@mzp.cz do 8. 2. 2019. 

 

Odkaz: https://www.mzp.cz/cz/pripominkove_rizeni

 

______________________________________________________________________


V prosincovém Dopravním fóru, který vydává Sdružení pro dopravní infrastruktury na Moravě, z. s. byl otištěn  níže uvedený velice zajímavý článek týkající se „Rekodifikace veřejného stavebního práva“ od náměstkyně ministra MMR paní Marcely Pavlové, který reaguje na potřeby zásadní změny celého veřejného stavebního práva v České republice.

 

15. ledna 2019

 

Článek k zhlednutí zde.

______________________________________________________________________

 

Začaly práce na pokračování dálnice D35, řidičům se za čtyři roky otevře najednou 27 kilometrů dálnice

 

4. prosince 2018

 

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zahájilo stavbu téměř patnáct kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 mezi obcemi Časy a Ostrov. Na jaře příštího roku chce ŘSD začít stavět úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Celých 27,3 kilometrů dálnice se má otevřít řidičům za čtyři roky.

„Začínáme stavět téměř patnáctikilometrový úsek klíčové dálnice, který otevřeme za 44 měsíců. Na jaře pak začne také stavba 12,6 kilometrů dlouhého úseku, oba máme v plánu zprovoznit v roce 2022. Pokračování dálnice D35 umožní převedení husté dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem a uleví tak přilehlým městům a obcím. Celá dálnice by pak do dvanácti let mohla odvést část dopravy z nejvytíženější dálnice D1“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Před dokončením 27 kilometrů dlouhého úseku má Ředitelství silnic a dálnic plán postupně zahajovat práce na několika dalších místech dálnice D35. Od roku 2021 budou postupně zahajovány stavby v délce 55 kilometrů, konkrétně úseky Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, Džbánov – Litomyšl, Litomyšl – Janov, Janov – Opatovec. Celá dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a s celkovou délkou přes 200 kilometrů bude druhou nejdelší dálnici v České republice. D35 je zároveň v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

V současné době je celkově rozestavěno 194 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Nové úseky dálnic z toho tvoří 133 kilometrů, z toho je 21 kilometrů modernizované D1, která se nově staví za provozu. Další podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě.

 

Podrobnosti o stavbě

Hlavní trasa: 

délka 14 700 m

kategorie: D 25,5/120

plocha vozovek: 323 000 m2

počet stavebních objektů: 155

 

Zhotovitel: Eurovia, Metrostav, Swietelsky

Cena stavby dle smlouvy: 3 232 mil. Kč bez DPH

 

Termín výstavby: 44 měsíců do zprovoznění

 

______________________________________________________________________


Ministři dopravy se v Bruselu dohodli na kompromisu k balíčku mobility

 

4. prosince 2018


Ministři dopravy se v Bruselu v noci na dnešek dohodli na kompromisu k balíčku mobility, který rozděloval Evropu na dva tábory. Tato kompromisní dohoda o sociálních pravidlech pro řidiče bude znamenat konec uplatňování jednostranných národních opatření členských zemí EU, která omezují trh silniční nákladní dopravy.

„Pro Českou republiku bylo zásadní, aby se na bilaterální dopravu a transit nevztahovala směrnice o vysílání pracovníků. Co se týká takzvané kabotáže, tedy provozování dopravy uvnitř jiného členského státu, tak zůstává zachován stávající režim, který umožňuje tři operace v sedmi dnech. Naopak nově bylo stanoveno období přestávky mezi kabotáží, a to v podobě pěti dní“, říká ministr Dan Ťok, který se zasedání ministrů dopravy členských států EU zúčastnil.

Pravidla zároveň řidičům umožní trávit dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě v kabině vozidla, pravidelný týdenní odpočinek ale musí trávit mimo vozidlo. Práce řidiče zároveň musí být ze strany dopravce organizována tak, aby se mohl každé tři nebo čtyři týdny vrátit domů. Do konce roku 2024 pak musí být všechny vozidla provozující mezinárodní dopravu a kabotáž vybavena smart tachografy druhé generace.

O kompromisu se bude následně vyjednávat v rámci trialogů s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. O tzv. balíčku mobility se v minulosti vedly dlouhé spory. Země jako Francie, Belgie či Německo se rozhodly bránit před levnější konkurencí ze střední i východní Evropy a o dialog neměly zájem. Veškeré snahy zemí východní a střední Evropy, které za dobu vyjednávání nabídly řadu ústupků, permanentně blokovaly.

Ministři v Bruselu zároveň diskutovali o směrnici týkající se ukončení sezónní změny času. Většina členských států se stejně jako v říjnu ve Štýrském Hradci shodla na tom, že na evropské úrovni by měly být k uvedenému návrhu předloženy detailní analýza a hodnocení dopadů.

______________________________________________________________________

 

Kauce při odvolání nebo povolení stavby v jednom řízení, to jsou další návrhy urychlující výstavbu dálnic

 

2. listopadu 2018

 

Rychlejší přípravu a povolování dopravních staveb má za cíl novela zákona, kterou Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Dopravní stavby by nově mohly být umístěny a povoleny v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, než je potřebná dnes. Zároveň se novelou navrhuje zavést kauce zabraňující prodlužování povolování staveb.

„Novela urychlující výstavbu umožní povolení stavby v jediném řízení s méně podrobnou dokumentací. Závazných stanovisek a souhlasů bude méně, do vyvlastnění a správního řádu se zavádí lhůty, zpřísní se požadavky na odvolání, včetně složení kauce,“ popisuje navrhované změny ministr dopravy Dan Ťok.

Každé odvolání proti rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby má být podle návrhu ministerstva nově zpoplatněno. Kauce bude vratná v tom případě, když odvolání bude úspěšné. Výše kauce bude závislá na počtu závazných stanovisek, která jsou daným odvoláním zpochybňována a mají být přezkoumána. V případě, že v návaznosti na podané odvolání bude původní rozhodnutí změněno či zrušeno, bude kauce vrácena odvolateli. V opačném případě, pokud bylo odvolání podáno zcela nedůvodně, propadne kauce státu.

„Touto úpravou zamezíme zneužívání tohoto institutu, které v některých případech vede k nesmyslnému oddalování zahájení staveb i o více než rok. Kauci za odvolání navrhujeme ve výši 25 tisíc korun a za každé napadené závazné stanovisko odvolatelé zaplatí dalších 10 tisíc korun,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Méně stanovisek, rozhodnutí a souhlasů k povolení stavby

Návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury dále snižuje množství závazných stanovisek, rozhodnutí, povolení a souhlasů, která jsou potřebná pro uskutečnění stavby. „Pokud bylo u záměru provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, je nadbytečné a neefektivní tento záměr znovu posuzovat a vydávat další závazná stanoviska, povolení či souhlasy podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ dodává Ťok.

Nově pak bude stanovena povinnost vydat závazné stanovisko bezodkladně, stanovuje se maximálně 30 denní lhůta pro vydání závazného stanoviska, respektive 60 denní lhůta ve zvlášť složitých případech. Pro případ nevydání závazného stanoviska v této lhůtě se stanoví fikce souhlasu.

Dále se navrhuje zavést nový nástroj územního plánování – územní rozvojový plán, který bude schvalovat vláda a bude podrobnější a využitelnější než stávající politika územního rozvoje. Vzniknout by nově měl rovněž národního geoportál územního plánování, jehož součástí bude též evidence územně plánovací činnosti, kde budou zveřejňovány výstupy z územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, krajů a obcí. V oblasti výstavby energetické infrastruktury se také navrhuje rozšířit možnost využití institutu mezitímního rozhodnutí při vyvlastnění i na energetické stavby.

Poslední schválená novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou spoluinicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok, je účinná od září tohoto roku. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut mezitímního rozhodnutí při vyvlastnění, což u vybraných prioritních staveb umožňuje začít stavět ještě před samotným určením výše náhrady za vyvlastnění všech pozemků v trase budoucí dálnice nebo železnice. Už touto předchozí novelou tak odpadla možnost odvolání se proti mezitímnímu rozhodnutí při vyvlastnění, což dosud o měsíce až roky zdržovalo výstavbu.

______________________________________________________________________

 

MPŘ - Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem

2. listopadu 2018

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Ministerstva životného prostředí v sekci Legislativa, je k připomínkám zveřejněná vyhláška.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem. 

Případné připomínky k tomuto návrhu vyhlášky  zasílejte na elektronickou adresu pavla.bejckova@mzp.cz do 21. 11. 2018. 

______________________________________________________________________

 

Po 52 letech bude Česká republika opět hostit Světový silniční kongres PIARC   

25. října 2018

Česká republika dnes v Japonsku zvítězila v hlasování Rady PIARC o pořádání Světového silničního kongresu. V roce 2023 se tak Praha stane středobodem odborníků na silniční dopravu z celého světa. Naše metropole tím naváže na 14. Světový silniční kongres, který se uskutečnil v našem hlavním městě naposledy v roce 1971.

„Pro Českou republiku je možnost hostit Světový silniční kongres úspěchem a velikou prestiží. Do Prahy se sjedou dopravní experti z celého světa. Budeme mít velkou příležitost prezentovat se jako země, která se od sedmdesátých let výrazně proměnila a může se právem řadit mezi moderní evropské státy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Praha získala v tajném hlasování o pořádání kongresu celkem 122 hlasů, Sydney 66 a Kuala Lumpur 32. Česká metropole zvítězila především díky vhodnému profesnímu zázemí pro odborníky z oblasti silniční dopravy. Neméně důležitým faktorem, který ovlivnil hlasování členských zemí, je výhodná geografická poloha Prahy v srdci Evropy. Svým umístěním nabízí vynikající a dostupné dopravní propojení s ostatními světovými regiony.

Světová silniční asociace PIARC je mezinárodní neziskovou a apolitickou asociací, která se věnuje rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti silniční dopravy a silniční infrastruktury. Česká republika je členem této asociace. Světový silniční kongres se pořádá od roku 1909. Naposledy se konal v roce 2015 v Soulu, v příštím roce Světový silniční kongres bude pořádaný ve Spojených arabských emirátech.

______________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA


Na stavby nových dálnic a železnic půjde 86,3 miliardy, schválila vláda

17. října 2018

Na stavby nových úseků dálnic, silnic I. třídy, železnic, ale i na opravy má jít v příštím roce 86,3 miliardy korun. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Zároveň uložila ministryni financí a ministru dopravy, aby v prvním kvartálu příštího roku zajistili čtyři miliardy na opravy krajských silnic.

 

„Rozpočet na příští rok zajistí pokračování staveb nových dálnic a železnic. Z národních zdrojů půjde do staveb 65,5 miliardy korun a 20,8 miliard z evropských prostředků. Čtyři miliardy korun pak budeme s ministryní financí hledat v prvním kvartálu příštího roku z nespotřebovaných výdajů a v rozpočtu SFDI pro silnice II. a III. tříd,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok s tím, že za čtyři roky vláda poskytla mimořádně krajům 15 miliard korun na opravy silnic a mostů.

Schválený rozpočet umožní nejen pokračovat v rozestavěných 185 kilometrech dálnic a silnic I. třídy, ale i zahajovat nové dopravní stavby. Začátkem letošního prosince tak může začít 14,7 kilometrů dlouhá stavba pokračování dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov. V příštím roce na ní naváže dalších 12,6 kilometrů D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy. K pokračování se chystá také v následujících měsících obchvat Českých Budějovic na D3, což budou dva úseky v délce skoro 20 kilometrů. Pokračovat bude také výstavba celkem 22,6 kilometrů dlouhých dvou úseků dostavby D11 z Hradce Králové přes Smiřice až do Jaroměře. Pokračovat bude také modernizace D1 na sedmi úsecích v celkové délce 70 kilometrů.

Pokračovat bude v příštím roce také rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze. Na tento úsek pak naváže další modernizace trati z Prahy směrem do Kladna s odbočkou na letiště Václava Havla Praha. Zároveň probíhá modernizace železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří. Práce budou pokračovat i na dalším úseku čtvrtého tranzitního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Modernizace trati Sudoměřice – Votice přinese zdvojkolejnění v uvedeném úseku, dva tunely a vznik nové železniční stanice Červený Újezd. Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021.

 

______________________________________________________________________

 

Změny v povinné výbavě, lékárničkách i úlevy motorkářům, od října motoristy čeká řada změn


26. září 2018


Od 1. října začíná platit několik změn pro motoristy. Zmenší se obsah povinné výbavy vozidel, řidiči už nebudou muset s sebou vozit náhradní žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově platit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl milionová pokuta.

 

Lékárničku není potřeba měnit kvůli expiraci

„Povinnou výbavu a obsah lékárničky v autech jsme zjednodušili. Nově v autě v rámci povinné výbavy nemusí být náhradní pojistky, rezerva, klíč na matice ani příruční zvedák – ovšem pouze za předpokladu, že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, která výměnu poškozené pneumatiky na území České republiky nepřetržitě dělá,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. V lékárničce pak nově od 1. října nemusí být trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška a lékárničku nebude nutné měnit kvůli expiraci.

 

Motorkáři nemusejí na emise, na STK jednou za čtyři roky

Nově byla stanovena lhůta na pravidelné kontroly na Stanicích technické kontroly (STK) na 4 roky také pro větší motocykly (první kontrola u nových motocyklů po 6 letech, další po 4 letech). Vedle mopedů pak nyní ani motorky s hmotností nad 400 kg nemusí absolvovat měření emisí. „Motorkářům jsme vyšli vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dobrém technickém stavu. Praxe navíc ukázala, že lhůta 4 roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dostačující,“ vysvětluje ministr Ťok.

 

Sankce za nelegální stáčení tachometrů

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích také nově zavádí až půlmilionovou sankce za nelegální stáčení tachometrů. „Míříme především na jednotlivce a společnosti, které takovou činnost provádí opakovaně a za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem koupí auto se stočeným tachometrem, poškozovat nechceme,“ uvádí ministr Ťok s tím, že dochází také k zavedení sankce až 50 tisíc korun pro mechanika, který při opravě nebo výměně tachometru nevystaví protokol, a sankce až 10 tisíc korun, pokud tento protokol při kontrole na STK nepředloží provozovatel vozidla.
Ministerstvo dopravy se stáčením tachometrů bojuje už několik let. Prvním krokem byla příprava aplikace https://www.kontrolatachometru.cz/, kde je možné po zadání VIN zkontrolovat tachometr podle technických prohlídek. Dalším krokem bylo zavedení fotodokumentace na STK a stanicích měření emisí. Na příští rok ministerstvo dále chystá úpravu informačního systému STK, která bude automaticky upozorňovat na všechny případy, kdy by během kontroly na STK byl zjištěn nižší stav počítadla tachometru než při předchozí kontrole.

 

Ulička zachraňuje životy

Od října musí řidiči nově při dojíždění do kolon vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 korun. Tímto krokem došlo ke sjednocení pravidel s okolními státy, zejména s Německem, Rakouskem a také se Slovenskem, které chystá totožnou úpravu.

 

______________________________________________________________________

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

MD

12. září 2018

Česko a Rakousko uzavřou smlouvy o přeshraničním propojení dálnic do Vídně a Lince

Dokončení jihočeské dálnice D3 a propojení s rakouskou S10 nebo obchvat Mikulova na D52 a spojení s dálnicí A5 byly hlavními tématy jednání ministra dopravy Dana Ťoka s rakouským ministrem Norbertem Hoferem ve Vídni. K oběma dálničním spojením by měly být sjednány mezistátní smlouvy. Ťok také zopakoval požadavek několika členských států EU na vyjmutí vynětí mezinárodní dopravy z aplikace obecné směrnice o vysílání pracovníků v rámci tzv. balíčku mobility.


