Stanovy

Na valné hromadě Společnosti pro rozvoj silniční dopravy byly dne 21. září 2016 schváleny nové stanovy, které si můžete stahnout zde.

Dne 20. listopadu 2014 elektronicky podepsal „Městský soud v Praze (IČO 00215660)“ Výpis ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 19193 Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s. se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha. Identifikační číslo 227 29 933 – právní forma Spolek, jehož Statutárním orgánem je představenstvo (9 členů) a dozorčí rada (3 členové).

Společnost pro rozvoj silniční dopravy byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra
pod č.j. VS/1-1/722234/08-R dne 10.7.2008. Stanovy SPRSD si můžete stahnout zde.