"Jihočeská D3 je v současnosti nejrozestavěnější dálnicí, pokračuje stavba 19 kilometru dálnice, na kterou navážeme brzy výstavbou dalších bezmála 20 kilometrů, na hranicích s Rakouskem chceme být v roce 2024," říká ministr dopravy Daň Ťok s tím, že nyní probíhají jednání expertů s cílem připravit smlouvu o propojení dálnice D3 s rakouskou S10. Stejně tak je v jednání smlouva o propojení dálnice D52 s rakouskou A5.

"Dnes máme nově vydané územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova na D52, takže můžeme začít vykupovat pozemky a požádat o stavební povolení, abychom mohli začít v roce 2020 stavět," dodává ministr s tím, že další úseky z Mikulova směrem do Brna budou navazovat v dalších letech.

Kromě silničního spojení přišla řeč i na železnici. Česko i Rakousko podporují zkracování jízdní doby mezi Prahou a Vídní i mezi Brnem a Vídní. Oproti současnosti by jízdní doba měla být do roku 2025 redukována o více než 15 minut, tj. na 3 hodiny a 45 minut.


Rakouské předsednictví EU má pomoci při řešení pravidel vysílání pracovníků


Česká republika je podle ministra Ťoka zklamaná, že mezi členskými státy nedošlo doposud k žádné dohodě v otázce balíčku mobility. Zásadní prioritou je vynětí mezinárodní dopravy z aplikace obecné směrnice o vysílání pracovníků. Obecná pravidla vysílání pracovníků není vhodné aplikovat na dopravu s ohledem na její vysoce mobilní charakter.

Další z priorit je umožnit čerpat dvě zkrácené týdenní doby odpočinku za sebou ve spojení s povinným návratem domů nebo do provozovny dopravce ve lhůtě 4 týdnů s tím, že zkrácené doby odpočinku by řidič vyrovnal doma v rámci prodloužené týdenní doby odpočinku spolu se svou rodinou.

"Je nežádoucí požadovat po řidičích trávit 45 a více hodin na dálničním odpočívadle nebo v motelu, když tento čas může řidič trávit delším odpočinkem v rámci svého sociálního zázemí. V tomto případě je ČR ochotna přistoupit ke změně nařízení s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zákazu trávení běžného týdenního odpočinku v kabině vozidla," dodává Ťok.

Rakouské předsednictví zahájilo sérii dvoustranných a vícestranných jednání se všemi členskými státy, a následně představí nový kompromisní návrh k diskusi na pracovní skupině Rady pro pozemní dopravu a ten nechat po diskusích schválit v prosinci.

______________________________________________________________________

 

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

11. září 2018

 

______________________________________________________________________

 

Policie, záchranka a hasiči mají mít lepší průjezd v kolonách

15. srpna 2018

Řidiči při dojíždění do kolon musejí od října vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Změnu dnes schválil Senát v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ulička se tak bude tvořit stejně jako v okolních evropských zemích. Hasičské a sanitní vozy zároveň budou nově moct použít kombinaci modrého a červeného majáčku.

„Potřebujeme sladit česká pravidla s těmi v Německu, Rakousku a brzy i na Slovensku. Navíc by se každý řidič stejně jako v okolních státech měl naučit vytvářet záchranářskou uličku už při dojezdu do kolony,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Nově budou uhýbat vozidla doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Záchranářská ulička se vytvoří ve středním pruhu.

„Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích,“ stojí doslova v senátem schválené novele zákona s tím, že za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 korun.

Senátem schválená novela zákona také umožňuje od října vozům integrovaného záchranného systému využít nově i červenou barvu pro výstražný maják kvůli lepší viditelnosti. Změny pravidel dostane k podpisu prezident republiky, platit mají od října.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

______________________________________________________________________

 

                                                                                                      

Ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHS rušící mýtný tendr, samotná soutěž ještě nekončí

9. května 2018

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že mýtný tendr neměl žádná závažná pochybení způsobená zadavatelem, kvůli kterým by bylo nutné celé zadávací řízení zrušit, vrátit se o dva roky zpátky a ohrozit výběr mýtného po roce 2019. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proto ministerstvo podá rozklad k předsedovi úřadu, který může přehodnotit vydané rozhodnutí. 

ÚOHS v první instanci vyhověl námitkám společnosti Kapsch, která zpochybňuje, že na všech datových nosičích dostali uchazeči stejné dokumenty k systému elektronického mýta. Opírá se přitom o samotný požadavek firmy Kapsch, anonymizovat některé údaje v zadávací dokumentaci, což Ministerstvo dopravy učinilo.

„Překvapilo nás rozhodnutí ÚOHS, protože tendr v prvoinstančním rozhodnutí ruší ryze z formálních důvodů, které pokud by byly pravdivé, neměly by reálný vliv na samotný průběh soutěže. Svým znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ říká ministr Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy se před rozhodnutím ÚOHS opakovaně vyjádřilo k výtkám společnosti Kapsch. Stejně tak ministerstvo několikrát upozorňovalo na nestandardní postupy při vedení samotného spisu antimonopolním úřadem, který neevidoval dostatečně, jak zacházel se samotnými datovými nosiči.

„Na základě vydané dokumentace čtyři firmy pochopily zadání a předložily nabídky, ze kterých ministerstvo vybralo vítěznou, konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Zadání bylo tedy srozumitelné a jasné. Chápu stávajícího provozovatele mýtného systému, že si na zadávací řízení stěžuje a snaží se o zakázku nepřijít. Šokovalo mě ovšem, že na základě přísného formalismu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo mýtný tendr, v prvoinstančním rozhodnutí antimonopolní úřad ruší zadávací řízení. Je neuvěřitelné, že námitkám na zadání soutěže úřad vyhověl rok poté, co soutěž běží a v okamžiku, kdy je znám vítěz,“ dodává ministr dopravy.

Ministerstvo dopravy proto v zákonně lhůtě podá rozklad k předsedovi ÚOHS. Ten ještě může přehodnotit vydané rozhodnutí úřadu a zrušit jej. Mýtný tendr tak prvoinstančním rozhodnutím antimonopolního úřadu ještě nekončí.

Ministerstvo dopravy zároveň podalo žalobu na rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým odmítl vrátit zpět ministerstvu 86 datových nosičů s dokumentací elektronického mýtného systému. Ministerstvo zvažuje i trestní oznámení kvůli nejasnostem s nakládáním s paměťovými nosiči.

Začátkem dubna ministr dopravy Dan Ťok již předložil vládě rozbor alternativ náhradního řešení pro veřejnou zakázku systému elektronického mýta, který zpracoval projektový manažer a který obsahuje popis variant dalšího postupu ministerstva v případě, že bude předmětné zadávací řízení definitivně zrušeno.

Z materiálu vyplývá, že jakákoliv z dalších uvažovaných možností není proveditelná do konce stávající smlouvy s konsorciem Kapsch, tj. vzniklo by zde reálné riziko nevýběru mýta počínaje lednem 2020. „Zvážíme ještě další možnosti řešení, které by umožnily zajistit výběr mýtného v případě, že ke zrušení tendru nakonec opravdu dojde,“ dodává ministr.

Na webových stránkách MD najdete dole pod tiskovou zprávou i celé vyjádření ministra Dana Ťoka v mp3.

______________________________________________________________________

 

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 100 milionů korun z OPD

27. dubna 2018

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků 100 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlašuje 27. dubna. Konečný termín pro předložení žádostí je 17. září 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování LNG plnicích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 60 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

„Chtěli bychom podpořit výstavbu alespoň pěti LNG plnicích stanic, aby byla zajištěna průjezdnost dálkové kamionové dopravy přes území České republiky. Tyto veřejně přístupné stanice budou zároveň sloužit vnitrostátní nákladní, případně i autobusové dopravě “, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu by tento cíl měl být dosažen dříve.

Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na vodík. Výzva pro tuto oblast bude vyhlášena ještě v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.

Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury LNG plnicích stanic navazuje na již otevřené výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG plnicích stanic.

Více zde.

______________________________________________________________________

 

Piráty silnic opět hlídá na D1 úsekové měření rychlosti

24. dubna 2018

Na bezpečnost ve zúženích na modernizované dálnici D1 dohlíží už třetím rokem úsekové měření rychlosti. První je letos pod dohledem detekčních kamer úsek mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou, následovat bude modernizovaná část dálnice u Ostředku a Šternova, třetím místem pak bude úsek mezi Hořicemi a Koberovicemi a čtvrtým místem modernizovaná část dálnice u Jihlavy. Přestupku se loni dopustilo více než jedno procento řidičů, drtivá většina motoristů zúženými pruhy projíždí bezpečně a respektuje omezení rychlosti.

„Většina slušných řidičů v omezeních nehazarduje, jede povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí a modernizovaným úsekem projede bez problémů. Tu hrstku pirátů silnic, která ale způsobuje tragické nehody a dopravní komplikace, musíme spolu s policií a příslušnou obcí řešící přestupky umravňovat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Měřit se již začalo na úseku dálnice D1 mezi Velkým Meziříčím (EXIT 146) a Lhotkou (EXIT 153). Další úseky, kde by měl letos začít fungovat automatický systém detekčních kamer, jsou úsek mezi Ostředkem (EXIT 34) a Šternovem (EXIT 41) a také šestikilometrový úsek mezi Hořicemi (EXIT 75) a Koberovicemi (EXIT 81). Nasazení měření rychlosti mezi Jihlavou (EXIT 112) a Velkým Beranovem (EXIT 119) závisí na zakoupení detekčních kamer městem Jihlava.

„Nehody v zúžení způsobují nejvíce řidiči, kteří nezvládnou rychlou jízdu, narazí do dočasných svodidel a zablokují tím provoz v úseku i na několik hodin. Úsekové měření se v posledních dvou letech osvědčilo a budeme v něm pokračovat i letos,“ říká ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Již loni přineslo úsekové měření rychlosti na modernizované dálnici D1 plynulejší a bezpečnější provoz. V úseku Psáře – Soutice se přestupku jízdy nepřiměřenou rychlostí dopustilo v loňském roce pouze 1,2 procenta řidičů. Přesto vzhledem k vysoké intenzitě dopravy policie zaznamenala téměř 50 000 přestupků.

BESIP ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravil seriál naučných videí, jak správně dopravním omezením projet. Všechny díly můžete shlédnout na Facebook profilu Ministerstva dopravy nebo na YouTube kanálu BESIP.

Modernizace úseku D1 z Prahy do Brna probíhá aktuálně na pěti úsecích najednou, ve všech omezeních je zajištěn provoz v režimu čtyř jízdních pruhů, po dvou v každém směru. Aktuální informace o zahajované modernizaci D1 jsou na www.novaD1.cz, přehled velkých oprav a omezení pak na www.dopravniinfo.cz nebo na bezplatné asistenční lince ŘSD 800 280 281. Přehled právě realizovaných dálničních staveb lze najít na www.mdcr.cz/mapa.

______________________________________________________________________

 

Senioři, žáci a studenti budou mít od půlky června na vlaky a autobusy 75 procentní slev

27. března 2018

Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šestého roku života budou nadále jezdit zdarma, stejně tak zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. 

„Sleva se bude týkat všech seniorů nad 65 let a to i těch, kteří cestují jen občas a nevyplatilo by se jim kupovat si nějaké roční předplatné. Když pojedete vlakem a sleva se Vás bude týkat, tak bude stačit, abyste při nákupu jízdenky ukázali občanku, a slevu dostanete. Slevu poskytneme nejenom pro jízdné na železnici, ale také pro jízdné v autobusech. V České republice máme 6 258 obcí, pouze 1 663 obcí má železniční spojení, ale plných 6 203 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, většinou dotovanou z veřejných zdrojů. Takže chceme být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat z domova vlakem,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. 

Sleva z jízdného zlepší podle Ťoka dostupnost veřejné dopravy pro významnou skupinu obyvatel, která má nižší příjmy, a tím pádem i omezenou možnost využívat častěji cestování vlaky a autobusy. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. 

Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání.

Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy obdobným způsobem, kterým nyní zajišťuje kompenzace současných státem nařízených slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. V současnosti stát platí 100 procent za děti do šesti let, půlku za děti mezi šestým a patnáctým rokem nebo 62,5 procent pro žáky do patnácti let nebo 25 procent pro studenty do 26 let na cestu do školy. Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P) mají v současnosti 75 procentní slevu, která jim zůstane. Zavedení nových slev pro žáky, studenty a seniory si letos vyžádá kompenzace ztrát dopravcům ve výši zhruba tří miliard korun a od roku 2019 šesti miliard korun, z čehož je zhruba polovina pro železniční osobní dopravu a druhá polovina pro autobusovou dopravu. 

Systém nových slev se zavede úpravou Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ten od 10. června nahradí a doplní současné slevy nařízené dopravcům ve veřejné dopravě. Dále bude nezbytné provést úpravu počítačových systémů jednotlivých dopravců a úpravu smluv stanovujících podmínky poskytování veřejných služeb. Tímto krokem dojde k výraznému sjednocení doposud složitého systému slev, aniž by bylo zapotřebí vytvářet další administrativu. 

______________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA BESIP

 

Systém včasného přivolání pomoci eCall se naostro spustí od 1. dubna

23. března 2018

Systém automatického tísňového volání (eCall) se od 1. dubna oficiálně spouští do ostrého provozu. Od tohoto data mají výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních automobilů a nákladní vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika bylajedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Tento systém byl budován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.

„Podle statistik zemře v ČR ročně 5 až 10 lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jedná se především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách. V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ řekl Tomáš Neřold pověřený řízením Samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy stálo u zrodu projektu eCall a iniciovalo v rámci Evropské unie zapojení složek IZS do tohoto systému. V České republice MD koordinovalo výzkumné práce i samotnou realizaci projektu. Ministerstvo systém eCall od roku 2005 podpořilo částkou téměř 30 milionů Kč. Zajímavostí je, že předchůdce dnešního eCallu vznikal v Československu už v 70. a 80. letech pod názvem AUTOVOC. Tehdejší systém pracoval na bázi radiového spojení.

Základní otázky a odpovědí k systému eCall:

Jak funguje?

Ve vozidle je instalována jednotka GNSS s vestavěnou SIM kartou a hlasovým telefonem. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posuzuje danou situaci a následně vysílá záchranné složky dle potřeby. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

Přenos dat

Data slouží k tomu, aby pracovník operačního střediska věděl dostatek informací předem a neobtěžoval tak posádku vozidla a s ní řešil životně důležité úkony. Z vozidla se přenáší tato základní data:

 • Poloha vozidla
 • Směr jízdy (důležité pro dálniční síť)
 • Typ motoru (benzín, nafta, lpg, cng, hybrid, elektromobil, vodík)
 • Počet osob ve vozidle (podle zapnutých bezpečnostních pásů)
 • VIN vozidla

Kdy a kdo?

Od 31. března budou nově schvalované typy vozidel kategorie M1 a N1 muset mít namontovaný systém eCall.

Kde systém funguje?

Systém funguje všude v Evropě, v dalších zemích světa pak pod jiným názvem. Vzhledem k tomu, že eCall nevyžaduje rychlé datové připojení, ale je založen na bázi GSM, tak lze odesílat data i při minimální kvalitě příjmu.

Jak je to v zahraničí?

U nás i v evropských zemích volá vozidlo vždy na tísňovou linku 112 a tam jsou speciálně připravení operátoři pro vyřízení tohoto tísňového hovoru. Například v Rakousku mluví operátoři německy i anglicky.

Kdo to platí?

Cena za samotnou montáž palubní jednotky eCall je zahrnuta už při výrobě vozidla a podle odborníků se nevyšplhá výše než 100 Eur (2 550 Kč) na jedno vozidlo, ale díky masovému nasazení půjde cena ještě dolů. Volání pomocí eCall je bezplatné tak, jako volání na linku 112.

Musím upravit své vozidlo?

Nemusíte. Systém se týká jen nově schválených typů vozidel.

Budu na cestě permanentně sledován?

Ne. eCall je uspán a probouzí se jen, když dojde k automatické aktivaci senzorů nebo je ručně stisknuto SOS tlačítko.

______________________________________________________________________

Vláda podpořila novelu urychlující výstavbu, návrh nyní posoudí poslanci

7. února 2018

Vláda dnes podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba.

Novela zákona urychlujícího pomalou výstavbu dálnic a i dalších staveb by mohla začít platit ještě v tomto roce. „V minulých letech byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic, a proto jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování nových staveb. Neúnosná je dnes zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí ministr Dan Ťok.

Předložený návrh novely zákona obsahuje nové instituty, jejichž cílem je umožnit co nejrychlejší zahájení přípravných prací. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut předběžné držby.

„U vybraných prioritních staveb to umožní začít stavět ještě před samotným vyvlastněním všech pozemků v trase budoucí dálnice nebo železnice. Odpadne tak možnost odvolání proti vyvlastnění, které o měsíce až roky zdržuje výstavbu,“ vysvětluje ministr dopravy.

Pokud poslanci novelu schválí, bude možné vstupovat na pozemky při přípravě staveb, zjednoduší se výplata náhrad za věcná břemena. V každém kraji se určí úřad, který povede k vyjmenovaným dopravním stavbám územní řízení. U většiny krajů se bude jednat o obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, což umožní vyšší odbornou specializaci příslušných úředníků.

V případě schválení stát také bude moct od vlastníka potřebných pozemků vykoupit i hospodářsky nevyužitelné zbytkové části pozemku, které by jinak stát musel stejně zpřístupnit např. polní cestou. Přílohou novely je také výčet staveb, který obsahuje páteřní dálniční síť, hlavní železniční koridory nebo vysokorychlostní tratě.

Aktuálně se staví více než 145 kilometrů nových dálnic a silnic I. tříd a připraveno je k zahájení přes 200 kilometrů dalších projektů. Mezi lety 2010 až 2013 došlo k radikálnímu útlumu výstavby, roční průměr nově zahajovaných staveb spadl na pouhé čtyři kilometry z původních 30 kilometrů. V celkových počtech se zahájilo za tyto „hubené“ čtyři roky pouhých 16,4 kilometrů nových dálnic a 34,4 kilometrů na modernizované dálnici D1. Oproti tomu mezi lety 2014 až 2017 byl zahájeno o 60 procent víc staveb, konkrétně 75,1 kilometrů nových dálnic a 54,3 kilometrů modernizované D1, což je v průměru skoro 19 kilometrů nových dálničních staveb a 14 kilometrů modernizované D1.

Příloha k novele zákona č. 416/2009 Sb.
1. Dálnice a silnice I. třídy
1.1 Dálnice
D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D48, D49, D52, D55
1.2 Silnice I. třídy přímo navazující na dálniční tahy
I/35 Turnov – Hrádek nad Nisou, státní hranice, I/49 Vizovice – státní hranice

2. Dráhy
2.1 Dráhy konvenční

železniční trať Praha – České Budějovice - Horní Dvořiště – státní hranice
železniční trať Praha – Plzeň – Domažlice – státní hranice
železniční trať Praha – Česká Třebová – Brno
železniční trať Cheb – Karlovy Vary – Teplice – Ústí nad Labem
železniční trať Prostřední Žleb – Děčín – Mělník – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno
železniční trať Hranice na Moravě – Horní Lideč
stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves, Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy)
stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi Brno-Maloměřice, Starý Lískovec, Modřice, Chrlice, Ponětovice)
stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka nad Odrou, Vratimov, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice)
železniční spojení Praha – Kladno vč. napojení letiště Václava Havla Praha
železniční trať Plzeň – České Budějovice
železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
železniční trať Praha Vysočany – Lysá nad Labem
železniční trať Otrokovice – Vizovice
železniční trať Olomouc – Šumperk
železniční trať Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice
železniční trať Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
železniční trať Brno – Zastávka u Brna - Okříšky

2.2 Dráhy vysokorychlostní
RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL
RS 2 Brno – Břeclav – státní hranice SK/AT
RS 3 Praha – Beroun/Hořovice
RS 4 Drážďany – Ústí nad Labem – Praha včetně odbočky Kralupy (Nová Ves) – Louny – Most

Mapy v .pdf ke stažení níže:
- přehled vybraných dopravních staveb
- přehled projektů v realizaci a s předpokládaným zahájením v roce 2018
 

______________________________________________________________________

12. 2. 2018 Ministerstvo dopravy představí parametry PPP projektu na D4 všem potenciálním koncesionářům

16. ledna 2018

Realizace prvního dálničního PPP projektu v České republice na dálnici D4 se přibližuje. Ministerstvo dopravy před vyhlášením zadávacího řízení uspořádá veřejnou prezentaci, která proběhne 12. února v prostorách ministerstva. Jejím cílem je poskytnout informace všem zájemcům o účast v PPP projektu ještě před zahájením kvalifikačního kola a získat zpětnou vazbu potenciálních uchazečů.

„Ministerstvo dopravy představí parametry připravovaného zadávacího řízení a především časový harmonogram vedoucí k zahájení kvalifikačního kola. Účastníci prezentace dostanou příležitost reagovat na naše návrhy. Rádi se budeme bavit zejména o nastavení smluvního vztahu s ohledem na rozložení rizik mezi veřejný a soukromý sektor, základním parametrům platebního mechanismu či zahrnutí stávajících úseků v režimu‚ operate and maintain‘,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy a SFDI uzavřelo v listopadu smlouvu se sdružením společností White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomohou s přípravou projektu a výběrem koncesionáře. Cílem je dostavět chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Soukromá společnost by pak měla na starost i provoz a dlouhodobou údržbu nové dálnice a sousedních úseků vybudovaných v minulosti státem. Po bližším představení projektu bude následovat kvalifikace a samotný soutěžní dialog s vybraným okruhem uchazečů. Stavba chybějícího úseku D4 formou PPP by mohla začít do dvou až tří let.

Kapacita veřejné prezentace je omezena, přednostní účast bude proto umožněna registrovaným zájemcům, kteří mohou svůj zájem o účast nahlásit na email press@mdcr.cz. Akce se s ohledem na zahraniční účastníky bude konat v anglickém jazyce.

Termín

úterý 12. února 2018 od 13.00 hodin

Místo

Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Nové Město

______________________________________________________________________

Všichni čtyři uchazeči v mýtné soutěži pokračují, do ledna mají podat předběžné nabídky

2. listopadu 2017

Ministerstvo dopravy vyzvalo všechny zájemce o dodávku a provoz mýtného systému na českých dálnicích a silnicích I. tříd k podání předběžné nabídky. Všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační podmínky a postoupili do dalšího fáze zadávacího řízení na dodávku a provoz mýtného systému po roce 2019. Na předložení předběžných nabídek obsahujících cenu a technické řešení mají 70 dní. Soutěž tak pokračuje v souladu s vládou stanoveným harmonogramem.

Ministerstvo dopravy vypsalo zadávací řízení na dodavatele a provozovatele mýtného systému v červnu, více než o měsíc dříve než požadoval vládní harmonogram. První fáze mýtné soutěže byla určena k tomu, aby se uchazeči seznámili se zadávací dokumentací a mohli dostat všechny potřebné informace o stávajícím mýtném systému, který je ve vlastnictví státu. Do 24. srpna měli uchazeči možnost přihlásit se do soutěže a doložit potřebnou kvalifikaci. Ministerstvo následně podrobně vyhodnotilo, zda splnili všechny požadavky. Všichni zájemci o účast v soutěži v tomto ohledu uspěli a byli vyzváni k podání předběžných nabídek.

Předpokládaná cena zakázky je necelých 29 mld. Kč bez DPH za dodávku mýtného systému a jeho desetiletý provoz. Rozsah výkonově zpoplatněných pozemních komunikací se podle rozhodnutí vlády rozšíří od roku 2020 o dalších 900,3 kilometrů silnic I. třídy. Celkem by tedy nový provozovatel mýtného systému měl vybírat poplatky na 1347 kilometrech dálnic a 1141 kilometrech silnic I. třídy. Soutěž může cenu zakázky snížit.

______________________________________________________________________

Bez dálničního poplatku budou obchvaty Otrokovic, Veselí nad Lužnicí, ale také dálnice z Chebu do Karlových Varů

13. října 2017

Ministerstvo dopravy se rozhodlo vyhovět celkem pěti krajům, které budou mít od příštího roku vyjmuty vybrané úseky dálnic ze zpoplatnění dálničním kupónem. Od roku 2018 bude nově bez poplatku zhruba dalších 40 kilometrů dálnic na pěti úsecích.

„Starostové měst, skrze které projíždí stovky až tisíce aut denně, které mohou využívat dálnici, mě opakovaně žádali o výjimku ze zpoplatnění. Kde to dopravně dává smysl, jsme se rozhodli těmto žádostem vyhovět stejně tak, jako jsme dali za pravdu aktuálním připomínkám Jihočeského, Karlovarského a Zlínského kraje. Od příštího roku si tedy oddychnou obyvatelé dotčených měst, ale i řidiči, kteří mohou využít bezpečnější dálnici,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Známka nebude potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, bez poplatku bude nově také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožní bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35.

Ministerstvo tak navazuje na své rozhodnutí z minulých let, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 145 kilometrů dálnic, které vedly nedaleko měst. Osvobozeny od poplatku již byly úseky na D1 kolem Brna, nebo na dálnici D3 kolem Tábora, D6 u Chebu a D10 kolem Mladé Boleslavi. V další vlně byly znepoplantěny vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, tzn. úseky na D6, D7, D10 a D11.

Mezi obchvaty měst a znepoplatnění byl zařazen také Beroun a Králův Dvůr na D5, stejně je bez poplatku dálnice D5 kolem Plzně nebo kolem Ústí nad Labem na D8. Další podobný úsek je u Olomouce na dálnici D35 nebo D46 kolem Prostějova.

Výběr peněz z dálničních kupónů neklesá, naopak roste

„V prodeji dálničních známek se tyto změny neprojevily, naopak jejich prodej každým rokem stoupá. Loni se vybralo 3,6 miliardy korun, což bylo o 170 milionů korun více než v roce 2015 a o 300 milionů více než v roce 2014,“ říká Ťok. V roce 2014, kdy nebyl ze zpoplatnění vyjmut žádný úsek, se prodaly 4,7 milionů kusů dálničních známek, v roce 2016 to bylo téměř o šest set tisíc kusů více.

Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2018 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny bude zahájen nejpozději k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Ceny kupónů pro rok 2018 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2018 má platnost od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2019 a jeho cena je 1 500 korun. Cena měsíčního kupónu činí 440 korun a cena desetidenního kupónu je 310 korun. Nové dálniční kupóny budou kvůli jejich zvýšené ochraně proti padělání opět opatřeny bezpečnostními prvky.

______________________________________________________________________

Dalších 19 kilometrů dálnic vedoucích poblíž měst bude od příštího roku bez poplatku

11. září 2017

Od 1. ledna 2018 ministerstvo dopravy vyjme ze zpoplatnění dalších 5 úseků dálnic, které tvoří obchvaty měst nebo přes které vedou silnice prvních tříd. Jedná se například o dálnice kolem Olomouce, Otrokovic, Pohořelic nebo Sokolova. Ministerstvo dopravy tak navazuje na své rozhodnutí z minulých let, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 145 km dálnic, které vedly nedaleko měst.

„V předchozích dvou letech se tento krok osvědčil. Starostové dotčených měst jsou s ním velmi spokojeni, protože to pomohlo ke zklidnění dopravy ve městech. V tomto trendu tedy  pokračujeme. Dálnice jsou stavby placené z peněz daňových poplatníků, proto by měly lidem sloužit co nejvíce“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

V příštím roce ministerstvo dopravy zruší povinnost mít dálniční známku na dalších 5ti úsecích tuzemských dálnic, v celkové délce 19 kilometrů. Konkrétně jde o desetikilometrový úsek D6 mezi Novým Sedlem a Březovou, bez poplatku bude nově také tři kilometry dlouhý úsek D52 u Pohořelic. Dálniční známku nebudou řidiči potřebovat ani v úseku D55 u Otrokovic, dále pak na dálnici D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem a také na dálnici D46 u Hněvotína. Vyjmutí tohoto úseku motoristům umožní bezplatné použití obchvatu Olomouce po dálnici D35.

V minulosti byly od poplatku osvobozeny úseky na D1 kolem Brna, nebo na dálnici D3 kolem Tábora, D6 u Chebu a D10 kolem Mladé Boleslavi. V další vlně jsme pak umožnili bez poplatku vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, tzn. úseky na D6, D7, D10 a D11.

Mezi obchvaty měst a znepoplatnění byl zařazen také Beroun a Králův Dvůr na D5. Stejně je bez poplatku dálnice D5 kolem Plzně nebo kolem Ústí nad Labem na D8. Další podobný úsek je u Olomouce, na dálnici D35 nebo D46 kolem Prostějova.

„V prodeji dálničních známek se tyto změny žádným způsobem neprojevily – naopak jejich prodej každým rokem stoupá. V roce 2014, kdy nebyl ze zpoplatnění vyjmut žádný úsek, se prodaly čtyři miliony 700  tisíc kusů dálničních známek, v roce 2016 to bylo téměř o šest set tisíc kusů více“, dodává ministr Ťok.

Osvobození úseků od poplatků se v prodeji dálničních kupónů nijak neprojevilo, roční prodeje a výnosy z nich naopak neustále rostou. Loni se vybralo 3,6 miliardy korun, což bylo o 170 milionů korun více než v roce 2015 a o 300 milionů více než v roce 2014.

Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2018 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny bude zahájen nejpozději k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Ceny kupónů pro rok 2018 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2018 má platnost od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2019 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč. Nové dálniční kupóny budou kvůli jejich zvýšené ochraně proti padělání opět opatřeny bezpečnostními prvky.

Mapu s vyznačenými dálničními úseky, které budou od příštího roku bez poplatků najdete na našem webu.

Přehled dálničních úseků bez poplatku od příštího roku

D3 Veselí nad Lužnicí, jih – Bošilec (107. - 109. km)

D6 Nové Sedlo – Březová (136. - 146. km)

D46 Hněvotín – Olomouc, Slavonín (37. - 39. km)

D52 Pohořelice (23. - 26. km)

D55 Otrokovice (30. - 32. km)

______________________________________________________________________

Vizualizace středočeské části dálnice D3

30. srpna 2017

Dne 17. 8. 2017 byla prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic představena vizualizace dálnice D3 – Středočeská část, stavby 0301 – 0305/I. 

Tento materiál se zabývá tématem výstavby dálnice D3 na území Středočeského kraje podle jednotlivých úseků, jejichž celkové délka od Pražského okruhu až k Meznu je přibližně 58 km. Celá stavba obsahuje 10 mimoúrovňových křižovatek, dvě odpočívky (Dunávice a Minartice), 7 tunelů v délce cca 7Km, most přes řeku Sázavu a dalších 86 mostních objektů. Předpokládaná doba výstavby je 5 let.

Prezentaci naleznete na youtube kanálu Ředitelství silnic a dálnic ČR., odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKscK9VD9ml.

______________________________________________________________________

Ministerstvo dopravy naplní zákon, který od září zakazuje billboardy v ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy

28. srpna 2017

V pátek 1. září skončí lhůta, do kdy mají provozovatelé reklamy od dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy. Naplňuje se tak termín stanovený zákonem schváleným už před více než pěti lety. Ministerstvo dopravy k tomuto datu zahájí kroky vedoucí k odstranění reklamních poutačů podle stanovených podmínek. Ministerstvo bude jednat v souladu se zákonem a nebude ustupovat jakékoliv snaze billboardové lobby.

„Očekávám, že majitelé většiny billboardů svoje poutače odstraní, jak jim nařizuje zákon. Pokud to neudělají, vyzveme je postupně k odstranění, případně následně reklamu zakryjeme a pak je na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování reklamních poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Snahy na poslední chvíli zvrátit znění zákona o pozemních komunikacích považuje ministr dopravy za úsměvné. „Na dálnicích se nyní jeden z vlastníků dobrovolně přihlásil k billboardům, přelepil je vyobrazením státní vlajky a může tak naopak pomoct rychleji identifikovat, které z poutačů je potřeba rovněž odstraňovat. Zákony přece platí pro všechny i pro firmy provozující billboardy. Když respektují symboly, měly by respektovat i zákon. My se jím rozhodně řídit budeme“, komentuje ministr dopravy Ťok. Stejně tak je podle  ministra zarážející načasování ústavní stížnosti skupiny senátorů v této věci. „Čtyři dny předtím, než termín vyprší, ohlásit ústavní stížnost mi připadá spíše jako poslední snaha zvrátit naplnění zákona. Proč stížnost nedali před třemi nebo pěti lety, když věděli, že je to protiústavní?“ řekl Ťok.

Hlavní otázky a odpovědi týkající se odstraňování billboardů naleznete níže.

Jak bude probíhat odstraňování billboardů kolem dálnic od září 2017?

 • Provozovatelé reklamy věděli pět let dopředu, že mají k 1. září 2017 billboardy odstranit. Měli tedy dlouhou dobu na to, aby se na odstranění billboardu připravit  a měli tak učinit sami. Pokud ale požadavky zákona budou ignorovat, příslušný silniční správní úřad (u dálnic MD) vyzve vlastníka billboardu, ať ho neprodleně (podle zákona o pozemních komunikacích do pěti dnů) odstraní. Pokud jej neodstraní, příslušný silniční správní úřad reklamu do 15 dnů zakryje a následně ji zlikviduje. K nákladům vlastníka billboardu. Pokud nebude možné provozovatele reklamy  zjistit, ponese tyto náklady vlastník nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno.
 • Vlastník nemovitosti, na které je reklamní zařízení bez povolení, je povinen umožnit vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a následné likvidace reklamního zařízení.

Jak dlouho bude proces odstraňování  billboardů trvat?

 • Jedná se o zhruba 1000 billboardů u dálnic a další stovky na silnicích I. třídy. Povolení vydávaly úřady už od 90. let, často hromadně na větší počet billboardů. U každého je potřeba prověřit, zda je pořád v provozu, kdo je vlastník atp.
 • Firmy mnohdy změnily vlastníky nebo mají své sídlo mimo ČR. Na silnice I. třídy navíc vydávaly povolení krajské úřady. Všem provozovatelům je třeba adresovat výzvy. Billboardy tedy budou mizet postupně v následujících měsících.

Které billboardy by konkrétně měly zmizet (pravidla, vzdálenosti)?

 • Povinnost odstranit billboard se vztahuje na reklamní zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí.
 • Obecně zmizí všechny billboardy, které jsou v silničním ochranném pásmu.  Hranice silničního ochranného pásma dálnice, definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. U silnic I. třídy je silniční ochranné pásmo 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy.
 • Zmizet má i reklama umístěná na mostech. I ta je v ochranném silničním pásmu dálnice.

Kolik celkem billboardů má zmizet?

 • Týká se to ještě pořád více než tisícovky billboardů jenom na dálnicích, další stovky billboardů pak zůstávají na státních silnicích I. třídy.
 • Některé billboardy už byly odstraněny, protože od roku 2012  ŘSD sleduje, kde byly billboardy se smlouvou na dobu určitou a tyto kontrakty už se dále neprodlužují. Pro provozovatele s povolením na dobu neurčitou bude platit  termín 1. září.

Jaké budou sankce, pokud nezmizí?

 • Hlavní sankcí je, že billboard musí být odstraněn, a to na náklady jeho provozovatele. Zákon schválený před 5ti lety nestanoví specifickou pokutu za neodstranění billboardu.

Kdo bude billboardy bourat?

 • Zlikvidovat by je měli sami provozovatelé reklamních ploch; pokud to neprovedou, má ŘSD možnost billboard odstranit samo, bude to ovšem na náklady provozovatele, pokud nebude znám, tak na náklady vlastníka pozemku.

______________________________________________________________________

Ministr dopravy Dan Ťok: Spolek Děti země údajně chránící přírodu účelově blokuje výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí tím všem lidem

27. července 2017

Bezdůvodné napadení stavebního povolení občanským sdružením Děti Země zdrží stavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic o několik měsíců. Námitky spolku proti stavbě jsou nekonkrétní a zavalí úřady dalším papírováním místo toho, aby mohla stavba začít a brzy sloužit lidem, kteří na ní netrpělivě čekají. Na tiskovém brífinku to řekl ministr dopravy Dan Ťok.

 Spolek Děti Země uplatňuje svou obvyklou procesní zdržovací taktiku, kdy v rámci rozkladu požaduje přezkoumat všechna podkladová závazná stanoviska příslušnými nadřízenými orgány podle správního řádu. V praxi to znamená ověřování a potvrzování všech dokumentů, vyrozumění všech účastníků stavebního řízení, až poté je možné rozhodnout a vydat pravomocné stavební povolení,“ řekl ministr dopravy.

Podle ministra si sdružení a jeho předseda Miroslav Patrik bere všechny občany obcí, přes které jezdí tranzitní doprava a ztěžuje tak jejich život, jako svoje rukojmí.

„Podaný rozklad spolkem, který údajně chrání přírodu, jsou účelové, zavalí úřady několikaměsíčním papírováním místo toho, aby mohla stavba co nejdřív sloužit lidem a chránit především je před těžkou nákladní dopravou,“ dodal ministr Ťok.

Na trase budoucí dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Smiřice již probíhá archeologický průzkum, po kterém bylo možné ještě letos zahájit stavbu samotné dálnice. Vydané stavební povolení na úsek s číslem 1106-1 D11 Hradec Králové – Předměřice nad Labem není tak kvůli napadení spolkem Děti země platné.

Podobnou zdržovací taktiku spolek Děti země už použil na sedmi úsecích modernizace dálnice D1 a v průměru tak zdržel výstavbu těchto úseků nové D1 z Prahy do Brna o jeden rok. O několik let sdružení také oddálilo zprovoznění dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice.

Zde naleznete graf.

_____________________________________________________________________

V Luhačovicích se 21.9.2017 bude konat VII. ročník mezinárodní konference

29. června 2017

______________________________________________________________________

 

Ministerstvo dopravy vypsalo technologicky neutrální soutěž na mýtný systém po roce 2019

15. června 2017

Do nové soutěže na výběr mýtného na českých dálnicích a silnicích I. tříd se mohou hlásit zájemci. Ministerstvo dopravy totiž vypsalo v souladu s usnesením vlády zadávací řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Předpokládaná cena zakázky je necelých 29 mld. Kč na 10 let bez DPH.

„Pokračujeme v nápravě chyb v otázce výběru mýtného, které tu zanechaly předchozí vlády. Nejdřív jsme odblokovali situaci, aby stát vůbec mohl vypsat soutěž. Dohodli jsme se se stávajícím provozovatelem na změnách smlouvy a uvolnili cestu k tomu, že nyní můžeme vypsat technologicky neutrální soutěž, do které se mohou přihlásit všechny firmy, které o provozování mýta mají zájem,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Poprvé od problematického výběru a uzavření smlouvy a kontroverzních dodatků na dodávku a provozování mýtného v letech 2005 až 2007 je tu transparentní otevřené zadávací řízení, které neurčuje, jestli použít pro výběr mýtného od nákladních vozidel konkrétní technologii. Jestli zvítězí mikrovlnný nebo satelitní systém ukáže až vyhodnocení celé soutěže.

„Rozsah mýtného se podle rozhodnutí vlády rozšíří od roku 2020 o dalších 900,3 kilometrů silnic I. třídy. Celkem by tedy nový provozovatel mýtného systému měl vybírat poplatky na 1347 kilometrech dálnic a 1141 kilometrech silnic I. třídy,“ vysvětluje ministr.

Dohromady je očekávaná cena zakázky na 10 let v hodnotě necelých 29 miliard korun. Na přihlášení se do tendru budou mít uchazeči následující dva měsíce, vyhodnocení soutěže a uzavření smlouvy Ministerstvo dopravy předpokládá do srpna 2018. Meziročně výběr mýtného od nákladních automobilů roste. Za rok 2016 se vybralo skoro 10 miliard korun a jenom za necelou polovinu letošního roku narostl výběr mýtného o necelá 4 procenta.

Současné vedení ministerstva v čele s Danem Ťokem se vypořádalo s tím, že smlouva se stávajícím provozovatelem systému nepočítala po deseti letech se svým koncem, ani s předáním systému novému provozovateli. To se podařilo vyřešit, upravit kontrakt, prodloužit jej na maximálně tři roky a vypsat novou transparentní soutěž.

Zde naleznete shrnutí celé problematiky v pěti základních tezích.

______________________________________________________________________

KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

15. června 2017

Pod tímto názvem se uskutečnilo ve dnech 31.5. - 1.6.2017 setkání více jak 300 odborníků v areálu zámku Litomyšl. Konference navázala na tradici, založenou společností AF-CITYPLAN už v roce 2006. Produkce se ujala od letoška Agentura VIACO, která požádala na třicítku odborníků, aby mohl být složen "Sbor poradců", který po internetových diskusích a 3 zasedáních navrhl témata i přednášející pro oba dny konference.

V Litomyšli jsme vyslechli přes 50 vystoupení, jejichž sled skvěle řídili předsedající jednotlivých bloků, témata byla pestrá - od financování dopravní infrastruktury, přes dopravní plánování a modelování dopravních uzlů, aktuální informace o stavu přípravy i výstavby dálniční ,silniční, železniční i vodní sítě a významný podíl byl věnován bezpečnosti dopravy (speciálně také bezpečnosti na železničních přejezdech). Časové limity pro jednotlivé přednášky zajistily dodržování časového rozvrhu.

Vydaný sborník takřka všech příspěvků umožnuje si detailněji prostudovat myšlenky jednotlivých autorů. 

Podrobnosti viz. www.kdi.cz

 

______________________________________________________________________

 

Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu, informaci dnes dostala vláda

31. května 2017

Nejblíže k zahájení výstavby jsou dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří a D35 v úsecích Časy – Ostrov a Opatovice nad Labem – Časy, u nichž by měla výstavba začít již na podzim tohoto roku. Informaci o přípravě všech devíti prioritních projektů dnes dostala vláda. Jde o projekty, u nichž vláda vyjednala výjimku ze zcela nového posuzování dopadů staveb na životní prostředí, tzv. EIA.

„V současné době na úsecích dálnic D11 a D35 již probíhá archeologický výzkum, což je vlastně nedílná součást stavby a na místě už je vidět stavební technika. Se samotnou stavbou chceme začít do konce letošního roku,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Archeologický průzkum probíhá i na dalších prioritních stavbách, jako je D1 v úseku Říkovice – Přerov, D3 v úsecích Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín a D11 v úseku Smiřice – Jaroměř.

Dalšími prioritními stavbami jsou D6 v úsecích Lubenec – obchvat, Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat, D48 - obchvat Frýdku-Místku, D49 v úseku Hulín – Fryšták, D55 Otrokovice - JV obchvat a modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice.

„Přípravu některých staveb komplikuje majetkoprávní vypořádání, jako například soudní spor mezi Státním pozemkovým úřadem a církví na trase D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří o vydání dotčených pozemků či spor s majiteli pozemků o cenu jejich odkupů v rámci vyvlastňovacího procesu pod trasou dálnice D55 v úseku JV obchvatu Otrokovic. U většiny prioritních staveb již byla zároveň podána žádost o stavební povolení nebo je stav těsně před podáním žádosti.

Konkrétní aktuální stav k jednotlivým stavbám naleznete níže v tabulce (po kliknutí na název stavby se vám otevře stránka s bližšími informacemi o dané stavbě):

Název stavby

Stav přípravy

Předložení žádosti o stavební povolení

Předpoklad realizace

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017) 

podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu, 2 stavební povolení z 9 vydány

4Q/2017

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

probíhá majetkoprávní vypořádání (vyvlastnění), v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)

podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu dle zákona 416/2009 Sb.

4Q/2017

D6 Lubenec obchvat

Vykoupeny všechny pozemky v hlavní trase vč. dlouhodobého sporu se spol. Lubenské strojírny s.r.o.; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D6 Nové Strašecí - Řevničov 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy + řešení směn pozemků – v současné době na hlavní trase vyřešeno 100 % pozemků pro vydání stavebního povolení; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D6 Řevničov, obchvat 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; podán Rozklad na ÚOHS – brání vyhodnocení 1.kola a zahájení 2. kola (předpoklad zahájení 2. kola v 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

zahájen archeologický výzkum, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

Před vydáním stavebního povolení  

3Q/2017

D11 1107 Smiřice - Jaroměř

probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce (církev odmítá dát souhlas se stavbou);  zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podány žádosti o SP

4Q/2017

D35 Časy - Ostrov

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

3Q/2017

D35 Opatovice nad Labem - Časy

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podána žádost o stavební povolení celou hlavní trasu

3Q/2017

D48 Frýdek Místek - obchvat

probíhá stavební řízení, 100 % pozemků vykoupeno, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

probíhá stavební řízení

4Q/2017

D49 4901 Hulín - Fryšták

vybrán zhotovitel

stavební řízení - vydána pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů, na výjimku č. 2 (křeček) vydáno předběžné opatření soudu (nepravomocná výjimka)

4Q/2017

D55 5505 Otrokovice obchvat JV

probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění manželů Gregůrkových (předložili znalecký posudek na cenu přes 2000 Kč/m2. Znalecký posudek je zpracován chybně; obvyklá cena se pohybuje na desetině této částky. ŘSD ČR s tímto znaleckým posudkem nesouhlasí, vyvlastňovací úřad zadal revizní posudek)

probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)

podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu byla stažena - nutné vydání výjimky z chráněných živočichů – žádost podána na KÚ

4Q/2017

D1 0136 Říkovice-Přerov

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu územního rozhodnutí (04/2017); napadena výjimka z chráněných živočichů, zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017)

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR zhruba 07/2017); 

1Q/2018

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Probíhá zpracování projektu stavby

08/2017

3Q/2017

 

______________________________________________________________________

 

Řidiči nebudou muset platit za rozestavěný úsek D3 u Veselí nad Lužnicí

24. února 2017

V rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Veselí nad Lužnicí a Bošilcem nebudou řidičí potřebovat dálniční známku. Úsek zůstane bez poplatku do té doby, než bude sloužit plnohodnotně jako dálnice. Ministr dopravy Dan Ťok se na tom dnes dohodl se starostou Veselí nad Lužnicí Ladislavem Sýkorou.

Výjimka ze zpoplatnění pro osobní automobily začne platit zhruba do měsíce, poté co ministerstvo dopravy přijme potřebné opatření pro úpravu provozu.

„Stavba D3 u Veselí nad Lužnicí byla mezi zpoplatněné úseky zařazena z formálních důvodů. Vůči řidičům ale není férové, aby platili za silnici, která má dva pruhy a ještě nebyla dokončena jako plnohodnotná dálnice. Argumentům pana starosty a zastupců regionu proto rozumím a nechal jsem toto rozhodnutí prověřit. Našli jsme způsob, jak úsek od poplatku osvobodit," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi Veselí nad Lužnicí a Bošilcem se staví nový úsek dálnice D3. Ředitelství silnic a dálnic tuto stavbu v lednu zprovoznilo v režimu předčasného užívání, tím pádem se podle vyhlášky zařadila mezi zpoplatněnou dálniční síť. Řidičům je ale zatím k dispozici pouze ve dvou pruzích, s dopravním omezením.

„Není logické, aby řidiči platili za dálnici, která ještě ani nebyla dostavěna a nemá čtyři pruhy. Motoristé, kteří se dálnici kvůli poplatku vyhýbají, navíc jezdí přes město, kde nám stoupla intenzita dopravy. Panu ministrovi proto děkuji, že k věci přistoupil se zdravým rozumem a našli jsme řešení," řekl Sýkora.

„V této věci se na nás obracela řada lidí, s tím, že zpoplatňovat staveniště přece nedává smysl. Jde o krátký úsek dálnice, ale pro dopravu ve Veselí je důležitý. Jsem proto rád, že ministr hlasy z regionu nenechal být a věcí se zabýval," dodal senátor Jaroslav Větrovský.

Osvobození od dálniční známky bude na stavbě dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí platit do doby, než začne sloužit v plném čtyřpruhovém profilu. Dálnice v tomto úseku bude kompletně zprovozněna letos na podzim. „Důvodem pro výjimku ze zpoplatnění je právě to, že dálnice je teprve ve stavbě a nebyla ještě dokončena. Jiný případ by byl, kdyby už řidičům normálně sloužila, nebo se na ni prováděla pouze oprava," vysvětlil ministr Ťok.

 

______________________________________________________________________

 

Ustaven Spolek pro výstavbu D35 a D43

1. února 2017

Na základě skutečnosti, že byl ustaven SPOLEK PRO VÝSTAVBU D35 A D43, z. s. se sídlem v Pardubicích, došlo dne 1. února 2017 k setkání předsedy tohoto Spolku pana Ing. Martina Kolovratníka, poslance PS PČR a předsedy Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. pana Ing. Bořivoje Kačeny a mpř. Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. pana Ing. Pavla Čiháka za účelem budoucí vzájemné spolupráce a zastřešení činnosti tohoto Spolku z pohledu jednotného přístupu občanských iniciativ k daným potřebám.

Nově vzniklý Spolek pro výstavbu D35 a D43 je dobrovolná nevládní organizace zabývající se řešením dopravní politiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Oloumouckého a Jihomoravského kraje v návaznosti na začlenění české dopravní sítě v rámci potřeb celistvosti do dopravní sítě Evropské Unie.

Hlavními cíly činnosti je:

 • aktivní řešení dopravní problematiky na území všech čtyř výše uvedených krajů
 • každodenní lobbing pro urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic
 • zprostředkování jednání orgánů státní správy s orgány krajů a s orgány samospráv obcí a měst, zlepšení celkové komunikace mezi všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby
 • intenzivní působení na politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní cíle Spolku a Společnosti vycházejí ze společných potřeb plnění, bylo dosaženo shody o vzájemné součinnosti mezi těmito občanskými iniciativami. Spolek pro výstavbu D35 a D43 tímto dnem patří mezi další občanské iniciativy zastřešované Společností pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s.

 

_____________________________________________________________________

 

Vláda jmenovala novým státním tajemníkem Ministerstva dopravy Martina Vavřinu

30. ledna 2017

Novým státním tajemníkem ministerstva dopravy se stane Martin Vavřina. Vláda o tom rozhodla na základě výběrového řízení a předloženého návrhu ministra dopravy. Funkční období nového státního tajemníka je pětileté, na služební místo bude jmenován k 1. únoru letošního roku.

Martin Vavřina nastupuje do nové funkce z pozice ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy. Na ministerstvu Vavřina působí 14 let, za tu dobu vystřídal pozice odborného referenta, vedoucího oddělení agend Evropské unie, zastupoval ředitele odboru a vedoucího oddělení dopravní legislativy až po dosavadní pozici ředitele odboru legislativy.

Vavřina vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oboru právo, hovoří plynně německy a anglicky.

„Martin Vavřina má pro pozici státního tajemníka nejlepší předpoklady z vybíraných pěti uchazečů. Před sebou má za úkol pokračovat v personální a odborné stabilizaci Ministerstva dopravy, nabírání nových pracovníků a zajištění bezproblémového chodu úřadu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Státním tajemníkem Ministerstva dopravy byl doposud Tomáš Čoček,
který nadále bude zastávat funkci prvního náměstka ministra.

 

_____________________________________________________________________

 


CÍLEM SOUTĚŽE je

 • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
 • Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

KATEGORIE SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2016:

A:     DOPRAVNÍ STAVBY

          A 1) SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ

                      A 1. 1) stavby nad 150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 2) ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ
                      A 1. 1) stavby nad  150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 3) VODNÍ
          A 4) OSTATNÍ
(stavby letecké, cyklostezky, stavby pro pěší, lanovky, stavby a zařízení pro dopravní obsluhu)
 

B:           DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

          B 1)       SYSTÉMY a SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
          B 2)       TECHNOLOGIE POTŘEBNÉ PRO VZNIK DOPRAVNÍCH STAVEB
          B 3)       INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
(elektromobily, kolejová vozidla, CNG, hybridy, LPG, vozidla na bázi vodíku, elektrokola, lanovky aj)

POROTA - HODNOTÍCÍ KOMISE

Stavby, technologie a inovace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže. Členství v porotě je čestné. V případě, že některá z kategorií bude obeslána méně než 5 přihláškami, má porota právo přesunout tyto přihlášky do nejbližší příbuzné kategorie soutěže a titul v kategorii nevyhlásit. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • VÝZNAM STAVBY PRO BEZPEČNOST V DOPRAVĚ
 • ORIGINALITA ŘEŠENÍ
 • EFEKTIVITA STAVBY A SNÍŽENÍ DOPRAVNĚ - ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
 • ZAČLENĚNÍ STAVBY DO KRAJINY A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 • PROVEDENÍ STAVBY Z HLEDISKA UŽIVATELE A UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU

 

PŘIHLÁŠKA A VÍCE INFOMACÍ

http://www.top-expo.cz/cds-2016/

kontakt: souteze@top-expo.cz , marketing@top-expo.cz

 

_____________________________________________________________________

Dne 12. ledna proběhl seminář v PS PČR

Prezentaci naleznete zde.

_____________________________________________________________________

 

 

Rok 2017 v dopravě: Nové úseky dálnic, příprava dalších staveb a rekonstrukce nádraží

6. ledna 2017

Ministerstvo dopravy si vytyčilo priority pro rok 2017. Letos se budou především stavět nové úseky dálnic a silnic I. třídy, modernizovat dálnice D1, chystat nové stavby pro další roky, rekonstruovat nádraží, čerpat evropské fondy a pokračovat v kampaních pro bezpečnost silničního provozu.

„Letos otevřeme skoro 40 kilometrů nových a hlavně bezpečných dálnic pro řidiče. Bude to například část dálnice D3 u Českých Budějovic, plnohodnotné propojení Prahy a Hradce Králové na D11 nebo na D4 problematické stoupání za Příbramí a nové tři úseky na modernizované D1,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Kromě dálnic budou letos dokončeny i klíčové stavby v regionech jako je například Obchvat Třince na silnici I/11, na Vysočině pak na silnici I/34 úsek Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, v Libereckém kraji to bude silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou, Červenohorské sedlo – Jih na silnici I/44 nebo úsek I/37 Pardubice – Trojice. Pokračovat bude také intenzivně modernizace nejvytíženější dálnice D1, v průběhu roku bude v jeden okamžik rozestavěno až devět úseků.

Na přípravy nových staveb šlo přes 2 miliardy

Aby se v dalších pěti letech mohly otevírat nové dálnice, je potřeba je mít dostatečně připravené. „V dřívějších letech se příprava podceňovala, my jsme dali loni rekordních 2,1 miliardy korun, abychom nachystali nové projekty. Zároveň jsme je všechny vyčerpali z 99 procent,“ říká ministr Ťok a dodává, že tyto aktivity nyní veřejnost nevidí, ale ocení je za několik let, kdy bude zásoba staveb připravených k realizaci.

Po úspěšném převodu nádraží z majetku Českých drah do vlastnictví státu ve druhé polovině roku 2016 správce železnice zahájil opravy na 161 nádražních budovách za celkem 102 milionů korun. Na rok 2017 počítáme s částkou kolem 470 mil. Kč na opravy a 123 mil. Kč na rekonstrukce nádraží. Dalších cca 120 mil. chceme získat na přípravu staveb (projekty) na roky příští. „Co nejdříve se zahájí např. oprava nádraží Náchod, Turnov, Přerov, Lipník nad Bečvou, Břeclav, Kuřim, Sokolov, Hradec Králové,“ dodává ministr.

Ministerstvo dopravy bude také v letošním roce plně čerpat evropské prostředky na dopravu. V současné době je z Operačního programu doprava II již vyčerpáno 15,5 miliardy korun. Pokud se podaří stejně úspěšně vyčerpat i 25 miliard evropských prostředků, které jsou v OPD II připraveny na rok 2017, bude mít letos ČR vyčerpánu zhruba jednu třetinu celého operačního programu pro leta 2014 – 2020.

Další snižování počtu obětí dopravních nehod

Předběžné statistiky hovoří o tom, že v roce 2016 zemřelo na silnicích nejméně lidí od roku 1961, kdy policie statistiky nehodovosti zavedla. Řidiči, ale nejen oni, se chovají odpovědněji. Celkově se více zajímáme o vlastní bezpečnost.

„Hlavní podíl na pozitivní zprávě mají samotní řidiči a chci jim za to velmi poděkovat. Věříme, že ke snížení nehodovosti a úmrtí na silnicích přispěla i kampaň týkající se viditelnosti chodců a diskuse o zpřísnění postihů za nejzávažnější životy ohrožující přestupky. Uděláme vše, aby tento trend v roce 2017 pokračoval,“ dodává Ťok.

Pět hlavních priorit Ministerstva dopravy pro rok 2017

1. Nové moderní a bezpečné dálnice a silnice

Letos bude otevřeno 37,8 kilometrů nových úseků dálnic. Pokračuje výstavba dalších desítek kilometrů silnic I. třídy.

 • D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné = 8,9 km 
 • D11 Osičky – Hradec Králové (konečně spojí plnohodnotně Prahu a Hradce) = 3,7 km 
 • D4 Skalka (uleví řidičům v problematickém stoupání za Příbramí) = 4,8 km
 • D1 modernizace – dokončení tří úseků – 6, 18, 22 (20,4 km)

Dokončení staveb na silnicích I. tříd, např.:

 • I/3 Mirošovice – Benešov (změna uspořádání na 2+1)
 • I/11 Obchvat Třince
 • I/14 Kunratice – Jablonec n. Nisou
 • I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov
 • I/35 Valašské Meziříčí – Lešná
 • I/35 Zubří, přestavba křižovatky
 • I/37 Pardubice – Trojice
 • I/44 Červenohorské sedlo – Jih 


2. Příprava nových staveb pro další roky

Ministerstvo dopravy má rekordní peníze na přípravu staveb, pro další roky nachystá pokračování výstavby páteřní dálniční sítě!

Do přípravy staveb šel největší objem peněz od roku 2010, tedy 2,1 miliardy Kč. Letos chce ministerstvo postupně zahajovat kromě modernizace D1 i všechny prioritní stavby, kde byl dojednán zrychlený režim nového posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

 • D35 – tedy alternativa pro D1 od Hradce Králové směrem na Olomouc
 • D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří
 • D49 mezi Hulínem a Fryštákem
 • obchvat Frýdku-Místku na D48
 • obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6
 • obchvat Otrokovic na D55
 • D1 v úseku Říkovice – Přerov
 • D3 obchvat Českých Budějovic


Další nové stavby zahájíme na silnicích 1. třídy:

 • Přeložka silnice I/3 v Olbramovicích
 • I/42 Velký městský okruh, Žabovřeská I, I. etapa 


3. Rekonstrukce zanedbaných nádraží

Stát převzal nádraží a začal je opravovat, resort dopravy pokračuje v rekonstrukcích desítek nádraží!

Ve druhé polovině roku 2016 správce železnice zahájil opravy na 161 nádražních budovách za celkem 102 milionů korun. Na rok 2017 počítáme s částkou kolem 470 mil. Kč na opravy a 123 mil. Kč na rekonstrukce nádraží. Dalších cca 120 mil. chceme získat na přípravu staveb (projekty) na roky příští.

Co nejdříve se zahájí např. oprava nádraží Náchod, Turnov, Přerov, Lipník nad Bečvou, Břeclav, Kuřim, Sokolov, Hradec Králové.

4. Plné využívání evropských peněz na dopravu

Resort má nejlepší čerpání peněz z evropských fondů na silniční a železniční stavby, bude v tom pokračovat!

V současné době je vyčerpáno 15,5 mld. Kč z Operačního programu doprava II. OPD vyhlásil ze všech programů nejvyšší objem výzev, celkem 25 výzev v objemu 130,6 miliardy korun. Pokud se podaří stejně úspěšně vyčerpat i 25 miliard evropských prostředků, které jsou v OPD II připraveny na rok 2017, bude mít letos ČR vyčerpánu zhruba jednu třetinu celého operačního programu pro léta 2014 – 2020.

5. Přispívání k dalšímu snižování počtu obětí nehod

Řidiči, ale i chodci a cyklisté jsou odpovědnější a patří jim za to dík, loni zemřelo na silnicích nejméně lidí od roku 1961!

Za loňský rok je nejméně obětí dopravních nehod v historii České republiky. Řidiči, ale nejen oni, se chovají odpovědněji. Celkově se více zajímáme o vlastní bezpečnost. Hlavní podíl na pozitivní zprávě mají samotní řidiči a chceme jim za to velmi poděkovat.

Přispěla i kampaň týkající se viditelnosti chodců a diskuse o zpřísnění postihů za nejzávažnější životy ohrožující přestupky. Ministerstvo dopravy bude i v roce 2017 dbát na to, aby pokles počtu obětí nehod.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Doprava letos využila už 13 miliard korun z EU, patří
k nejlepším programům

20. prosince 2016

Ministerstvo dopravy v letošním roce využilo již téměř 13 miliard korun na realizaci projektů pro Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2). Zároveň je doprava jedním ze dvou nejúspěšnějších operačních programů, co se týče administrace evropských prostředků.

„Ministerstvo dopravy splnilo svůj úkol a podle všech ukazatelů se mu letos daří úspěšně využívat evropské prostředky. Zároveň máme historicky nejlepší čerpání celého rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V rámci OPD2 ministerstvo vyžádalo za rok 2016 k refundaci v rámci souhrnných žádostí 3,55 miliardy korun, což ho řadí mezi dva nejúspěšnější operační programy v rámci programového období 2014-2020.

V praxi to znamená, že tyto výdaje musely projít velmi komplikovaným administrativním procesem, od schválení projektu, přes realizaci výdajů po jejich komplexní kontrolu. Žádosti za takto prověřené projekty následně proplácí Ministerstvo financí z prostředků EU již přímo na účty Ministerstva dopravy.

Dalším ukazatelem úspěšného čerpání jsou již realizované platby evropských prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které již dosahují 13 mld. Kč. Celkový objem evropských zdrojů v SFDI je pro letošek 14,3 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že další platby ještě do konce roku doběhnou, blíží se doprava vyčerpání všech evropských peněz v letošním rozpočtu SFDI.

Mezi nejvýznamnější běžící projekty, které jsou letos financovány z prostředků OPD, patří výstavba nových úseků dálnice D3, modernizace D1, stavba D1 v úseku Přerov – Lipník, obchvat Třince na silnici I/11 či stavba úseku Ostrava Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava na stejné komunikaci. Řada dalších důležitých projektů je letos z evropských peněz financována na železnici. Jde například o modernizace trati Rokycany - Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Olomouc či přestavbu železničního uzlu Plzeň.

Operační program Doprava 1 se úspěšně uzavírá, MD ho stoprocentně vyčerpalo

Schválením všech velkých projektů z předchozího operačního programu zároveň Evropská komise potvrdila, že veškerá alokace programu ve výši zhruba 5,8 mld. EUR byla úspěšně dočerpána. Operační program Doprava (OPD) je tak jedním z pouhých dvou sektorových programů, které v programovém období 2007-2013 nepřišly o žádné finanční prostředky.

Během prosince schválila Evropská komise šest zbývajících velkých projektů z OPD. V pěti případech se jedná o tzv. fázované projekty, přičemž II. fáze těchto projektů se bude realizovat v rámci OPD2. Jedná se například o úsek D35 mezi Opatovicemi, Časy a Ostrovem nebo optimalizaci tratě mezi Bystřicí nad Olší a Českým Těšínem.

Dohromady čítá příspěvek z OPD na těchto šest staveb více než 250 milionů EUR. Schválení ze strany Evropské komise však neznamená dodatečné čerpání finančních prostředků. Ty již byly vynaloženy do konce roku 2015. Jde o potvrzení, že formálně byl celý proces v pořádku a ČR evropské prostředky na tyto stavby získá.

 

_____________________________________________________________________

 

Poslanec Klaška: Peníze na opravy krajských silnic budou i v příštím roce

12. 12. 2016

Finance pro opravy krajských silnic (silnice II. a III. třídy) až do výše 3,5 mld prosadil do státního rozpočtu na rok 2017 jihomoravský poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL).

"Prosperita našich firem se točí na kolech silniční dopravy a dobrá silnice zkracuje cestu k úspěchu. Řada firem je přímo závislá na exportu svých výrobků po krajských silnicích. Navrhnul jsem Sněmovně doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu, aby vláda převedla nevyčerpané státní peníze na dálnice a silnice I. tř. z r. 2016 na opravy krajských silnic v r. 2017. A pokud jich bude málo, aby je až do výše 3,5 mld. Kč doplnila z rozpočtu 2017. A sněmovna můj návrh sto čtyřiceti osmi hlasy přijala"

, představil svůj úspěch místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Jaroslav Klaška. Už v uplynulých dvou letech poslanec úspěšně lobboval za finance pro krajské silnice. Tehdy stát uvolnil 4,4 a 3 miliardy Kč. Stinnou stránkou četných opravy byla ale jejich nedostatečná koordinace. A to ve chvíli, kdy došlo k opravě jedné ze silnic, současně její objízdné trasy a nešťastně i kolejí náhradní železniční dopravy.

"Svolal jsem v jihomoravském kraji dvě koordinační schůzky a dalších dvou jsem se zúčastnil na Kraji. Požadoval jsem lepší komunikaci mezi jednotlivými aktéry oprav, aby nedocházelo ke kolonám a zbytečným nehodám. Podle délky kolon letošního roku z toho ale mám rozporuplný pocit. Slovy klasika: Snažili jsme se, ale dopadlo to jako vždycky“, upřesňuje místopředseda podvýboru pro dopravu Klaška.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Změny v registru vozidel provedete na jakémkoliv úřadě, novelu zákona schválili poslanci

30. listopadu 2016

V budoucnu již nebude nutné při provádění změn v registru vozidel chodit na úřad v místě bydliště či sídla firmy, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost. Vyplývá to z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou připravilo ministerstvo dopravy a dnes ji schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.

Novelu čeká ještě projednání v Senátu, následně ji posoudí prezident. Pokud legislativní kolečko úspěšně dokončí, mohla by začít platit v první polovině příštího roku. „Chceme, aby byl pro motoristy kontakt s úřady co nejjednodušší. Registr vozidel tak bude moci řidič navštívit v místě, které mu nejvíce vyhovuje,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi úkony v centrálním registru vozidel patří nejen změna vlastníka registrovaného vozidla, odhlášení či vyřazení vozidla v případě jeho likvidace, ale například i žádost o výpis údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení vozidla při změně vlastníka bude možné rovněž provést v jednom kroku, na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Jedná se o další vstřícný krok Ministerstva dopravy, navazující na změnu, která platí od ledna loňského roku. Ta přinesla majitelům vozidel ulehčení v tom, že již není nutné, aby při převodu vozu na nového majitele chodil prodávající i kupující na registr vozidel zvlášť, ale stačí jediná návštěva. To zároveň zabránilo takzvaným polopřevodům, při kterých původní majitel auto odhlásil, ale nový je na sebe nepřevedl.

 

_____________________________________________________________________

 

Řidiči od ledna nebudou potřebovat dálniční známku na dalších 100 kilometrů dálnic

30. listopadu 2016

Od prvního ledna příštího roku budou moci řidiči na dalších 11 úsecích dálnic v celkové délce 100 km jezdit bez dálniční známky. Jedná se o obchvaty velkých měst, které Ministerstvo dopravy nově od 1.1.2017 vyjme ze zpoplatnění. Bude se jednat například o vjezdy do Prahy a část pražského okruhu, dálnici kolem Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce, Prostějova nebo kolem Berouna. Ministerstvo tak chce ulevit dopravní situaci v jednotlivých městech a zabránit tomu, aby se řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze město po silnicích nižších tříd.

Ministerstvo dopravy tímto krokem naváže na své rozhodnutí z roku 2016, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 45 km úseků, kde se dálnice kříží se silnicí první třídy. Tento krok se velmi osvědčil, pozitivně jej hodnotí nejen starostové dotčených měst, kterým se ulevilo, ale i samotné Ministerstvo dopravy, prodeje dálničních kupónů totiž neustále rostou, nedošlo tímto krokem tedy k žádným ekonomickým ztrátám. „Jsem rád, že jsme mohli řidičům opět vyjít vstříc. Budeme dále analyzovat i ostatní části dálniční sítě, kde by bylo možné vyjmout úseky a kde to občanům pomůže,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Nejpozději k 1. prosinci bude zároveň zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2017 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2017. Ceny kupónů pro rok 2017 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2017 má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč. U nových dálničních kupónů byla opět zvýšena jejich ochrana proti padělání a došlo i k mírné inovaci jejich designu. Roční kupón má tvar kruhu zelené barvy, měsíční bude ve tvaru čtverce oranžové barvy a desetidenní bude ve tvaru trojúhelníku fialové barvy.

V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů na konec ledna, ale zakoupili si jej co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce. Zároveň by se řidiči měli vyhýbat nákupům kupónů mimo legitimní prodejní místa a za cenu jinou než je uvedena výše. Aktuální seznam prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Jednotlivá prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

I v roce 2017 bude nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

 

Kompletní přehled úseků nově vyjmutých z časového zpoplatnění

 

  Dálnice Exity km Obchvat
1 D0 16 - 28 12 Praha od D7 po ulici K Barrandovu
2 D1 258 - 260 2 Kroměříž
3 D5 14 - 22 8 Beroun, Králův Dvůr
4 D5 67 - 89 22 Plzeň
5 D6 1 - 7 7 Praha
6 D7 2 - 3 1 Praha
7 D8 65 - 85 20 Ústí nad Labem (peáž I/13)
8 D10 0 - 14 14 Brandýs nad Labem, vjezd do Prahy
9 D11 1 - 8 8 Praha
10 D35 264 - 276 12 Olomouc, po silnici I/55
11 D46 21 - 26 5 Prostějov
Celkem

99

 

 

TISKOVÁ INFORMACE

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016

14. listopadu 2016

 

Nastartování výstavby nových dálnic a silnic!

V investicích v roce 2015 zahájeno necelých 50 km staveb na dálnicích, letos přes 70 km a příští rok je ambice 140 kilometrů dálnic rozestavět. V minulosti nebyly připravené projekty a výstavba byla tím pozastavena, takže nových úseků dálnic se otevírá málo.

Letos se staví

 • D3 čtyři stavby mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi v délce 27 km
 • D1 Přerov-Lipník
 • D7 Postoloprty-Bitozeves
 • D11 Osičky-Hradec Králové
 • D48 Rybí – Rychaltice 

V příštím roce se zahájí

 • D1 Říkovice-Přerov
 • D3 Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín
 • D6 obchvaty Lubenec a Řevničov, Nové Strašecí - Řevničov
 • D11 Hradec Králové – Smiřice, Smiřice – Jaroměř
 • D35 Opatovice nad Labem – Časy, Časy – Ostrov
 • D48 Frýdek Místek – obchvat
 • D55 obchvat Otrokovic
 • D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 

   
 • Čerpání SFDI je nejúspěšnější za poslední roky, k říjnu 2016 vyčerpáno 50,6 mld. Kč, cca 65,5% rozpočtu = jasná zpráva, že až účetně rok doběhne, využijeme na stavbách všechny prostředky, opravdu se pracuje, nejsou to jen peníze na papíře. 
   
 • V roce 2015 byl historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených z rozpočtu SFDI do dopravní infrastruktury – 91,5 mld. Kč, cca 97% schváleného rozpočtu.
   
 • Ministerstvo dopravy stoprocentně dočerpalo evropské finance z OPD1 (bez ztráty prostředků se to podařilo z resortních operačních programů jen MD a MPO), úspěšně je dojednán OPD2, včetně auditu Evropské komise, který je potřebný k řízení programu. 
   
 • Dálniční obchvaty měst budou vyjmuty ze zpoplatnění. Od 1.1.2017 půjde o 100 km dálniční sítě: vjezdy do Prahy, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Beroun, Plzeň, Ústí nad Labem. Motoristům ulehčí dopravy ve městech/aglomeracích, ulehčí se dopravě v okolních obcích.
   
 • Modernizace dálnice D1: hotovo šest úseků, v realizaci čtyři, další čtyři ve výběrovém řízení. Pro zvýšení bezpečnosti v modernizovaných úsecích bude nasazeno úsekové měření rychlosti. Pilotní projekt měření snížil riskantní chování řidičů.
   
 • Mimořádné financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 a 2016 z rozpočtu SFDI 7,4 mld. Kč. V příštím roce, pokud bude dostatek prostředků, bude pomoc krajům v opravách silnic pokračovat.
   
 • 1 500 nádražních budov je převedeno z Českých drah do majetku státu (SŽDC), nádraží se budou postupně opravovat.

 • Rozumné otevírání trhu na železnici zlepšuje kvalitu služeb. České dráhy jsou přesto klíčové pro veřejnou službu, některé tratě jako je například Plzeň – Most ale mohou provozovat soukromí dopravci.
   
 • Registrace vozidla bude možná na jakémkoliv úřadě v republice. To výrazně usnadní občanům administrativy se změnou vlastníka nebo jakýmikoliv dalšími změnami v registru.

 • Podařilo se odvrátit žaloby EU za chybějící napojení českých registrů s těmi evropskými. Centrálního registru vozidel je napojen na evropský registr RESPER, stejně tak Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě je napojen na evropské registry.
   
 • Současné vedení Ministerstva dopravy zabezpečilo chod mýtného systému i po roce 2016, tím zachránilo výběru 10 miliard korun. Zároveň vytvořilo podmínky pro transparentní přesoutěžení provozovatele mýtného systému pro období po roce 2019. Napravilo tak špatné rozhodnutí, smlouvy a dodatky z let 2005 – 2007.
   
 • Stabilizoval se provoz klíčových dopravně správních agend (centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, centralizovaný informační systém STK) a eliminovaly se výpadky, které měly zásadní dopad na veřejnost.

 • EIA: spolupráce při nalezeni cesty pro umožnění realizace 9 prioritních záměrů se starou EIA (legislativní návrh novely zákona č. 256/2016 Sb. a navazující nařízení vlády). Byl zároveň stanoven další jednoznačný postup pro stavby, kde proces EIA bude muset byt opakován.
   
 • Dokončení významných silničních tahových studii umožňující pokračovat po ověření ekonomické efektivity v přípravě důležitých staveb a jejich schválení centrální komisí (D3, D7, D4, D35, D49, D55,D52). 
   
 • V rámci výkupů pozemků byl zaveden novelou zákona fixní osminásobek, což stabilizovalo situaci a výkupy rozhýbalo (zákon 49/2016 Sb.).

 • Byla schválena studie proveditelnosti důležitých železničních projektů TEN-T na Centrální komisi MD: např. Brno – Přerov, Kolín – Nymburk – Děčín, Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, železniční uzel Česká Třebová, železniční uzel Pardubice; průběžně v letech 2015 a 2016.
   
 • Příprava a uzavření Dohody o rozvoji a další koncepci železničního spojení Praha – Vídeň; přínosem je další zkrácení jízdní doby na 3h 45 min do roku 2024.

 • Znovuzprovoznění železničního hraničního přechodu Aš – Selb v prosinci 2015.

 • Česko-saská spolupráce na přípravě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany – zpracování společných studií spolufinancovaných z evropských fondů. Bylo založeno Evropského sdružení územní spolupráce (ESUS) na základě dohody ministrů ČR a Saska v dubnu 2016.
   
 • Příprava zadávacího řízení a výběr zpracovatele na studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

 • Sjednání smlouvy o veřejných službách na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc, za využití prostředků na vozidla IntePanter z OPD,

 • sjednání krátkodobé smlouvy o veřejných službách na lince R14 Pardubice – Liberec,

 • prosazení nového provozního konceptu vlaků na lince Ex6 Praha – České Budějovice – Linz,

 • projednávání smlouvy o veřejných službách na lince R16 Plzeň – Most s novým dopravcem GW Train Regio.

 • Vytváření legislativního prostředí v oblasti vnitrozemské plavby, novelizace vybraných vyhlášek z oblasti vnitrozemské plavby podle potřeb praxe.
 • Sbližování pravidel pro členy posádek ve vnitrozemské plavbě mezi ČR a Rýnskou oblastí – přínosem je zkvalitnění přístupu českých rejdařů na evropský trh, účinné od prosince 2015.
   
 • Zlepšování podmínek pro železniční nákladní dopravu, vytvoření Expertního týmu pro železniční nákladní dopravu jako platformy pro komunikaci se sektorem železniční nákladní dopravy,
   
 • Dva roky se neměnil ministr dopravy, stejně tak zůstává stabilní vedení ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic a vedení dalších podřízených organizací. Už nyní se Dan Ťok dostává do pětice nejdéle sloužících ministrů dopravy od vzniku České republiky.

 

________________________________________________________________________

 

 

Na dopravní projekty půjde příští rok více než 80 miliard korun, zahájí se klíčové dálniční stavby 

24. října 2016

Více než 80 miliard korun bude v příštím roce směřovat na dopravní projekty. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok, který dnes schválila vláda. Z národních zdrojů je vyčleněno na dopravní projekty 52 miliard, dalších 30 miliard bude zajištěno z prostředků EU. Příští rok tak budou připraveny finance na klíčové dálniční stavby a řadu dalších investic do dopravní infrastruktury. Po vyhodnocení rozpočtové situace na začátku příštího roku bude ministerstvo hledat i prostředky na mimořádnou podporu krajských silnic. 

„Už třetí rok za sebou dáváme do dopravní infrastruktury rekordní finanční prostředky, abychom rozhýbali výstavbu, která v minulosti postupovala pomalu, nebo úplně stála. Letos jsme i s modernizací D1 zahájili zhruba sedmdesát kilometrů nových dálnic a příští rok to bude až 140 km. Ředitelství silnic a dálnic i Správa železniční dopravní cesty letos čerpají prostředky velmi úspěšně, takže rozhodně nejde jen o peníze na papíře. Zahajujeme stavby, které za několik let začnou lidem sloužit,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.  

Mezi stavbami, se kterými rozpočet SFDI počítá v příštím roce, jsou například nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice – Přerov. Peníze jsou připraveny také pro výstavbu D11 z Hradce Králové do Smiřic a v úseku Smiřice - Jaroměř, pro dálnici D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D48 a úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Intenzivně bude pokračovat také modernizace D1, a to až v osmi úsecích, tak aby začala renovovaná D1 sloužit řidičům co nejdříve. Celkově začne resort dopravy stavět v příštím roce zhruba 140 km dálnic. Pokračovat budou stavbaři například na D3 v úsecích mezi Bošilcem a Borkem, na D7 v úseku Postoloprty-Bitozeves, na D11 či na D48. 

Na železnici jsou připraveny peníze například na pokračování modernizace trati Rokycany – Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Ostrava-Vítkovice, stanice Olomouc či rekonstrukci zastřešení haly pražského Hlavního nádraží. Mezi nově zahajované projekty na železnici bude patřit například optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice či rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany. 

Kraje dostaly v uplynulých dvou letech mimořádný příspěvek z resortu dopravy ve výši 4,5 miliardy v loňském roce a 3 miliardy pro tento rok, na opravu a údržbu silnic, které mají ve své správě. „Tyto příspěvky byly historicky nejvyšší finanční podporou státu pro krajské silnice. Jak jsem slíbil, budeme se snažit krajům se zanedbanými komunikacemi pomáhat i nadále. Nejprve ale musíme znát bilanci letošního rozpočtu SFDI. Finance na mimořádnou podporu krajům budeme hledat na začátku roku a návrh vládě předložíme do 15. února,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Resort dopravy je připraven do 15. února  předložit vládě návrh na zajištění financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v roce 2017. 

„ Do konce září ŘSD vypsalo výběrová řízení na 20 staveb dálnic a silnic v předpokládané hodnotě 64 miliard korun, včetně DPH ,“ doplnil ministr Ťok. Zakázky doplnily 16 výběrových řízení na silniční stavby v celkové hodnotě 15 miliard korun, u nichž už soutěže běží. Na všechny významné silniční stavby tedy budou vypsány tendry na zhotovitele a v příštím roce se postupně začnou realizovat. 

________________________________________________________________________


Výstavba dálnic se zrychluje, stát vypisuje tendry za 64 miliard korun

29. září 2016

V roce 2017 začne resort dopravy stavět dalších 140 km dálnic. Ředitelství silnic a dálnic vypíše ještě do konce září výběrová řízení na zhotovitele u celkem 20 staveb za 64 miliard korun. Informoval o tom ministr dopravy Dan Ťok na společném brífinku s ministrem financí Andrejem Babišem.

Zatímco v loňském roce bylo zahájeno zhruba 50 km staveb na dálnicích, letos se rozběhla výstavba více než 70 km a příští rok  je v plánu zahájení dalších 140 kilometrů dálnic. Resort tím dohání dluh zanedbané dálniční sítě, který zanechaly vlády z minulých let. Právě to byl také důvod rozsáhlých oprav, bez jejichž realizace by bylo nutné na řadě míst omezovat rychlost nebo uzavírat mosty.

„Rozjeli jsme výstavbu a nejpozději za pět let budou politici stříhat pásky na nových úsecích. Nejde ale pouze o sliby na papíře nebo na mapách, ale o konkrétní kroky, které děláme. Důkazem je zlepšená efektivita výstavby, loni historicky nejlepší rok ve výstavbě a opravách, letos ještě rychlejší realizace staveb. Letos čerpáme už 60 % rozpočtu, loni stejnou dobou 42 %, dříve i třeba jen kolem čtvrtiny rozpočtu,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy podpořené Ministerstvem financí uvolnilo Ředitelství silnic a dálnic veškeré potřebné prostředky na přípravu staveb. Díky tomuto opatření se zásadním způsobem podařilo zrychlit v minulých letech zpomalenou přípravu. „Do konce září ŘSD vypíše výběrová řízení na 20 staveb dálnic a silnic v předpokládané hodnotě 64 miliard korun, včetně DPH,“ doplnil ministr Ťok. Zakázky tak doplní 16 výběrových řízení na silniční stavby v celkové hodnotě 15 miliard korun, u nichž už soutěže běží.

Na všechny významné stavby tedy budou vypsány tendry na zhotovitele a v příštím roce se postupně začnou realizovat. Jenom za poslední dva roky bylo formou otevřených výběrových řízení vysoutěženo 75 velkých projektových dokumentací, bez kterých by příprava staveb nemohla dále pokračovat. „Letos máme v rozpočtu na dopravní infrastrukturu 76 miliard, příští rok je pak celkem i s evropskými penězi 82 miliard (30 mld. z prostředků EU, 52 z národních zdrojů). Do oprav dáváme 12 miliard korun na dálnice a silnice I. tříd, příští rok investujeme kolem 10 miliard korun,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo dopravy pak už druhým rokem pomáhalo krajům s opravami silnic II. a III. tříd, v roce 2015 kraje na opravy těchto silnic dostaly 4,5 miliardy a letos 3 miliardy. Což jsou mimořádné peníze, které ministerstvo v rozpočtu ušetřilo díky zlepšení čerpání evropských prostředků namísto národních. „Stav krajských silnic nás trápí. Jako první jsme proto krajům za poslední dva roky mimořádně přispěli 7,5 miliardy korun ze státních peněz. Nemohou ale automaticky natahovat ruku ke státní kase. Kraje chtěly silnice do svojí správy a dostaly na to trvale prostředky z daní, o své silnice se mají starat a my jim nemůžeme trvale lepit jejich díry v rozpočtu. Když v rozpočtu na státní silnice a železnice ušetříme, rádi pomůžeme, ale nemohou se na naše prostředky kraje spoléhat, to je neodpovědné,“ uzavřel ministr financí Babiš. 

________________________________________________________________________

 

Bez poplatku bude dalších 111 kilometrů dálnic, vybrané obchvaty měst a křížení se silnicemi prvních tříd

Vyjmuté úseky ze zpoplatnění 2017

________________________________________________________________________


Vláda dala zelenou přes sto kilometrům nových dálnic, příští rok začne jejich výstavba

24. srpna 2016

Přes sto kilometrů nových dálničních úseků nebude muset opakovat kompletní proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Stanovisko EIA pro ně může být vydáno ve zvláštním zrychleném režimu. Vyplývá to z vládou dnes schváleného seznamu osmi silničních projektů a jedné železniční stavby. Příští rok tak může například začít výstavba nových úseků D35, obchvatů Řevničova a Lubence na D6, obchvat Frýdku Místku na D48, úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem, výstavba dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic či modernizace trati Sudoměřice – Votice.

„Pro všechny připravené prioritní stavby máme peníze a příští rok chceme zahájit jejich výstavbu. Spolu s dalšími projekty je to více než sto kilometrů nových dálnic. Zachránili jsme stavby, které budou brzy připravené k výstavbě a které mají přímý vliv na občany po celé republice,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V rozpočtu SFDI je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno celkem 52 miliard korun z národních zdrojů, původní návrh rozpočtu počítal se 47 miliardami. Kromě národních prostředků rozpočet SFDI zahrnuje i evropské zdroje, celkem tedy bude v rozpočtu SFDI pro příští rok zhruba 80 miliard korun," říká ministr dopravy.

„Ministerstvo dopravy letos investuje rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opravuje úseky v délce přes 200 kilometrů. Tři miliardy pak investujeme na opravy krajských silnic II. a III. tříd, které si to po letech zaslouží,“ dodává ministr dopravy.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto bude možné je letos či příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic.

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 12 kilometrového chybějícího úseku D8 z Prahy do Drážďan, který by měl být zprovozněn před letošními Vánoci.

Seznam prioritních dopravních záměrů, pro něž může být stanovisko EIA vydáno ve zrychleném režimu

 • D3 Obchvat Českých Budějovic
  (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín) 
   
 • D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
  (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
 • D48 Frýdek Místek, obchvat

 • D35 Opatovice - Ostrov
  (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)
   
 • D49 Hulín – Fryšták

 • D55 Otrokovice, obchvat JV část

 • D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

 • D1 0136 Říkovice – Přerov

 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice 

 

________________________________________________________________________

 

 

Ministr Ťok vyjednal pět miliard navíc na výstavbu nových kilometrů dálnic

16. srpna 2016

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury bude posílen o celkem 5 miliard korun určených na výstavbu v příštím roce. Dohodl se na tom dnes ministr dopravy Dan Ťok s ministrem financí Andrejem Babišem. Díky tomu bude možné příští rok zahájit více než desítku dálničních staveb a další projekty na silnici a železnici.

Pro všechny připravené stavby ŘSD a SŽDC peníze budou. Je to jednak deset prioritních staveb, pro které nemusíme opakovat posudek vlivu na životní prostředí EIA, a také další silnice, které jsou potřeba. Zkrátka, všechno, co máme naplánováno, postavíme,“ dodal ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi prioritními stavbami je například D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D 48, úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem, výstavba dálnic D11 z Hradce Králové do Smiřic a úsek Smiřice - Jaroměř, nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice – Přerov. Pokračovat bude také modernizace D1 ve všech naplánovaných úsecích.

Ministerstvo dopravy je připraveno příští rok budovat dálnice v celkové délce 141 kilometrů. Na základě toho jsme se domluvili, že navýšíme rozpočet o dvě miliardy pro příští rok a z letošních uspořených peněz půjdou do rozpočtu SFDI další tři miliardy korun,“ řekl po jednání ministr financí Andrej Babiš.

V rozpočtu SFDI je nyní na dopravní stavby v příštím roce připraveno celkem 52 miliard korun z národních zdrojů, původní návrh rozpočtu počítal se 47 miliardami. Kromě národních prostředků rozpočet SFDI zahrnuje i evropské zdroje, celkem tedy bude v rozpočtu SFDI pro příští rok zhruba 80 miliard korun.

Kromě nově zahajovaných staveb bude v příštím roce pokračovat také výstavba řady úseků dálnic a silnic prvních tříd, které už jsou v realizaci. Ministerstvu dopravy se tak daří rozhýbat výstavbu na páteřní dálniční síti, která v minulých letech postupovala velmi pomalu.

Podrobný přehled silničních a dálničních staveb s finanční alokací z rozpočtu SFDI, které se plánují zahájit v příštím roce, naleznete zde.

 

________________________________________________________________________


Oznámení o valné hromadě Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s.

 

________________________________________________________________________

 

Evropská komise dala zelenou prioritním dopravním projektům, mohou se začít stavět 

29. června 2016 

Několikaměsíční vyjednávání Ministerstva dopravy, životního prostředí a zástupců Úřadu vlády skončilo úspěšně. Evropská komise potvrdila seznam deseti prioritních dopravních staveb, mezi které patří například obchvat Českých Budějovic, pokračování královehradecké dálnice D11 nebo obchvat Frýdku-Místku. 

„Rozhodnutí Evropské komise po několikaměsíčním vyjednávání si vážíme. Zachránili jsme stavby, které máme připravené k výstavbě a které mají přímý vliv na občany po celé republice. Můžeme tak pokračovat ve výstavbě další více než 120 kilometrů našich silnic a zapojit do nich dál evropské peníze,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. 

 

Výstavba silnic, modernizace a opravy pokračují 

Ministerstvo dopravy má letos rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opraví přes 200 kilometrů úseků. Tři miliardy pak dostávají kraje na opravu silnic II. a III. tříd.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto je možné je letos nebo příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic. 

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 16,5 kilometru úseku D8 z Prahy do Drážďan, který bude zprovozněn před letošními Vánoci. 

 

Vládní seznam prioritních staveb (124,4 km silnic): 

 • D3 Obchvat Českých Budějovic
  • D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (7,2 km)
  • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (12,6 km) 
 • D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice  
  • D6 Lubenec obchvat (8,2 km)
  • D6 Řevničov, obchvat (4,2 km)
  • D6 Nové Strašecí – Řevničov (5,6 km)
 • D48 Frýdek Místek – obchvat (8,6 km)
 • D35 - Opatovice - Ostrov
  • D35 Opatovice nad Labem – Časy (12,8 km)
  • D35 Časy – Ostrov (13 km)
 • D49 Hulín – Fryšták (17,3 km)
 • D55  Otrokovice obchvat JV (3,1 km)
 • D11 Hradec Králové – Smiřice (15,2 km)
 • I/11 Ostrava, prodloužená Rudná (6,5 km)
 • D1 Říkovice - Přerov (10,1 km)
 • Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice 

 

________________________________________________________________________

 

Systémová potřeba státní podpory pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů

Dne 26. května 2016 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy námi organizovaný již 2. odborný seminář „Systémová potřeba státní podpory pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů“.

Hlavním cílem semináře bylo upozornit orgány státu na potřebu nalezení systémového řešení každoroční finanční pomoci pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů na základě identifikace a zkušeností jak Asociace krajů, tak některých KSÚS ((Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Severomoravský kraj).  Vzhledem k propracovanosti průkaznosti této potřeby bylo dohodnuto, že podklady ze semináře budou dostupné prostřednictvím našich webových stránek. Cílem plnohodnotné informovanosti je zvýraznění společného postupu záměru tak, aby každoroční potřeba byla charakterizována vždy již jako specifický dotační titul na straně SFDI při tvorbě státního rozpočtu každého roku.

Realizace oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji

Nové postupy a technologie pro opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd v Plzeňském kraji

________________________________________________________________________

 

11. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví

Volný vstup ke stažení: zde

________________________________________________________________________

 

Vláda schválila záchranný plán Ministerstva dopravy v procesu EIA

11. května 2016 

Vláda dnes schválila plán ministerstva dopravy, který minimalizuje dopady na skupinu dopravních staveb, kterých by se mohlo dotknout opakování procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Ministerstvo dopravy zároveň navrhlo postup, který zajišťuje že se případné opakování posudků EIA nepromítne do úspěšného čerpání evropských zdrojů z Operačního programu Doprava.

Schválený plán počítá s postupem, podle nějž se při opakování procesu EIA bude vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace a nebude se tedy začínat od nuly. Tím dojde k minimalizaci dopadů případného opakování EIA na dotčené stavby, pokud by jednání na nejvyšší úrovni, která stále pokračují, nevedly k dohodě s Evropskou komisí. Posouzení vlivu na životní prostředí bude probíhat paralelně s dalšími kroky v přípravě stavby – výkupy, příprava dokumentace pro stavební povolení, archeologické průzkumy, případně výběr zhotovitele (s možností vypovědět smlouvu bez sankcí v případě nezískání stavebního povolení) atd. Příprava staveb tedy nebude během procesu EIA „zmražena“.

Součástí schváleného materiálu je i postup Ministerstva dopravy, kterým zajistí plné využití finančních prostředků z Operačního programu doprava (OPD) tak, aby kvůli možnému opakování posudků EIA nebylo v dalších letech ohroženo vyčerpání evropských zdrojů. V minulém programovém období se díky aktivitě ministerstva a jeho investorských organizací podařilo vyčerpat prakticky sto procent tohoto operačního programu.

Ministerstvo životního prostředí zároveň připraví novelu zákona, která umožní stavět 11 vybraných klíčových dopravních staveb bez opakování procesu EIA. 

„Odsunutí výstavby těchto dopravních staveb by mělo přímý dopad na lidi, kteří v daném regionu žijí a trpí tím, že nám stále chybí důležitě části silniční infrastruktury. Tyto stavby jsou ale klíčové i pro Evropu, protože jsou součástí evropské dopravní sítě, nejde tedy jen o zájem České republiky,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. 

Vládní seznam prioritních staveb je k dispozici v dřívější tiskové zprávě k tomuto tématu. 

 

________________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vládní seznam prioritních staveb obsahuje obchvat Českých Budějovic nebo Pražský okruh

4. května 2016

Mezi prioritní dopravní stavby, o kterých zástupci Úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy vyjednávají v Bruselu, patří například stavba obchvatu Českých Budějovic, dostavba další části Pražského okruhu, pokračování královehradecké dálnice D11 nebo obchvat Frýdku Místku.

„Odsunutí výstavby těchto dopravních staveb by mělo přímý dopad na lidi, kteří v daném regionu žijí a trpí tím, že nám stále chybí důležitě části silniční infrastruktury. Tyto stavby jsou ale klíčové i pro Evropu, protože jsou součástí evropské dopravní sítě, nejde tedy jen o zájem České republiky,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Vládní delegace se na posledním jednání v Bruselu shodla, že je cílem najít společné řešení, které by umožnilo zrychlenou proceduru pro vybrané projekty, u kterých by nemuselo dojít k opakování celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Nicméně je třeba zajistit soulad s platnou legislativou a s principem rovného zacházení s členskými státy.

Velmi si vážíme přístupu zástupců Evropské komise. Konzultujeme s nimi varianty řešení, abychom mohli začít stavět okamžitě vybrané stavby, které jsou součásti evropské páteřní sítě TEN-T a u nichž již bylo zahájeno územní řízení,“ dodává ministr dopravy.

Vláda by se zároveň mohla již příští středu zabývat návrhem na přesný postup, jak vybrané stavby urychlit. Ministerstvo dopravy už před časem připravilo záchranný plán, který minimalizuje dopad opakování EIA na dopravní stavby.

Výstavba silnic, modernizace a opravy pokračují

Ministerstvo dopravy má letos rekordních 12 miliard korun na opravu, modernizaci a údržbu dálnic a silnic prvních tříd, za které opraví přes 200 kilometrů úseků. Tři miliardy pak dostávají kraje na opravu silnic II. a III. tříd.

Existuje také celá řada nových staveb, u kterých se posudek EIA již nemusí opakovat nebo řešit zrychlený proces, proto bude možné je letos či příští rok zahájit. Například jde o stavby D3 Ševětín – Borek, D11 Smiřice – Jaroměř, obchvat Panenského Týnce na D7 a dalších několik desítek kilometrů nových silnic.

V letošním roce také Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic počítá s dokončením 16,5 kilometru chybějícího úseku D8 z Prahy do Drážďan, který by měl být zprovozněn před letošními Vánoci.

 

Vládní seznam prioritních staveb:

·        D3 Obchvat Českých Budějovic

Ø  D3 0310/I Úsilné Hodějovice

Ø  D3 0310/II Hodějovice Třebonín

·        D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice 

Ø  D6 Lubenec obchvat

Ø  D6 Řevničov, obchvat

Ø  D6 Nové Strašecí Řevničov

·        D48 Frýdek Místek - obchvat

·        D35 - Opatovice - Ostrov

Ø  D35 Opatovice nad Labem - Časy

Ø  D35 Časy - Ostrov

·        D49 Hulín - Fryšták

·        D55  Otrokovice obchvat JV

·        D11 Hradec Králové - Smiřice

·        I/11 Ostrava, prodloužená Rudná

·        D1 Říkovice - Přerov

·        D0 SOKP 511 D1 – Běchovice

 

·        Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice 

 

________________________________________________________________________

 

Dne 7. dubna 2016 se uskutečnil na Ministerstvu dopravy již delší dobu plánovaný odborný seminář k problematice pilotního  projektu PPP dálnice D4 na území České republiky.
Seminář řídil předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice pan Ing. Bořivoj Kačena přičemž odborný výklad zajistili následující  lektoři: Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Martin Janeček, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Zdeňek Kuťák a Tomáš Janeba).

Prezentace ke stažení

Odborný výklad vycházel jak z historických zkušeností a to především v západní Evropě, tak i z usnesení naší vlády   ze dne 13.1.2016 a následných postupových kroků, včetně předpokládaného platebního mechanizmu. Předpokládaná doba účinnosti projektu je stanovena na dobu 30-ti let přičemž cena za realizaci je odhadována na 7 mld. Kč a cena za dostupnost za každý rok se předpokládá ve výši 900 mil. Kč.

Díky účasti zástupců dotčených obcí a měst proběhla velmi pragmatická diskuse. Při ukončení diskuse byl přijat společný návrh účastníků směřující k plné podpoře realizace tohoto projektu PPP na dálnici D4. Účastníci jednání proto  zmocnili Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, aby v zastoupení nevládních organizací podporujících rozvoj dopravní infrastruktury informovala předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku o plné podpoře tohoto projektu s cílem urychlit jeho řešení.

 

________________________________________________________________________

 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2016

_____________________________________________________________________

 

Společné tiskové prohlášení MD a MŽP k jednání s Evropskou komisí k tématu posuzování vlivů na životní prostředí

Čeští zástupci ministerstva životního prostředí, dopravy a dalších dotčených resortů dnes v Bruselu navrhli Evropské komisi způsob, jak zajistit soulad již vydaných stanovisek EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) s právními  předpisy.

Návrh spočívá v tom, že se tato stanoviska znovu ověří a zároveň se veškerá dokumentace související s EIA zveřejní a bude možné se k ní vyjádřit v rámci územního či stavebního řízení. Jednotný mechanismus pro ověřování projektů, kterým bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona 244/1992, bude zajištěn úpravou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Evropská komise návrh české delegace vzala za základ pro další jednání o kompromisním řešení, jehož detaily se budou na pracovní úrovni řešit během února.

„Česká republika je připravena udělat maximum pro ověření dopadů staveb na životní prostředí, nechce ale opakovat celý formální proces EIA, což by mělo zásadní dopad na klíčové dopravní stavby, včetně staveb na evropské páteřní síti,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Evropská komise řeší platnost stanovisek EIA poté, co minulé české vlády ignorovaly evropskou legislativu a vzhledem k tomu, že má tyto převážně dopravní stavby financovat z evropských fondů. Soulad s evropským právem byl zajištěn až v roce 2015 současnou vládou.

"Velmi oceňuji dnešní přístup Evropské komise, která se znatelně snaží nám pomoci najít řešení, které bude právně vyhovující vzhledem k EU legislativě a zároveň neochromí výstavbu v České republice. Součástí řešení by měla být úprava zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kam by byl vložen jednotný mechanismus pro ověřování projektů s historickým stanoviskem. S Evropskou komisí si postupně vyměníme písemné připomínky k úpravě zákona i ke zmiňovaným projektům a do konce února proběhne další jednání," komentuje dnešní setkání ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Dnešního jednání s Evropskou komisí se zúčastnili náměstci ministra životního prostředí a ministra dopravy spolu se zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství a úřadu vlády. Tématem bylo posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA) u projektů, jimž bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., které ještě nemají stavební povolení či u nich probíhají další povolovací řízení

 

Kraje v letošním roce dostanou na financování silnic 3 miliardy korun

Praha 14. ledna

Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2015 schválený rozpočet ve výši 94,4 mld. Kč. Tuto částku se podařilo vyčerpat v rekordní výši 91,5 mld. Kč, tedy téměř 97 %. Jedná se o historicky nejvyšší objem finančních prostředků, které byly z rozpočtu SFDI vynaloženy na dopravní infrastrukturu v daném roce. Díky úsporám Ministerstvo dopravy může částkou 3 miliardy korun i v letošním roce pomoct krajům s údržbou a opravami silnic II. a III. tříd.

V rámci Operačního programu Doprava bylo využito cca 37 mld. Kč a je zřejmé, že se s největší pravděpodobností se začátkem roku 2016 podaří dočerpat celou alokaci Operačního programu. Nemalou zásluhu na dočerpání evropských peněz má i kvalitní řízení finančních toků zprostředkujícího subjektu, kterým je SFDI. V průběhu roku 2016 reagovalo operativně Ministerstvo dopravy v roli Řídícího orgánu OPD ve spolupráci se SFDI na aktuální situaci úpravami programu a přesunem části financí ze silnic na železnici, kde se podařilo nalézt vhodné projekty nad rámec předpokládaného balíku investičních projektů.

„Rok 2015 se stal z pohledu čerpání schváleného rozpočtu SFDI rekordně úspěšný, a to jak v čerpání finančních zdrojů evropských, tak národních. Jsem rád, že ušetřenými prostředky můžeme opět pomoc krajům s financováním silnic. Chtěl bych, aby se i na těchto silnicích ještě zvýšil komfort řidičů a aby se žádná z nich, jak se lidově říká, už nedala nazývat tankodromem. Také se společně s kraji budeme snažit, aby opravy byly více koordinované a nedocházelo k jejich souběhu, jako v některých případech v loňském roce,“ řekl ministr Dan Ťok.

 

 

Příjemcem, který v roce 2015 vyčerpal z rozpočtu SFDI nejvyšší částku, se s celkovými 50,2 mld. Kč stala Správa železniční dopravní cesty. Do silnic bylo prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic investováno celkem 34,2 mld. Kč a na vodní infrastrukturu bylo Ředitelstvím vodních cest vyčerpáno celkem více než 400 mil. Kč. Dalších 4,4 mld. Kč pak bylo prostřednictvím Krajů a jejich příspěvkových organizací (Správy a údržby silnic) investováno do dopravní infrastruktury jednotlivých krajů, tedy do silnic II. a III. tříd. Zbývajících 2,3 mld. Kč bylo využito např. na financování dopravní infrastruktury v hlavním městě Praha, na příspěvkové programy vyhlašované SFDI zaměřené na bezpečnost, výstavbu cyklostezek a nové technologie, výdajů spojených s výrobou a distribucí dálničních kupónů a další menší investice.

V České republice se v roce 2015 celkem 117 km dálnic a silnic I. tříd stavělo, modernizovalo nebo opravovalo. Zahájila se stavba 70 km zcela nových úseků, pokračovalo se ve výstavbě téměř 30 km silnic a opravovalo nebo modernizovalo se dalších 20 km dálnic. Práce se týkaly především D8 (otevření pomyslné brány do Německa na trase Praha – Drážďany), D3 (napojení na Rakousko), D11 (Královéhradecký kraj) a D1 (především modernizace). „Modernizovat, opravovat nebo stavět chceme letos rekordních 200 km silnic. Rozpočet SFDI pro letošek české a evropské zdroje jsou dohromady 65,7 mld. Kč,“ uzavřel ministr Dan Ťok. 

 

 

Ministerstvo dopravy vychází vstříc občanům, na Pražském okruhu vzniknou další protihlukové stěny

3. prosince 2015 

Zpětné vyhodnocení vlivu změn na životní prostředí se dotklo třiadvaceti významných projektů navržených na spolufinancování z Operačního programu Doprava 2007 – 2013. Změny některých projektů mezi procesem EIA a realizací stavby by totiž mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Důsledkem toho u několika staveb dochází ke kompenzačním opatřením. Nejvýznamnější se týká Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Jesenicí (stavba 512), kde Ministerstvo dopravy snížilo maximální povolenou rychlost a chystá vybudování protihlukových stěn.

K překračování hlukových limitů na Pražském okruhu dochází především v Dobřejovicích, kde Ředitelství silnic a dálnic již začalo s přípravami výstavby dodatečných protihlukových opatření. „Občanům žijícím v této lokalitě jsme vyšli vstříc. Už teď jsme proměnným dopravním značením snížili maximální rychlost v těchto místech pro osobní automobily na 100 km/h a v nejbližších dnech dopravními značkami snížíme rychlost na 70 km/h také pro kamiony. Počítáme s tím, že výstavbu všech nezbytných protihlukových opatření na tomto úseku Pražského okruhu ukončíme nejpozději do konce června 2016,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Celkově vyhodnocení vlivu změn na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí provádělo u 23 projektů, které dosud Evropské unie neproplatila. Snížení rychlostního limitu na Pražském okruhu by mělo přispět právě k profinancování této stavby z prostředků Operačního programu Doprava 2007 – 2013. „Řidiče prosím o trpělivost a dodržování maximální povolené rychlosti. Věřím, že snížení rychlosti okamžitě přispěje k dodržení hlukových limitů a s profinancováním této stavby nebude problém,“ doplnil ministr Ťok.  

Kontakt

Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Web: www.rozvojsilnic.cz
E-mail:info@rozvojsilnic.cz

Vedení společnosti:


Představenstvo:

Ing. Bořivoj Kačena 
předseda představenstva
 
Ing. Jaromír Schling
1. místopředseda představenstva
 
Ing. Pavel Čihák 
2. místopředseda představenstva

Pavel Braha 
tajemník představenstva

Ing. Jiří Burian
člen představenstva

Ing. Libor Hájek
člen představenstva

Ing. Petr Laušman
člen představenstva
 
Ing. Josef Neuwirth
člen představenstva
 
Ing. Jiří Nouza 
člen představenstva
 

Dozorčí rada:

Jiří Oberfalzer, předseda
Ing. Jarmila Jenčíková, místopředsedkyně
Ing. Jan Tříška, člen

 
Kontakty na spolupracující Společnosti a Spolky v dané oblasti:
Sdružení pro výstavbu D3 a R4
předseda: Mgr. Pavel Eybert
www.dalniced3.cz
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
předseda: Ing. Pavel Čihák
www.okruhprahy.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43
předseda: Ing. František Sivera
www.sdruzeni-r43.cz
Sdružení pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35
předseda: Jan Birke
e-mail: birkej@psp.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52
předseda: Ing. Zdeněk Škromach
e-mail: senator@skromach.cz
Společnost dodavatelů pro zkvalitnění silniční sítě ve Středočeském kraji
předseda: Ing. Vladimír Dráb
e-mail: starosta@braskov.cz
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
předseda: Libor Lukáš
www.infrastrukturamorava.cz
Spolek pro výstavbu D35 a D43, z. s.
předseda: Ing. Martin Kolovratník
www.d35spolek.cz